rozdíly ve státní podpoře narušují jednotný trh | Aktuality | autoweek.cz

Rozdíly ve státní podpoře narušují jednotný trh

Rozdíly ve státní podpoře narušují jednotný trh

19.05.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nejvyšší představitelka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová vyjádřila znepokojení nad obrovskými rozdíly ve státní podpoře při mírnění následků krize vyvolané koronavirem s tím, že začínají narušovat jednotný trh a brání zotavení celé EU.
Ke zmírnění důsledků koronaviru na hospodářství země vynakládá mezi všemi členskými státy EU Německo více než polovinu z celkové státní podpory schválené výkonnou mocí unie. To vyvolává obavy, že země s největšími zdroji financí by mohly v rámci jednotného trhu EU získat nespravedlivou výhodu.

Vicepresidentka Evropské komise s odpovědností za hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová uvedla, že je zde riziko, že různé úrovně státní podpory mezi členskými státy naruší hospodářskou soutěž a zpomalí hospodářské zotavení celé EU z následků pandemie koronaviru. „Do jisté míry už se to stalo,“ uvedla Vestagerová.

Zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu s přibližně 450 miliony lidí je ústředním principem EU a dlouho bylo klíčovou podmínkou pro otevření se zahraničním investorům z Číny a nově po Brexitu z Velké Británie. Evropská komise ovšem v polovině března pozastavila standardní přísná omezení státní podpory, čímž 27 státům EU umožnila pumpovat hotovost do jejich ekonomik a společností poškozených opatřeními proti koronaviru. Dosud schválené vnitrostátní programy už přesahují hodnotu 1,9 bilionu eur.

Ještě začátkem května Vestagerová uvedla, že rozsáhlé výplaty německým společnostem zasaženým důsledky koronaviru by mohly mít dominový efekt pro celý blok a fungovat jako lokomotiva pro celou Evropu.