samé dobré zprávy | Aktuality | autoweek.cz

Samé dobré zprávy

Samé dobré zprávy

15.06.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) zveřejnilo souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu za rok 2014. Historicky rekordních hodnot dosáhly kromě výroby vozidel i souhrnné finanční výsledky. 
„Mám pro vás samé dobré zprávy. Automobilový průmysl profitoval z oživení na evropských trzích. Je přitom vidět, že o modely a díly vyráběné v České republice je ve světě zájem. Ještě víc nás těší růst přidané hodnoty, takže závislost hospodářství na automobilovém průmyslu je přínosem, protože jeho příjmy jsou nadprůměrné. Rok 2014 byl pro český automobilový průmysl v mnoha ohledech rokem rekordů. Historicky nejvyšší výroba vozidel v ČR se odrazila ve vynikajících finančních výsledcích našich výrobců vozidel i dodavatelů. Automobilový průmysl významně přispěl k růstu české ekonomiky,“ uvedl prezident AutoSAP Martin Jahn.
 
Klíčovou otázkou euro
Firmy AutoSAP v loňském roce vyvezly 85,3 % své produkce (v roce 2013 to bylo 84,9 %). Oproti roku 2013 došlo ke zvýšení exportu firem AutoSAP o 15,5 % na historické maximum 727,7 miliardy Kč (v roce 2013 to bylo 630 miliard Kč). Vývoz tedy rostl ještě vyšším tempem než tržby. Podíl AutoSAP na celkovém exportu ČR dosáhl hodnoty 20,1 % (roku 2013 19,8 %). Dominovaly evropské trhy - 83 % exportu autoprůmyslu směřoval do zemí EU + EFTA.
 
"Vzhledem k tomu, že 80 % vývozu automobilového průmyslu směřuje do zemí EU je pro nás zavedení eura klíčovou otázkou. Automobilový průmysl je v podstatě už v eurozóně, ale urychlení příprav by nám hodně pomohlo," konstatoval Martin Jahn.
 
Tradičně vysoký byl příspěvek automobilového průmyslu zahraničně obchodní bilanci České republiky. Ta za celou ČR v roce 2014 dosáhla kladného salda ve výši 441,9 miliardy Kč, k němuž automobilový průmysl, reprezentovaný firmami Auto SAP, přispěl částkou 463,4 miliardy Kč (vývoz 727,7 miliardy Kč, veškerý dovoz do firem AutoSAP 264,3 miliardy Kč).
 
Příjmy i počty zaměstnanců rostou
Tržby dodavatelů v roce 2014 vzrostly o 8,4 % na 372,4 miliardy Kč a export o 9,0 % na 290,9 miliardy Kč. Podíl dodavatelů na celkových tržbách firem AutoSAP v roce 2014 tak činil 43,7 %, podíl na exportu 40,0 % a na počtu zaměstnanců byl 69,6 %.
 
Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP meziročně vzrostl o 3,3 % na 112 877 osob a průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu za rok 2014 vzrostla o 1,6 % na 31 867 Kč. Tato hodnota je o 24,1 % nad průměrnou mzdou v ČR. I v dělnických profesích byla průměrná mzda v automobilovém průmyslu nad celostátním průměrem. Růst mezd ve firmách AutoSAP (+ 1,6 %) byl v roce 2014 nižší než růst průměrné mzdy v ČR (+ 2,42 %), ale ve firmách došlo k relativně vysokému zvýšení celkových mzdových nákladů o 4,9 %, u dělnických kategorií dokonce o 5,5 %. Toto zvýšení je dáno zvýšením počtu zaměstnanců. 
 
Náznak změny přístupu státu k technickému vzdělání
Jednou z klíčových aktivit AutoSAP je dlouhodobá podpora technického vzdělání na všech úrovních. Bohdan Wojnar, viceprezident AutoSAP řekl: "Po letech stagnace a špatného směřování se v roce 2014 začal lámat přístup k technickému vzdělávání. Automobilový průmysl s předstihem podporoval technické vzdělávání a nyní se zdá, že konečně získal i podporu státu. Sdružení automobilového průmyslu bude trvat na tom, aby se dojednané změny, týkající se daňového zvýhodnění pro firmy podporující vzdělávací aktivity, dostaly do legislativy. Doufáme, že debaty s příchodem nové ministryně nezačnou znovu od začátku.“
 
„V současnosti probíhá čtvrtá průmyslová revoluce charakterizovaná stále se zrychlující digitalizací a internetem věcí. Nesmí nám ujet vlak. Klíčové je, aby vzdělávací systém byl správně nastaven z hlediska tvrdých i měkkých vědomostí, protože 65 % studentů se musí připravovat na profese, které často ještě ani neexistují," dodal Wojnar.
 
Proto AutoSAP a jeho členové podporují projekty technického vzdělávání od vysokoškoláků až po děti nejútlejšího věku. Vypadá to na první pohled úsměvně, ale právě u dětí se vytváří pozitivní vztah k technice," uzavřel Wojnar.
 
Být nejlepším místem pro výrobu aut i komponent
Druhým pilířem budoucí konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu je výzkum, vývoj a inovace. Roste počet výzkumně vývojových center i počet pracovníků v této oblasti.

Viceprezident AutoSAP Pavel Juříček uvedl: „Naší snahou je, aby Česká republika byla nejlepším místem pro výrobu aut i komponent. Jenže konzervatismus v legislativě je u nás neuvěřitelný. Ztrácíme spoustu času přesvědčováním o věcech, které se zdají být jasné. Průmysl se vyvíjí velmi dynamicky, ale vlády na tento vývoj nejsou schopny reagovat. V zemích jako je Čína nebo Mexiko je vidět, jak může být dynamika vývoje významná, pokud tomu vlády rozumějí a vytvářejí potřebné podmínky a poskytují podporu."

"Máme zcela konkrétní výsledky projektů AutoSAP. Dokázali bychom mnohem více, nebýt některých problémů. Je to například nejednotné posuzování uznatelnosti nákladů na výzkum a vývoj místně příslušnými finančními úřady," konstatoval Pavel Juříček.
 
Juříček naznačil i optimistický výhled do budoucna: "Česká republika má našlápnuto na další významný růst v dodávkách dílů do celého světa. Mnoho firem chce u nás investovat. Nejméně deset firem chce u nás investovat do zdvojnásobení výroby v České republice. Před pěti lety se čekal odliv dodavatelů do Číny, ale dnes už se situace změnila a stabilizovala."