rozhodčí a mediační institut autosap/sda/sačr | Aktuality | autoweek.cz

Rozhodčí a mediační institut AutoSAP/SDA/SAČR

Rozhodčí a mediační institut AutoSAP/SDA/SAČR

04.07.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V Praze byla podepsána dohoda o založení Rozhodčího a mediačního institutu AutoSAP/SDA/SAČR.

V rámci pololetní bilanční tiskové konference SDA byla podepsána dohoda o založení Rozhodčího a mediačního institutu Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), Svazu dovozců automobilů (SDA) a Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR).

Mediační institut pro automobilový průmysl v České republice byl ustanoven na základě doporučení Asociace evropských automobilek ACEA aby její členové do svých smluv zahrnuli dozorčí institut umožňující řešení případných sporů mezi výrobci resp. oficiálními dovozci automobilů na straně jedné a autorizovanými prodejci a servisy na straně druhé.

Administrativním místem pro Rozhodčí a mediační institut AutoSAP/SDA/SAČR je společnost IBS expert se sídlem v Praze 9, Litvínovská 609/3.

Posláním Rozhodčího a mediačního institutu AutoSAP/SDA/SAČR je řešit mimosoudní cestou majetkové spory mezi výrobci motorových vozidel nebo jejich dovozci na straně jedné a jejich autorizovanými prodejci a smluvními servisy na straně druhé, a to prostřednictvím rozhodčích a mediačních řízení.

Při řešení jednodušších sporů, kde se bezprostředně nevyžaduje autoritativní rozhodnutí, ale důraz se klade na mimosoudní, rychlé, efektivní a levné řešení přichází do úvahy mediační řízení vedené odborně fundovaným mediátorem. Mediace je jedním z alternativních způsobů řešení sporů. Mediace neboli mediační řízení představuje vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby - mediátora.

U sporů vyžadujících autoritativní řešení umožňuje Rozhodčí a mediační institut AutoSAP/SDA/SAČR rozhodčí řízení neboli arbitráž s rozhodčím senátem pro jednotlivé, konkrétní případy jako alternativní mimosoudní metodu projednávání a rozhodování sporů mezi dvěma stranami sporu. Jde především o spory vyplývající ze smluv uzavřených mezi výše uvedenými subjekty.

Rozhodčí řízení neboli arbitráž je alternativní mimosoudní metoda projednávání a rozhodování majetkových sporů. Rozhodčí řízení umožňuje řešit prakticky všechny spory, které mají majetkový základ. Samotné rozhodčí řízení může být vedeno před rozhodci určenými v rozhodčí smlouvě či později stranami vybranými, další možnosti je rozhodčí řízení vedené u stálého rozhodčího soudu.