rozšíření motorového centra škoda auto | Aktuality | autoweek.cz

Rozšíření Motorového centra Škoda Auto

Rozšíření Motorového centra Škoda Auto

07.05.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Škoda Auto rozšířila své Motorové centrum o nejmodernější válcovou laboratoř s emisním centrem. ​Jde i o podporu vývoje a testování vozů s alternativními pohony, protože zkušební zařízení jsou připravena pro vozy se zážehovými, vznětovými, hybridními i elektrickými pohonnými jednotkami.
Společnost Škoda Auto ve svém motorovém centru v Mladé Boleslavi, otevřeném v roce 2014, otevřela novou válcovou laboratoř s emisním centrem. Motorové centrum v Mladé Boleslavi má mimo mnoha dalších rolí na starosti vývoj motorů MPI v rámci celého koncernu VW, což představuje odpovědnost za motory, kterých se ročně prodávají více než 4 miliony kusů. K tomu zde má Škoda Auto nejen špičkové technické vybavení, ale i vynikající techniky.
 
Ojedinělá tradice vývoje motorů i měření emisí
Jedná se o nejmodernější zařízení svého druhu ve střední Evropě a o jedinečnou laboratoř v rámci celé České republiky. Společnost Škoda Auto do nové stavby investovala téměř 15 milionů eur a do roku 2019 zde postupně vytvoří 24 nových pracovních míst. 

Zařízení je potvrzením pokračujícího vývoje motorů v Mladé Boleslavi s tradicí dlouhou 128 let, což je ojedinělé i v celosvětovém měřítku.  Měření emisí zde má historii dlouhou přes 60 let, protože Škoda byla jednou z prvních automobilek zabývající se touto problematikou - tehdy ve spolupráci s ÚVMV. Náročné testy probíhají v souladu s aktuálně platnými normami. Přímo na místě se provádí analýza a vyhodnocení dosažených výsledků.
 
Význam pro současnost i budoucnost
Nová laboratoř bude mít rovněž důležitou úlohu ve vývoji a testování motorů. V nové laboratoři mohou být měřeny a optimalizovány jak vozy se zážehovými a vznětovými motory, tak i vozy s hybridním a čistě elektrickým pohonem (také u elektromobilů je potřeba přesně měřit spotřebu elektrické energie při předepsaných měřicích cyklech).
 
Základní kámen nové laboratoře s výkonovými válci v Mladé Boleslavi položila společnost Škoda Auto v červnu 2015 a do jejího otevření uplynulo 550 dní. Škoda bude nové zařízení využívat k vývoji budoucích modelů a k ověřování kvality současných sériových vozů. Klíčovým zařízením vysoce moderní laboratoře je válcová zkušebna simulující jízdní odpory testovaného vozidla. Do roku 2019 zde vzniknou další dvě válcová zkušební zařízení.
 
„Díky nové válcové laboratoři disponujeme vysoce moderním nástrojem, jehož význam v budoucnu stále poroste, a to jak z hlediska zajištění kvality našich sériových vozů, tak i s ohledem na vývoj mimořádně účinných pohonných jednotek budoucnosti,“ říká Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu ve společnosti Škoda Auto.
 
Neuvěřitelný počet kombinací
V novém emisním centru se budou prověřovat všechny možné kombinace pohonných jednotek podle nejrůznějších emisních standardů, které platí po celém světě, přičemž mezi těmito předpisy není žádná shoda - liší se nejen metodikou, ale i používanými palivy a požadavky na motory. V nové laboratoři se bude ve třísměnném provozu ročně realizovat 2600 těchto měření za rok a tento počet se bude později ještě rozšiřovat.
 
V rámci přípravy na měření se v areálu neustále připravuje 35 vozů, aby se během 12 hodin vyrovnala jejich teplota na v současné době požadovaných 24 °C, ale celý objekt je už budován s ohledem na připravované rozšíření požadavku o teploty 14 °C, což je průměrná teplota v EU, a -7 °C. K tomu jsou už připravované další dvě válcové zkušebny vybavené jako tepelné komory. Měření probíhají s předepsaným referenčním palivem, jehož cena je 5 eur za litr.
 
Vzhledem k potřebě tankovacího zařízení a použití speciálních plynů pro kalibraci, které jsou i vysoce hořlavé, musí být celý areál zajištěn neustálou přítomností hasičského záchranného sboru.

Také měření v reálném provozu
Investovat se zde muselo i do vybavení pro zcela novou metodiku měření emisí v reálném provozu RDE (Real Drive Emissions Test), vyžadující velmi přesnou kalibraci a možnost vyhodnocování naměřených hodnot. Pro tato měření zde má Škoda Auto k dispozici nejmodernější na světě dostupné vybavení.
 
Měření RDE mají velmi přísně definované podmínky, vyžadující splnění 30 kriterií, což se ne vždy podaří splnit. Proto úplné proměření každé kombinace motoru a převodovky vyžaduje 4 až 5 týdnů. V období největší zimy a největších veder měřit vůbec nelze. Přitom se při tomto testu přesně měří jen emise NOx a pevné částice. V důsledku toho lze předpokládat, že automobilky budou proto nuceny snižovat počet nabízených kombinací pohonných jednotek.
 
Otevřením emisního centra jih investice do rozšiřování vývojových kapacit nekončí. Bude se i nadále pokračovat v investicích do nového vybavení a přípravy na změny, které při měření emisí lze očekávat po roce 2020.
 
Klíčové údaje nové válcové laboratoře společnosti Škoda Auto
- plocha o rozloze 3 633 m2
- elektrický příkon 3200 kVA (jen vzduchotechnika spotřebuje 2,5 MW)
- tři válcová zkušební zařízení
- při stavbě bylo položeno 28 116 metrů kabelů
- k dispozici je 30 vysokotlakých lahví se speciálně kalibrovanými plyny v různých koncentracích
- na zkušebních zařízeních mohou být testovány vozy s výkonem až 300 kW
- ventilační systém vymění až 30 000 m3 vzduchu za hodinu pro každé ze tří zkušebních zařízení
- v nové laboratoři proběhne 2600 měření za rok
- vývojové a sériové vozy urazí na zkušebních válcích 28 600 km za rok
- ve válcové laboratoři mohou být testovány vozy dle platných norem pro více než 100 trhů
 
  • Rozšíření Motorového centra Škoda Auto
  • Rozšíření Motorového centra Škoda Auto
  • Rozšíření Motorového centra Škoda Auto
  • Rozšíření Motorového centra Škoda Auto
  • Rozšíření Motorového centra Škoda Auto