šance pro biolpg | Aktuality | autoweek.cz

Šance pro bioLPG

Šance pro bioLPG

03.05.2021 | | Aktuality

LPG by mohlo být do roku 2050 kompletně produkováno z obnovitelných zdrojů, uvádí studie Evropské asociace LPG.
Ambicí Evropské unie je být do roku 2050 klimaticky neutrální. Představitelé evropského LPG průmyslu se zavázali tento ambiciózní cíl podpořit. Podle studie BioLPG: A Renewable Pathway Towards 2050 by mohla být poptávka po zkapalněném ropném plynu (LPG) v roce 2050 zcela uspokojena produkcí bioLPG a dosáhnout 100% klimatické neutrality. Na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů zde již existují potřebné technologie i infrastruktura a nejsou třeba žádné úpravy u stávajících zařízení.
 
I když je LPG ekologicky příznivější než konvenční paliva, stále jde o fosilní zdroj energie: 60 % globálně vyrobeného LPG pochází z těžby zemního plynu, zbylých 40 % z rafinérského zpracování ropy. V EU jezdí na LPG asi 8 milionů vozidel a autoplyn je k dostání u 35 000 čerpacích stanic. V ČR je čerpacích stanic s LPG necelá tisícovka a vozidel na propan-butan jezdí asi 170 000. Přestavba stávajících vozidel na LPG je pro spotřebitele cenově dostupným řešením s poměrně rychlou návratností. V loňském roce se na trhu navíc objevily i nové modely s tovární LPG zástavbou.
 
Loni aktualizovaný Národní akční plán čisté mobility považuje LPG za ekologicky šetrné palivo. Automobily na LPG nemají podle studie Evropské asociace LPG téměř žádné emise znečišťujících látek. Uhlíková stopa LPG je z pohledu celého životního cyklu paliva nižší než u nafty (-23 %) a benzinu (-21 %). „Emise nelze měřit jen ‚na výfuku‘, ale musíme zohlednit celý životní cyklus paliva, tedy analyzovat veškeré dopady na životní prostředí takzvaně ‚od zdroje ke kolu‘ neboli well-to-wheel (WTW). Z tohoto pohledu může mít bioLPG až o 80 % nižší emise ve srovnání s LPG a z dlouhodobého hlediska má potenciál stát se v závislosti na vývoji nových výrobních procesů uhlíkově neutrálním,“ vysvětluje ,“ říká předseda České asociace LPG (ČALPG) Ivan Indráček.
 
BioLPG bylo na evropský trh uvedeno v roce 2018 a k dispozici je sice zatím v malém, ale rostoucím množství. První dodávka do České republiky proběhla loni v červenci a do konce roku se ho u čerpacích stanic společnosti Primagas prodalo již 33 tun. „BioLPG je z chemického hlediska totožné s fosilním LPG - jde o směs plynů propanu a butanu. Proto jej lze použít čisté nebo libovolně smíchané s LPG ve stejných aplikacích od vozidel až po kotle,“ vysvětluje Ivan Indráček.
 
Pokud by bylo bioLPG k dispozici v dostatečném množství, mohou na ně plynule přejít všichni uživatelé LPG zařízení. „Přechod na bioLPG je možné uskutečnit ze dne na den, což znamená, že dnešní investice do dodavatelského řetězce LPG a zařízení na LPG mohou být zhodnoceny i v budoucnu. Mohou totiž nadále fungovat i na bioLPG bez dalších nákladů na modernizaci či investic do nových technologií. Evropská výrobní kapacita v tuto chvíli ještě není dostatečná pro to, aby dodala potřebný objem bioLPG. Produkce však průběžně roste,“ uvádí Ivan Indráček.
  
V současné době produkuje bioLPG na evropském trhu šest společností: Eni (Itálie), Global Bioenergies (Francie), Neste (Nizozemí), Preem (Švédsko), Repsol (Španělsko) a Total (Francie). Ve většině případů je bioLPG, stejně jako jeho fosilní varianta, vedlejším produktem, například při výrobě hydrogenovaných olejů (HVO). Evropská asociace LPG předpokládá, že budoucí poptávku, která by měla na evropském trhu činit v horizontu 30 let přibližně 8 až 12 milionů tun LPG ročně, by mělo být možné zcela uspokojit díky bioLPG vyrobenému z evropských zdrojů.
 
Význam LPG resp. bioLPG není jen v oblasti mobility, nýbrž i pro vytápění a ohřev vody v domácnostech nebo jako zdroj energie pro firemní provozy. Aktuálním tématem je výměna starších kotlů emisních tříd 1 a 2, které by měly být na základě zákona o ochraně ovzduší vyřazeny z provozu k 1. září 2022. „Logickou volbou pro mnoho domácností může být přechod na plyn. Jsou ale lokality, kde přípojka zemního plynu není dostupná. Řešením může být LPG, respektive čistý propan ze zásobníku nezávislého na distribuční síti, který dodavatel plní jednou až dvakrát do roka,“ popisuje Indráček.