sda doporučuje dotaci 200 000 kč na vůz s nulovými emisemi | Aktuality | autoweek.cz

SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz s nulovými emisemi

SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz s nulovými emisemi

03.06.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Svaz dovozců automobilů (SDA) vyzval představitele České republiky k aktivnější podpoře ekologické dopravy v ČR.
Stávající Národní akční plán čisté mobility Ministerstva průmyslu a obchodu obsahuje řadu pozitivních nástrojů, ale v praxi neplní svoji roli a Česká republika stále výrazně zaostává za ostatními evropskými zeměmi, a to jak v oblasti zavádění ekologických vozů, tak ve stáří vozového parku. SDA proto navrhuje po vzoru okolních zemí přistoupit k ověřenému a efektivnímu kroku: k podpoře nákupu nízkoemisních vozidel po omezenou dobu a ke zlepšení podmínek pro používání ekologických služebních vozů i pro soukromé účely.
 
Česká repuiblika na chvostu EU
Odbyt zejména ekologických vozů je v ČR hluboko pod unijním průměrem. Zatímco registrace elektrifikovaných vozů, tedy elektromobilů a dobíjecích hybridů, dosáhl vloni v EU 11,4 %, Česká republika zaznamenala jen 2,6 % a obsadila tak poslední příčky. Například Maďarsko vykázalo téměř dvojnásobek nových vozů s elektrickým pohonem, v Německu činí podíl 13,5 % a velmi rychle roste.
 
Z hlediska váženého průměru emisí nově prodaných vozů je ČR mezi zcela posledními státy: lepší hodnoty vykazují např. i Polsko a Rumunsko.
 
„Vyzýváme k věcné diskuzi. Nechceme komentovat tempo snižování emisí CO2 předepisované v rámci EU, protože to bereme jako fakt, kterému se musíme přizpůsobit. Evropská unie si zvolila elektromobilitu jako hlavní trend v pohonu osobních vozidel pro nejbližší období a Česká republika jako člen EU a třetí nejvýznamnější producent automobilů nesmí zůstat pozadu. Přitom je jasné, že přechod k bezemisní mobilitě provázejí vyšší náklady. Přitom z hlediska infrastruktury dobíjení na tom nejsme vůbec špatně a je zde patrný významný pokrok. Potřebujeme ale dostat elektromobily na silnice. Nechceme dát v risk jedno ze stěžejních průmyslových odvětví ČR a tím i ohrozit významné příjmy do státního rozpočtu, včetně dopadu do zaměstnanosti,“ říká Jan Hurt, generální ředitel českého zastoupení značek Audi, Seat a Volkswagen.
 
„Česká republika se za uplynulých třicet let vypracovala mezi nejvýznamnější výrobce automobilů a jejich komponent. Pokud se včas nepřipojíme k rozvoji elektromobility, bude to negativní signál novým investorům, pro které zůstaneme na okraji zájmu,“ říká generální ředitel českého zastoupení značky Mazda Alexej Kiriakovský.
 
SDA oslovuje vládu, ministerstva i polotické strany
SDA zaslal předsedovi vlády, ministryním a ministrům průmyslu a obchodu, financí, dopravy, životního prostředí a místního rozvoje i představitelům hlavních politických stran návrh na efektivní podporu nízkoemisních automobilů v ČR po vzoru okolních zemí. Cílem SDA je mimo jiné upozornit na pozitivní aspekty zavádění elektrifikovaných vozidel, kterými jsou zejména obnova vozového parku a výhody pro státní rozpočet, podpora pracovních míst, úspora emisí z dopravy a plnění klimatických závazků státu. Návrh je v souladu s cíli Národního akčního plánu čisté mobility, který dle aktualizace z května 2020 počítá s podporou nákupu vozidel a využitím prostředků z Evropské unie.
 
SDA navrhuje po limitované období trvající 24 měsíců podpořit nákup nových vozidel s nulovými emisemi (elektromobily BEV a vodíkové vozy FCEV) částkou 200 000 Kč, plug-in hybridů s emisemi do 50 g CO2/km částkou 100 000 Kč a snížením nepeněžního plnění zohledněného v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům z 1 % na 0,5 % měsíčně. Předloha nelimituje podporu cenou vozu, což je spravedlivé pro všechny uživatele a tímto principem zvýhodňuje cenově dostupnější modely.
 
Stávající finanční výhody - parkování ve vybraných městech či používání dálnice zdarma nebo úleva na silniční dani - nejsou dostatečně účinnou motivací pro soukromé ani firemní klienty.
 
Automobily jako motor národní ekonomiky
Důvodem pro podporu elektrického pohonu je také jasně stanovený kurz Evropské komise pokud jde o další vývoj v oblasti emisních limitů pro osobní a lehká užitková vozidla. To se týká i obnovy státních flotil. Podle legislativy platné pro ČR musí do čtyř let státní nákupy vozidel tvořit z jedné třetiny právě vozy na elektřinu nebo vodík.
 
„Není možné, aby Česká republika usilovala o investice do automobilového průmyslu pro využívání čistých technologií, jako jsou výstavba gigafactory na výrobu akumulátorů či akumulátorových úložišť, a přitom rozvoji elektromobility a její podpoře odporují přímo výroky nejvyšších představitelů. Diskuse o tom, zda je to správné, nemají smysl, protože v současné době už není cesta zpátky s ohledem na vynaložené investice a další učiněné kroky,“ konstatoval Jan Hurt.
 
Bez podpory nových aut ještě více zesílí dovoz ojetin
V souvislosti s propadem prodeje i výroby během pandemie nemoci covid-19 přistoupila řada vlád k podpoře automobilového odvětví a nákupu nových vozů a využila této příležitosti ke zlepšení podmínek pro zavedení ekologických vozidel, omlazení vozového parku a snížení emisí z dopravy.
 
„Pokud se co nejrychleji nepřipojíme k rozvinutým evropským státům a nepodpoříme rozvoj elektrického pohonu, hrozí nám při současně chybějící legislativě v oblasti ojetých vozidel, že se z Česka místo výrobního a technologického lídra stane popelnice Evropy. Jestliže rezignujeme na podporu moderních, nízkoemisních a bezpečných vozů, tak naopak nepřímo, ale o to významněji podpoříme dovoz dalších ojetin, které již dnes představují velký problém z hlediska bezpečnosti, ekologické zátěže během provozu a následné likvidace,“ říká tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.

  • SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz s nulovými emisemi
  • SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz s nulovými emisemi
  • SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz s nulovými emisemi
  • SDA doporučuje dotaci 200 000 Kč na vůz s nulovými emisemi