restart ekonomiky po covid-19 bude vyžadovat více rekvalifikací | Aktuality | autoweek.cz

Restart ekonomiky po Covid-19 bude vyžadovat více rekvalifikací

Restart ekonomiky po Covid-19 bude vyžadovat více rekvalifikací

02.07.2020 | | Aktuality

Flexibilita, adaptabilita a možnost rekvalifikovat se na volná pracovní místa jsou klíčem k restartu ekonomiky.
Podle posledních výsledků průzkumu Manpower index trhu práce personální společnosti ManpowerGroup vyplývá, že výhledy na náborové plány ve 3. kvartálu 2020 nejsou příliš optimistické. Zavedení karanténních opatření a práce na home office způsobilo, že řada prodejen a provozoven byla zcela uzavřena nebo měla omezený provoz. Propad v obchodní činnosti byl obrovský.
 
Část firem v České republice stále nabírá nové zaměstnance, některé z nich potřebují nahradit zahraniční pracovníky. Stále jsou žádané kvalifikované profese. Zatímco se začalo propouštět a nezaměstnanost se jen mírně zvýšila, celosvětový nedostatek talentů zůstává na rekordní úrovni. Nárůst nedostatku zaměstnanců s potřebnými dovednostmi je za deset let téměř dvojnásobný. Z dat společnosti ManpowerGroup vyplývá, že těsně před krizí se 35 % firem v České republice potýkalo s nedostatkem talentů.
 
Trh práce po několik let vykazoval symptomy přehřátí, v mnoha aspektech již ale narážel na své limity a objevovaly se známky počínajícího ochlazování. Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti.
 
Jak bude situace vypadat v novém post-Covid-19 uspořádání? Ochladí se přehřátý pracovní trh a budou mít firmy dostatek vhodných kvalifikovaných pracovníků? „Na trhu práce nyní nastanou velké přesuny mezi firmami a jednotlivými sektory. Žádané dovednosti a pracovní role se mění rychleji než kdy dřív a potřeba Revoluce dovedností, kterou jsme předpověděli před čtyřmi lety, je tak i nadále hlavní výzvou současnosti. Ve světě, kde roste význam technologií, jsou lidé stále žádáni,“ upozorňuje generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.
 
Česká míra nezaměstnanosti se v květnu zvedla o 0,2 % a dosáhla 3,6 %. Očekávaný prudký nárůst počtu lidí bez práce zatím nenastal. Úřady práce nadále registrují cca 331 000 volných pracovních míst. Poptávka po pracovní síle nyní roste zejména v zemědělství či stavebnictví, kde řada zahraničních pracovníků po vypuknutí epidemie opustila pracovní místa a odjela do svých domovin. Dalším možným vysvětlením je skutečnost, že firmy na úřadech práce neruší dříve nahlášená volná místa, která tak zůstávají v evidenci, i když firmy již pracovníky nepoptávají.
 
Aktuální data z amerického trhu práce ukazují, že díky flexibilitě a rychlé adaptaci po uvolnění karantény stoupl v květnu tamější počet pracovních míst o více než 2,5 milionu navzdory predikcím až 8 milionového propadu. Flexibilita, adaptabilita a možnost rekvalifikovat se na volná pracovní místa jsou klíčem k restartu ekonomiky. Mezi deset nejhůře obsaditelných pozic a oborů tedy aktuálně nejžádanější dovednosti patří: řemeslníci (elektrikáři, svářeči, mechanici), stavebnictví (dělníci), prodej a marketing (obchodní zástupci, manažeři, grafičtí designéři), administrativní podpora (asistentky, recepční), doprava a logistika (řidiči kamionů, dodávek, hromadné dopravy), technici (kontroloři kvality, techničtí zaměstnanci), výroba (operátoři výroby a strojů), zdravotnictví (lékaři, sestry a další zdravotničtí odborníci), účetnictví a finance (účetní, auditoři, finanční analytici).
 
Část firem aktuálně stále nabírá nové zaměstnance aby nahradila zahraniční pracovníky. Některé firmy nemohou v ČR najít za zahraniční specialisty, řemeslníky, techniky a mechaniky náhradu a musí posouvat dodací lhůty svých výrobků a služeb, jako se děje například ve stavebnictví. Právě kvalifikování řemeslníci společně s odborníky v informačních technologiích chybí v tuzemsku dlouhodobě. Podle tiskové zprávy Úřadu práce měli zaměstnavatelé v květnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě.