schváleno automatizované parkování | Aktuality | autoweek.cz

Schváleno automatizované parkování

Schváleno automatizované parkování

24.07.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnosti Bosch a Daimler získaly povolení pro parkování bez řidiče a bez lidského dohledu. Plně automatizovaná funkce parkování v garážích muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu je první na světě schválená úřady s úrovní 4 podle SAE.
Společnosti Bosch a Daimler dosáhly milníku na cestě k automatizované jízdě, když získaly souhlas od příslušných orgánů v Bádensku-Württembersku pro jejich automatizovaný parkovací systém v garážích muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu. To z něj činí první plně automatizovanou parkovací funkci bez řidiče úrovně 4 podle SAE na světě, která je oficiálně schválena pro každodenní použití.
 
Nejdůležitější prioritou společnosti Bosch a Daimler pro parkovací službu bez řidiče byla od samého začátku bezpečnost. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje oficiální schvalovací proces pro automatizované funkce řízení, které nevyžadují řidiče, dohlížely na projekt od samého začátku místní úřady - regionální správní úřad ve Stuttgartu a ministerstvo dopravy Bádenska-Württemberska - spolu s odborníky z německé certifikační autority TÜV Rheinland. Jejich cílem bylo posoudit provozní bezpečnost automobilové a parkovací technologie v garážích. Výsledkem je komplexní bezpečnostní koncepce s příslušnými testovacími a schvalovacími kritérii, která mohou být uplatněna i mimo tento pilotní projekt.
 
Automatizovaný parkovací systém je přístupný přes aplikaci ve smartfonu a nevyžaduje žádný bezpečnostní ovladač. Jakmile řidič opustí garáž, auto jede do vyhrazeného prostoru a zaparkuje. Později se stejným způsobem vrátí do výchozího bodu. Tento proces využívá souhru inteligentní infrastruktury parkovací garáže, kterou dodávají Bosch a Mercedes-Benz. Snímače Bosch v garáži sledují koridor a jeho okolí a poskytují informace potřebné pro navádění vozidla. Technologie v automobilu převádí příkazy z infrastruktury na jízdní manévry. Tak se mohou auta sama pohybovat po nájezdech a výjezdech mezi jednotlivými podlažími parkovací garáže. Pokud senzory infrastruktury zaznamenají překážku, vozidlo se včas zastaví.
 
Bosch a Daimler začaly vyvíjet plně automatizované parkování bez řidiče v roce 2015. V létě 2017 bylo poprvé veřejnosti představeno pilotní řešení v parkovací garáži muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu v reálných podmínkách - s řidiči i bez řidičů za volantem. Po této premiéře následovala intenzivní testovací a startovací fáze. Počínaje rokem 2018 mohli návštěvníci muzea využít parkovací službu v provozu za doprovodu vyškoleného personálu.
 
  • Schváleno automatizované parkování
  • Schváleno automatizované parkování
  • Schváleno automatizované parkování
  • Schváleno automatizované parkování