provozní zisk unipetrolu dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 224 milionů kč | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Provozní zisk Unipetrolu dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 224 milionů Kč

Provozní zisk Unipetrolu dosáhl ve 2. čtvrtletí hodnoty 224 milionů Kč

08.08.2011 | Matějka Antonín | Aktuality

Za 2. čtvrtletí roku 2011 vykázala skupina Unipetrol provozní zisk (EBIT) 224 milionů korun, při obratu 25,948 miliardy korun (meziroční nárůst +11 %).

V uvedeném období skupina zaznamenala čistou ztrátu 1 milion korun. Do výsledku se promítl zejména nepříznivý vývoj vnějšího prostředí. Meziroční pokles provozního zisku byl způsoben především vlivem horších rafinérských marží, negativním efektem dražších biosložek, nižšími jednotkovými maržemi na pohonných hmotách a nižší poptávkou po benzínu v maloobchodní síti.

„Druhé čtvrtletí se ukázalo být obtížné především z pohledu rafinérského segmentu. Naopak EBIT vyprodukovaný v rámci segmentu petrochemie meziročně vzrostl o 56 %, za celé pololetí dokonce o 115 %. Do dosaženého výsledku skupiny se dále promítají významná úsporná opatření, kterými jsme dosáhli snížení fixních nákladů o 100 milionů korun a nižší objem spotřebovaných CO2 emisních povolenek, “ řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Piotr Chełmiński.

Do skupinového EBITu nejvíce přispěl petrochemický segment (465 milionů korun), což v meziročním srovnání znamená nárůst ziskovosti o 56 %. Tento výsledek byl dosažen hlavně díky vyšším kombinovaným petrochemickým maržím, snížení fixních nákladů a lepší struktuře prodejů. Naopak negativně na výsledek segmentu působilo pokračující posilování kurzu české koruny proti euru.   Maloobchodní segment, reprezentovaný hlavně společností Benzina, zaznamenal v uvedeném období rekordní prodeje motorové nafty a prémiových paliv VERVA (+16 %). V 2. čtvrtletí 2011 maloobchod vytvořil provozní zisk 86 mil. Kč. Negativně segment ovlivnila historicky nejvyšší úroveň cen motorových paliv a stále trvající cenová nevýhoda českých prodejců ve srovnání se soudními zeměmi. Benzina zvýšila dle odhadů svůj tržní podíl v maloobchodním prodeji pohonných hmot na 14,3 %. Společnost v současnosti provozuje v České republice 337 čerpacích stanic a jejím cílem je navýšit tržní podíl k 15% hranici. Skupina zvýšila objem zpracované ropy o 3 % z 1 082 kt v 2. čtvrtletí 2010 na 1 112 kt v 2. čtvrtletí 2011, což představovalo využití rafinérských kapacit na úrovni 87 %. Objem prodejů rafinérských produktů ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně klesl o 4 %, hlavně kvůli slabším prodejům benzínu. Výsledek rafinérského segmentu byl negativně ovlivněn vyšším rozdílem mezi cenou ropy Brent a dalšími sladkými ropami, který se meziročně více než zdvojnásobil. Naopak pozitivně se vyvíjel rozdíl cen Brent-Ural. Skupině Unipetrol se daří plnit jednu z priorit pro letošní rok v podobě snižování nákladů. Ve druhém čtvrtletí se jí podařilo snížit fixní náklady meziročně o více než 100 milionů Kč, přičemž celkový cíl pro celý letošní rok je přibližně 200 milionů korun.