šaškárny z ministerstva dopravy na pokračování | Aktuality | autoweek.cz

Šaškárny z ministerstva dopravy na pokračování

Šaškárny z ministerstva dopravy na pokračování

11.05.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V pondělí mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold sdělil, že 80 % reflexních vest v autech bude muset být v souladu se směrnicí EU vyměněno. Už v úterý ale ministr osobně hlásí: motoristé měnit výstražné vesty v povinné výbavě nemusí!
Ministerstvo dopravy se důrazně ohrazuje proti informacím některých médií, podle nichž mají motoristé v souvislosti se změnou vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, měnit výstražné vesty v povinné výbavě vozidla. Z dané vyhlášky žádná taková povinnost nevyplývá.
 
„Ochranné vlastnosti vest, které odpovídaly dřívější evropské normě EN 471, jsou z hlediska bezpečnosti dostatečné a odpovídají technickým požadavkům. Rád bych tedy motoristy jednoznačně uklidnil, že nemusí vyhazovat vesty, které pořídili dříve a kupovat nové. Platí, že vesta, která je součástí povinné výbavy, musí odpovídat evropské normě (označení EN 471 nebo EN ISO 20471). Z žádného předpisu ale nevyplývá, že starší vesty plnící tuto normu nejsou v pořádku a lidé je nemohou používat,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.
 
Požadavky novelizované evropské normy se vztahují na nové produkty, které výrobci uvádějí na trh. Výrobci také nadále mají povinnost umístit na výrobek označení CE, které vyjadřuje shodu se základními požadavky nařízení vlády a směrnicí. Výstražná vesta do povinné výbavy vozidla ale nepatří mezi ty ochranné oděvy, u nichž se podle normy musí uvádět i číslo notifikované osoby provádějící kontrolu. To se týká jiných, specializovaných, ochranných pomůcek.
 
Pozn.:
Ministr Ťok se nikoliv poprvé staví proti informacím některých médií. Přitom tyto informace vycházejí ze sdělení jeho podřízených. Není už na čase, aby si pan ministr ve svém úřadě udělal pořádek a nedělal z našich silnic Kocourkov? Vždyť nad takovými paskvily, jako jsou nová metodika měření emisí nebo novela zákona o silničním provozu, přinášející totální chaos na kruhové objezdy, znemožňující zásobování center měst užitkovými vozidly do 3,5 t a zavádějící povinnost používat na některých úsecích silnic i v létě zimní pneumatiky, zůstává rozum stát. Skoro se zdá, že na ministerstvu dopravy se hraje soutěž o to, kdo vymyslí větší nesmysl. Jenže ono v této hře může jít i o zdraví a životy!