seat vyrábí biometan z odpadu | Aktuality | autoweek.cz

Seat vyrábí biometan z odpadu

Seat vyrábí biometan z odpadu

01.11.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Seat bude ve svých vozidlech testovat biopalivo získávané ze skládek komunálního odpadu. Projekt s celkovým rozpočtem 4,3 milionu eur bude ukončen v roce 2023 a na jeho financování se podílí EU.
Seat se do roku 2023 účastní projektu Life Landfill Biofuel, který byl schválen Evropskou komisí. Jeho cílem je vyrábět plyn z obnovitelných zdrojů, které se nacházejí v komunálních odpadech vyvážených na skládky. Projekt bude v následujících čtyřech letech realizován společně s dalšími partnery. Podíl Evropské komise na celkovém rozpočtu 4,3 milionu eur bude 55 %.
 
Evropská unie omezí do roku 2035 množství komunálního odpadu, který lze ukládat na skládky, na 10 %. V Evropě je téměř půl milionu skládek. Výzkum odpadu jako možného energetického zdroje proto představuje mimořádné podnikatelské příležitosti. Zároveň by bylo možné snižovat emise. Je zde velký potenciál pro zavedení certifikátů původu vyráběného biometanu s nimiž by se mohlo obchodovat jako s certifikáty pro energii z alternativních zdrojů. Přeměňování odpadu na biopaliva pro automobily je jedním z možných řešení tohoto problému.
 
Seat je evropský výrobce automobilů s nejširší nabídkou vozidel používajících k pohonu stlačený zemní plyn (CNG). V roce 2018 ztrojnásobil prodej svých vozidel na CNG a oznámil, že zvýší výrobu vozidel na zemní plyn z 90 na 250 vozů denně. Seat je také kompetenčním centrem koncernu Volkswagen pro technický vývoj pohonu na stlačený zemní plyn. V rámci programu koncernu Volkswagen na snižování emisí CO2 Seat uskutečňuje výzkum možného využívání biometanu jako alternativního paliva.
 
Vozidla na CNG by mohla v budoucnosti používat energie z obnovitelných zdrojů
1) Recyklace - výchozím  materiálem je běžný organický odpad
2) Transformace - po 30 dnech vznikne směs plynů
3) Rafinace - ze směsi plynů se získává využitelný biometan, který se následně stlačuje
4) Tankování - naplnění nádrží automobilu na CNG trvá pouhé tři minuty
5) Provoz automobilu - čtyři testovací vozidla provozovaná na biometan budou po ujetí 30 000 km důkladně analyzována.