renault a nissan mají plán na prohloubení spolupráce | Aktuality | autoweek.cz

Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce

Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce

27.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnosti Groupe Renault SA, Nissan Motor Co a Mitsubishi Motors Corp během společné videokonference oznámily podrobnosti nového strategického plánu, v němž se zavazují prohloubit spolupráci při vývoji a výrobě automobilů, aby přežily jako Aliance.
Všechny tři společnosti byly vážně zasaženy důsledky koronavirové pandemie, která na ně dopadla v době, kdy se snaží přehodnotit své partnerství narušené po zatčení a následném nuceném odchodu předsedy Aliance a jejího hlavního architekta Carla Ghosna na konci roku 2018.
 
Nová etapa spolupráce
Přepracovaná aliance se zaměřuje na systematičtější dělbu práce a posílení silných stránek každého z aliančních partnerů. Cílem opatření je podle předsedy správní rady Alliance a Groupe Renault SA Jeana Dominiqua Senarda posílit všechny tři partnery a současně vytvořit příkladnou silnou alianci, která se v budoucnu stane příkladem pro ostatní, kteří s ní budou chtít spolupracovat. Možnost Ghosnem připravovaného spojení všech tří společností ovšem není na programu dne.
 
Zatímco Senard s prozatímní ředitelkou značky Renault Clotilde Delbosovou hovořili z Paříže, president a generální ředitel Nissan Motor Makoto Uchida a výkonný ředitel Nissanu Ashwani Gupta mluvili z Jokohamy a předseda Mitsubishi Motors Osamu Masuko je doplňoval z Tokia.
 
Alianční partneři pro zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti produktů a technologií vytvořili schéma označované jako leader-follower. Jednotliví členové aliance se stanou referencí pro určité regiony, v nichž mají nejsilnější postavení, a podpoří konkurenceschopnost svých partnerů. Stejně tak se jednotliví partneři zaměří na technický vývoj v oblastech, v nichž k tomu mají nejlepší předpoklady.
 
„Aliance je jedinečným strategickým a provozním partnerstvím v automobilovém světě a dává nám silnou výhodu v neustále se měnícím globálním automobilovém prostředí. Nový obchodní model Alianci umožní získat maximum z aktiv a schopností každé společnosti, přičemž bude stavět na jejich příslušných kulturách a odkazech. Tři společnosti Aliance pokryjí všechny segmenty a technologie vozidel ve všech zeměpisných oblastech ve prospěch každého zákazníka a zároveň zvýší svou konkurenceschopnost, udržitelnou ziskovost a sociální a environmentální odpovědnost,“ řekl Jean-Dominique Senard, předseda správní rady Alliance a Renault.
 
Nový systém leader-follower
Společnosti Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. a Mitsubishi Motors Corporation oznámily několik iniciativ v rámci nového obchodního modelu spolupráce, který má zvýšit konkurenceschopnost a ziskovost tří partnerských společností. Plánují stavět na stávajících výhodách Aliance v oblastech, jako je společný nákup, využíváním svých příslušných vedoucích pozic a geografických sil na podporu rozvoje podnikání svých partnerů.
 
Vedoucí pracovníci těchto tří společností schválili zásady systému vedoucí společnosti, označovaný jako leader-follower, pro vozidla, na nichž budou spolupracovat s cílem:
- posunout standardizační strategii Aliance dále od platforem k vyšším konstrukčním celkům
- v každém tržním segmentu se zaměřit na jedno mateřské vozidlo (vůdčí model), přičemž sesterská vozidla bude navrhovat vůdčí společnost za pomoci týmů dalších značek
- zajistit, aby vozidla vedoucí značky i následovníků pro každou značku vyráběla s použitím nejkonkurenceschopnějšího vybavení včetně případného seskupení výroby
- i nadále stavět na sdílení produktů v segmentu lehkých užitkových vozidel, kde se již model leader-follower používá.
 
Očekává se, že tento systém u vozidel plně zapojených do této struktury přinese snížení investic až 40 %. Jde o přínos nad stav konvenčních synergií, které se již dnes využívají.
 
Stejný princip v rozdělení globálního působení
Aliance také schválila princip pojmenování různých částí světa jako „referenčních regionů“, přičemž každá společnost se zaměří na své hlavní regiony s cílem být mezi nejkonkurenceschopnějšími a sloužit jako reference pro ostatní, aby zvýšila jejich konkurenceschopnost. V rámci této části programu bude Nissan referencí pro Čínu, Severní Ameriku a Japonsko, Renault v Evropě, Rusku, Jižní Americe a severní Africe a Mitsubishi Motors v regionu ASEAN a Oceánii. S tím, jak se každá společnost stane referenční společností v příslušných regionech, se zvýší příležitosti ke sdílení, aby se maximalizovalo sdílení fixních nákladů, jakož i využití aktiv každé společnosti.
 
Aktualizace produktového portfolia se budou řídit schématem leader-follower. Například:
- obnovusegmentu C-SUV po roce 2025 povede Nissan, zatímco budoucí obnovu segmentu B-SUV v Evropě povede Renault.
- V Latinské Americe proběhne racionalizace platforem B a ze čtyř variant se zúží na jednu pro vozy Renault i Nissan. Tato platforma se bude vyrábět ve dvou závodech, z nichž každý bude dodávat  Renault i Nissan.
- V jihovýchodní Asii a Japonsku budou členové Aliance sledovat vybrané příležitosti v rámci stejného schématu, jako je například spolupráce při výrobě vozidel kategorie kei cars mezi Nissanem a Mitsubishi Motors.
Na základě výše uvedených skutečnostmi bude do roku 2025 vyvinuto a vyráběno téměř 50 % modelů Alliance.
 
Jasné rozdělení kompetencí
Pokud jde o technologickou účinnost, budou členové Aliance pokračovat ve zhodnocování stávajících aktivit aby zajistili, že každá členská společnost bude i nadále sdílet investice do platforem, pohonných jednotek a technologií. Toto sdílení už prokázalo svou účinnost a umožnilo úspěšné spuštění platformy CMF-B pro Renault Clio a Nissan Juke, jakož i platformy pro kei cars Nissan Dayz a Mitsubishi eK Wagon. Platformy CMF-C/D a CMF-EV budou brzy následovat.
 
Schéma leader-follower bude rozšířeno z vývoje platforem a pohonných jednotek na všechny klíčové technologie, přičemž vedoucí postavení bude přiděleno následovně:
- autonomní řízení: Nissan
- technologie s komunikujícími vozy: Renault povede platformu pro Android a Nissan pro Čínu
- základní systém elektro-elektronické architektury E-body: Renault
- systém elektrifikovaného pohonu e-PowerTrain (ePT): CMF-A/B ePT - Renault, CMF-EV ePT - Nissan
- PHEV pro segment C/D: Mitsubishi • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce
 • Renault a Nissan mají plán na prohloubení spolupráce