sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013 | Aktuality | autoweek.cz

Sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013

Sdružení automobilového průmyslu vyhodnotilo firmy roku 2013

15.05.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) na zasedání Rady ředitelů (Valné hromadě) dne 15. května 2014 vyhlásilo výsledky 16. ročníku soutěže Podnik roku 2013 v českém automobilovém průmyslu.

V rámci AutoSAP proběhl již 16. ročník soutěže členských firem „Podnik roku v automobilovém průmyslu“. Posuzovaly se výsledky dosažené za rok 2013.

 

Hodnocení probíhalo na základě těchto kritérií: 

1) hospodářský výsledek před zdaněním (mil. Kč)

2) přidaná hodnota na pracovníka (mil. Kč/zaměstnanec)

3)            a) meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb (%)

                b) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb na zaměstnance (mil. Kč /zaměstnanec)

Všechna kritéria mají stejnou váhu. Konečné pořadí firem je dáno součtem umístění podle jednotlivých kritérií. Pořadí podle kritéria 3/ je dáno součtem umístění firmy podle a) a b).

 

Na základě uvedených kritérií se „Podniky roku 2013 v automobilovém průmyslu“ staly firmy (v abecedním pořadí):

Firmy s počtem zaměstnanců do 250 osob

     D Plast a.s

     GlobalAssistance a.s.

     Toyota Tshusho Europe S.A., o.s.

Firmy s počtem zaměstnanců nad 250 osob

      Donaldson Czech Republic s.r.o.             

      Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

      Škoda Auto a.s.