vědci poukazují na chyby ve výpočtu u elektromobilů | Aktuality | autoweek.cz

Vědci poukazují na chyby ve výpočtu u elektromobilů

Vědci poukazují na chyby ve výpočtu u elektromobilů

12.08.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

„Je to potenciál úspor, který nemáme,“ - 170 vědců z celého světa varuje, že se přínos elektromobilů k ochraně klimatu přeceňuje. Může za to podle nich hlavně mix zdrojů elektrické energie. Odsuzující reakce na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat.
Udělala politika zásadní špatný výpočet, pokud jde o příspěvek elektromobilu ke klimatu? Bohužel ano. Alespoň to tvrdí 170 vědců z celého světa. „Čísla naznačují potenciál úspor, který nemáme, protože mix elektřiny byl jednoduše špatně vypočítán,“ řekl profesor Thomas Koch z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) pro Německou tiskovou agenturu DPI. Expert na spalovací motory Koch spolu s dalšími odborníky svůj argument opírá o předpoklad, že stále rostoucí počet elektromobilů vyžaduje více konvenční elektřiny, a to nevyhnutelně povede k vyšším emisím CO2. Během 6000 z 8760 hodin ročně bude kromě zelené elektřiny zapotřebí více elektřiny z elektráren na fosilní paliva.
 
Spotřeba energie poroste
„Otázka nezní: elektromobil nebo spalovací motor. Otázkou je: fosilní nebo ne,“ řekl Koch. V otevřeném dopise Evropské komisi EU vědci vyjádřili své obavy, protože EU zpřísňuje své požadavky na emise CO2 u nově registrovaných automobilů v Evropě. „Moderní automobil na naftu je šetrnější ke klimatu než elektromobil, který je nabíjen elektřinou z uhlí. Mám obavy, že pro elektromobily nebude dostatek „zelené“ elektřiny,“ řekl šéf BMW Oliver.
 
Evropská komise ve svých specifikacích předpokládá, že s rozšířením větrných a solárních systémů bude elektrická energie čistší. „Nebude, protože poptávka po elektrické energii ještě stoupne, a pak už celý účet nebude správný,“ tvrdí Koch. Udělali tedy politici zásadně špatný výpočet pokud jde o příspěvek elektromobilů ke klimatu? „Bohužel ano,“ tvrdí skupina šesti evropských vědců v otevřeném dopise Evropské komisi.
 
„Spolková vláda nejen chce, aby do roku 2030 bylo na silnici 10 milionů elektromobilů, ale také hodlá rychle převést průmysl a topení na elektřinu. Poptávka po elektrické energii se v Německu do roku 2030 zvýší z 56 na 57 GW. Za 6000 z 8760 hodin ročně bude kromě „zelené“ elektřiny potřeba i více elektřiny z elektráren na fosilní paliva. Ale politici to ve svých debatách a výpočtech přehlédli a do svých kalkulací to nezahrnují. Pak by skutečné emise CO2 mohly být mnohem vyšší, než odhadují politici - celkem dokonce dvakrát vyšší,“ říká Koch
 
„Všichni vědci se shodují, že se klima musí chránit a emise CO2 snižovat. K tomu potřebujeme také elektromobily. Specifikace však upřednostňují e-elektromobily i tam, kde to pro klima nepřinese žádný užitek. Pokud by zelená elektřina nebyla doplňována elektřinou z plynu, ropy a uhlí, ale jadernou energií, účet by vypadal lépe. Ale to bylo politické rozhodnutí Němců. Pokud by dnešní spalovací motory používaly místo benzinu a nafty syntetické palivo vyrobené způsobem neutrálním z hlediska CO2, dalo by se ušetřit 25 % CO2. Ale i v tomto ohledu se politika a průmysl vydaly jinou cestou. Evropská komise by měla v zájmu klimatu přehodnotit svůj postoj.“ zdůraznil Koch.
 
Také Kielský institut pro světovou ekonomiku (IfW) reagoval na studie, které nebraly ohled na růst spotřeby elektřiny. Jen v samotném sektoru osobních automobilů by podle něho v Německu úplný přechod na elektromobilitu vedl k o 20 % k vyšší poptávce po elektrické energii. Výzkumník IfW Ulrich Schmidt přitom elektromobilitu kritizoval, že elektromobily dnes de facto jezdí na 100 % elektřiny získávané spalováním uhlí. „Pouze v případě, že bude energetický přechod velmi pokročilý a elektřina se bude pocházet téměř výhradně z obnovitelných zdrojů budou elektromobily ekologičtější než moderní vozidla se vznětovými motory. Do té doby je šetrnější ke klimatu využívat obnovitelné energie ke snížení podílu fosilních paliv v mixu elektřiny než jimi plnit elektromobily,“ říká Schmidt.
 
Tvrdá reakce: „Trapný dopis“
Reakce na dopis byly hodně tvrdé. Vedoucí Institutu pro energetické systémy, energetickou účinnost a energetickou ekonomii Univerzity TU Dortmund Christian Rehtanz dopis popsal jako „mimořádně trapný vědou maskovaný lobbyistický dopis, jedná se o zoufalý pokus zachránit pístové motory.“
 
Rehtanz ale také odhaluje nedostatky v energetické politice. Pokud expanze obnovitelných zdrojů energie neudrží krok s rychlým nárůstem elektromobility, bude to mít v budoucnu za následek podstatně menší snížení CO2. V této souvislosti kritizuje také současnou vodíkovou politiku. Elektřina z obnovitelných energií by byla v elektrolyzérech s velkými ztrátami přeměněna na vodík. Podle energetického experta pak tato zelená elektřina chyběla jinde. Totéž platí pro syntetická paliva, která ve srovnání s vozidly s akumulátory potřebují k výrobě osmkrát víc elektřiny.
 
Podle Rehtanze musí být cílem plán energetického systému, který optimálně využívá zelenou elektřinu. To například znamená flexibilnější správu nabíjení elektromobilů, které 95 % času stojí. Kontrola nabíjení by mohla dále snížit spotřebu konvenční elektřiny.
 
Dopis kritizují také další vědci, jako Martin Wietschel z Fraunhoferova institutu pro výzkum systémů a inovací v Karlsruhe. Syntetická paliva na bázi elektřiny podle něho generují pětkrát vyšší spotřebu elektrické energie na ujetý kilometr, což je výrazně horší dokonce i ve srovnání s konvenčními palivy a mnohem horší než elektromobily, které jsou nabíjeny kombinací konvenční a zelené elektřiny.
 
Při současném mixu elektřiny spotřebuje elektromobil méně energie než ekonomické nafty, říká Hinrich Helms z Institutu pro výzkum energie a životního prostředí (ifeu) v Heidelbergu.
 
Dudenhöffer: „Zakotveni v minulosti“
Vysoce respektovaný automobilový expert Ferdinand Dudenhöffer z Centra automobilového výzkumu (CAR) v Duisburgu také věří, že jeho kolegové jsou zakotveni v minulosti. Má podezření, že když slyší slovo „technologická otevřenost“, pak chtějí spalovací motor udržet při životě delší dobu.
 
Sdružení německého automobilového průmyslu VDA se chová velmi podobně: „Výzva vědců, adresovaná Evropské komisi, znovu ukazuje, jak naléhavá je rychlá expanze obnovitelných energií.“  
 
Uhlíková stopa stojí a klesá hlavně s množstvím zelené elektřiny, ale také s možnostmi technologie inteligentních sítí. Pracovní skupina Národní platformy pro budoucnost mobility NPM varuje, že zpřísnění mezních hodnot může vyžadovat mnohem rychlejší náběh elektromobility.
 
Obnovitelné zdroje energie jsou na vzestupu
Jaký podíl mají v současné době obnovitelné energie na skladbě elektřiny? Podle údajů Spolkové agentury pro životní prostředí v současnosti pokrývají 45 % produkce elektrické energie v Německu a do roku 2030 by to mělo být minimálně 65 %. V Evropské unii se v současné době tato hodnota pohybuje kolem 38 %. Spolkové ministerstvo životního prostředí s odvoláním na údaje Institutu pro výzkum energie a životního prostředí v Heidelbergu tvrdí, že i při současném mixu zdrojů elektrické energie byly elektromobily výrazně ekologičtější než vozidla se spalovacími motory. Tento trend se bude s postupujícím přechodem na obnovitelné zdroje energie a lepším řízením nabíjení zlepšovat.
 
Podle německého autoklubu ADAC nelze na základě aktuální situace na trhu s elektrickou energií ve střednědobém horizontu očekávat žádné větší problémy. Deset milionů elektricky poháněných vozidel by vedlo ke zvýšení poptávky o 5,6 % neboli o 30 TWh. Na druhou stranu byl podle ADAC exportovaný přebytek energie ve výši 18 TWh. Deset milionů elektromobilů plánovaných spolkovou vládou do roku 2030 by tak mohlo být dostatečně zásobeno a až do 14 milionů elektrických vozidel na silnicích by Spolková republika neměla být závislá na fosilních palivech.