revoluce v navigaci díky čipu bosch | Aktuality | autoweek.cz

Revoluce v navigaci díky čipu Bosch

Revoluce v navigaci díky čipu Bosch

27.08.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nový polovodičový snímač od společnosti Bosch přesněji a spolehlivěji zaznamenává pohyby vozidla, zvyšuje spolehlivost navigačních systémů a pomáhá realisticky vizualizovat pohyby vozidla.
Nový senzor MEMS SMI230 od společnosti Bosch velmi přesně registruje změny směru a rychlosti vozidla, vyhodnocuje je a předává do navigačního systému. Tam se kombinují s údaji o poloze od globálního navigačního satelitního systému GNSS (Global Navigation Satellite System) a použijí k navigaci. Pokud dojde ke krátkodobé ztrátě GPS signálu, například v tunelu nebo v úzkých ulicích velkoměsta, přijde ke slovu nový senzor Bosch.
 
„Když navigační systém neví jak dál, Bosch pomocí polovodičových senzorů zajistí, že nedojde ke ztrátě orientace,” říká člen představenstva divize Bosch Automotive Electronics Jens Fabrowsky. Díky kombinaci informací o GPS poloze a od senzorů kurzor navigace nedělá žádné náhlé změny.
 
Senzorová technika ve formátu čipu je tajemstvím plynulých pohybů kurzoru navigace na mapě. Odborníci tyto senzory označují jako mikroelektromechanické systémy - krátce MEMS. Pro velmi přesná data o pohybu vozidla Bosch v jednom přístroji spojuje dva tyto malé citlivé snímače - jeden pro zrychlení vozidla a druhý pro jeho rychlost otáčení. Tato kombinace je předností SMI230.
 
Duo senzorů pracuje velmi přesně a velmi rychle detekuje změny v pohybu vozidla. Díky datům ze senzoru SMI230 se navigační kurzor pohybuje přesně po silnici. Totéž platí i pro případ, že navigační systém ztratí orientaci, protože se přeruší signál satelitního určení polohy. Navigační systém neustále porovnává změny směru a rychlosti vozidla, zjištěné senzorem Bosch, se signálem poslední polohy a synchronizuje aktuální pozici na navigační mapě. Sběr dat je tak přesný, že poloha vozidla se spolehlivě zobrazuje i po delší době.
 
Výrobu SMI230 už společnost Bosch nedávno zahájila a první zákazníci již dostali senzor ze sériové výroby. „Polovodiče jsou důležitými stavebními kameny moderní mobility a nedílnou součástí každého automobilu. Bosch má rozsáhlé know-how ve vývoji a výrobě polovodičů pro automobilové aplikace. To nám pomáhá vyvíjet nové funkce ve vozidle a stále lepší čipy,“ říká Fabrowsky.
 
Polovodičové čipy Bosch se používají hlavně jako senzory pro bezpečnostní a asistenční systémy, ale také v oblasti multimédií, konektivity i elektrifikovaných pohonech. Senzor MEMS SMI230 zlepšuje nejen navigaci vozidel, ale také správu vozového parku a mýtné systémy. Zde je také důležitá přesná detekce pohybu. Navíc se používá v zabezpečovacích systémech, protože přesně rozpoznává vibrace a nárazy. V případě nehody, měřitelné pomocí extrémně negativních hodnot zrychlení (při nárazu) nebo enormních pohybů otáčení (při převrácení), může být pomocí dat senzorů aktivován systém automatického nouzového volání eCall.
 
  • Revoluce v navigaci díky čipu Bosch
  • Revoluce v navigaci díky čipu Bosch
  • Revoluce v navigaci díky čipu Bosch