michelin o opotřebených pneumatikách | Aktuality | autoweek.cz

Michelin o opotřebených pneumatikách

Michelin o opotřebených pneumatikách

29.06.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Někteří výrobci podněcují evropské řidiče k předčasné výměně pneumatik. Společnost Michelin je přesvědčena, že některé pneumatiky si mohou zachovat svou výkonnost po celou dobu užívání a neměly by být měněny příliš brzy. Michelin proto vyzývá k testování opotřebených pneumatik.
Stanovisko Michelinu podporují výzkumy bezpečnosti silničního provozu a požadavky na ochranu životního prostředí. Zároveň navrhuje, aby nezávislé testovací instituce začaly testovat opotřebené pneumatiky. Díky tomu budou řidiči schopni při nákupu pneumatiky sledovat její parametry platné nejen v okamžiku, když je nová, ale také v poslední fázi jejího užívání. Michelin trvá na tom, že pneumatiky musí být natolik odolným produktem, aby zaručily bezpečnost od samotného počátku užívání až po jejich demontáž z vozidla, kdy hloubka běhounu dosáhne minimální povolené hodnoty 1,6 mm.
 
„Všichni výrobci pneumatik, vozidel, testovací instituce a spotřebitelské organizace se zaměřují na testování nových pneumatik. Přestože se úměrně s opotřebením pneumatik mění jejich výkony, nikdo nezkoumá vlastnosti opotřebených pneumatik,“ uvádí Terry Gettys, viceprezident výzkumu a vývoje, člen výkonného výboru Skupiny Michelin.
 
„Přitom výsledky testů uskutečněných v Centru výzkumu a rozvoje Michelin v Ladoux prokázaly, že k větším rozdílům ve výkonnosti dochází právě u opotřebených pneumatik, nikoliv u pneumatik nových. Velké množství výrobců z různých odvětví staví na „plánovaném stárnutí produktu“, což ve skutečnosti znamená cílené zkrácení životnosti jejich produktů. Michelin se od této strategie distancuje a vydává se opačným směrem „plánované životnosti“,“ doplňuje Terry Gettys.
 
Bezpečnost
Z údajů E&Y (dříve Ernst & Young) vyplývá, že neexistuje žádná prokázaná souvislost mezi počtem nehod a hloubkou dezénu . To potvrzuje stanovisko společnosti Michelin, že neexistuje důvod, proč by se z bezpečnostního hlediska měl zvýšit limit pro minimální hloubku dezénu.
 
Automobilový průmysl po celém světě uznává za spolehlivý ukazatel bezpečnosti brzdnou dráhu. Ta se odvíjí od mnoha faktorů, jako je stav zavěšení kol, konstrukce pneumatiky, kvalita směsi pryže, kvalita kostry, tlak huštění. Nezávisí tedy pouze na hloubce dezénu.
 
Životní prostředí
Pro limit 1,6 mm hovoří také ekologické důvody. K výrobě pneumatik se využívá velké množství materiálů a energie. Nákladný a problematický je rovněž proces recyklace opotřebených pneumatik. Spolu s tím, jak se pneumatika opotřebovává, se zároveň snižuje její valivý odpor a tím i spotřeba paliva. Podle výzkumu E&Y by zvýšení limitu minimální hloubky dezénu jen v Evropě vedlo ke zvýšení roční spotřeby paliva o 900 milionů litrů a emisí CO2 o 9 milionů tun. Z těchto důvodů Michelin nevidí důvod k předčasné výměně pneumatik.
 
Úspornost
Výměna pneumatik předtím, než jejich dezén dosáhne hloubky 1,6 mm, by znamenala, že by evropští řidiči ročně zakoupili o 128 milionů pneumatik více.
 
Předčasná výměna pneumatik by rovněž měla značný vliv na náklady provozovatelů vozových parků. Zvýšily by se poplatky za pronájem a leasing vozidel. Podle odhadů E&Y by z peněženek Evropanů ročně ubylo 6 miliard eur navíc.
 
Testy opotřebených pneumatik
Výkonnost a bezpečnost pneumatik je třeba měřit po celou dobu jejich užívání. Proto Michelin vyzývá nezávislé testovací a spotřebitelské organizace, aby porovnávaly a testovaly pneumatiky opotřebené na minimální přijatelnou hloubku 1,6 mm. Díky výsledkům těchto testů budou spotřebitelé moci poznat pravdu o opotřebených pneumatikách.
 
Z testů prováděných na zkušební dráze v Centru výzkumu a rozvoje Michelin v Ladoux vyplývá, že prémiové pneumatiky s dezénem opotřebeným do hloubky 1,6 mm mohou poskytovat lepší výkony než některé nové pneumatiky.
 
Brzdné vlastnosti na suchém povrchu
Při sledování bezpečnosti pneumatik se spotřebitelé zpravidla zaměřují na jejich brzdné vlastnosti na mokrém povrchu. Odůvodňují to tím, že brzdná dráha je na mokré vozovce delší než na vozovce suché. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že ve většině evropských zemí jsou silnice po většinu roku suché.
 
Pokud pneumatika není poškozená, čím více je opotřebená, tím vyšší má na suchém povrchu přilnavost. To je patrné například na závodních tratích, kde se na suchý povrch přirozeně vybírají pneumatiky typu slick. Výsledky testů na zkušební dráze v Ladoux ukazují jednoznačné zlepšení přilnavosti a zkrácení brzdné dráhy na suchém povrchu u opotřebených pneumatik. Opotřebené pneumatiky navíc snižují hlučnost.
 
Příčná přilnavost na mokrém povrchu
Většina porovnávacích testů brzdných vlastností pneumatik různých značek v různých fázích jejich užívání se provádí na rovné trati. Proč se tak zřídka testuje příčná přilnavost? Vysvětlením může být skutečnost, že provedení a výpočet výsledků takových testů je snadnější. Naopak měření příčné přilnavosti a stability je do značné míry subjektivní a obtížně vyčíslitelné. Existuje vysoká míra vzájemné závislosti mezi příčnou stabilitou pneumatik a brzděním na mokrém povrchu. Testy na dráze v Ladoux potvrdily, že čím lépe pneumatika brzdí na mokrém povrchu, tím lepší přilnavost bude zajišťovat v zatáčkách na mokrém povrchu.
 
Brzdné vlastnosti na mokrém povrchu
Testy v Ladoux ukázaly, že některé opotřebené pneumatiky mohou na mokrém povrchu poskytnout srovnatelné nebo lepší výkony než některé nové pneumatiky. Evropské nařízení o klasifikaci pneumatik stanovilo minimální požadované normy pro výkony pneumatik, zejména pro brzdění na mokrém povrchu. Přestože všechny nové pneumatiky prodávané v Evropě z legálních zdrojů splňují tato minimální kritéria, testy Michelin prokázaly, že efektivita brzdění některých pneumatik na mokrém povrchu rychle klesá úměrně s jejich opotřebením. Nicméně některé prémiové pneumatiky splňují tato kritéria nejen tehdy, když jsou nové, ale rovněž v okamžiku opotřebení do minimální stanovené zbývající hloubky dezénu.

„Při testování v Ladoux nás překvapilo, že brzdná dráha některých pneumatik opotřebených na limitní hloubku dezénu byla prakticky stejná jako brzdná dráha nových pneumatik. A to je naše hlavní zjištění: hloubka dezénu není spolehlivým ukazatelem efektivního brzdění na mokrém povrchu. Pokud si pneumatiky nejsou sobě rovny v okamžiku, když jsou nové, co se s nimi stane, když jsou opotřebené? Odkud má spotřebitel vědět, jestli si pneumatika, kterou si koupil, zachová dostatečnou výkonnost po celou dobu užívání?“ říká Terry Gettys, viceprezident výzkumu a vývoje Skupiny Michelin.
 
Prostřednictvím iniciativy „Pravda o opotřebených pneumatikách“ Michelin vyzývá testovací a spotřebitelské organizace, aby začaly porovnávat výkonnost opotřebených pneumatik. Pouze díky takovým testům budou spotřebitelé schopni poznat pravdu o dlouhodobé výkonnosti pneumatik a při nákupu mít informace nejen o výkonech pneumatiky v okamžiku, kdy je nová, ale také v konečné fázi jejího užívání.
 


 
  • Michelin o opotřebených pneumatikách
  • Michelin o opotřebených pneumatikách
  • Michelin o opotřebených pneumatikách