rovnosti žen a mužů u psa | Autoservis | autoweek.cz

Rovnosti žen a mužů u PSA

Rovnosti žen a mužů u PSA

11.04.2013 | | Autoservis

Skupině PSA Peugeot Citroën byl prodloužen certifikát rovnosti žen a mužů v zaměstnání. 

Skupině PSA Peugeot Citroën byl prodloužen certifikát rovnosti žen a mužů v zaměstnání. Skupina byla prvním velkým podnikem, který v roce 2005 tento certifikát získal, následně byla jeho platnost prodloužena v roce 2008 a 2011. Certifikát uděluje francouzský národní certifikační orgán AFNOR na základě náročného přezkumného postupu.

Tento certifikát oceňuje rozhodnou, více než desetiletou politiku skupiny, která se snaží prosazovat přijímání, integraci a odborný vývoj zaměstnanců s různým kulturním, národnostním, vzdělanostním a profesionálním zázemím.

Skupina uzavřela v únoru 2011 se všemi odborovými organizacemi novou dohodu na podporu rozvoje zaměstnávání žen a rovnosti žen a mužů v podniku, která výrazným způsobem prohlubuje původní dohodu z roku 2003, jež byla obnovena v roce 2007. Tato nová dohoda se zaměřuje na tři hlavní oblasti: podpora integrace žen do odvětví, v němž tradičně dominují muži, zajištění rovnosti žen a mužů v podniku a zlepšení přístupu žen na vyšší manažerské posty.

Generální ředitelství skupiny navíc v březnu 2010 podpořilo vytvoření interní sítě žen „Women Engaged for PSA“, do které je dnes zapojeno více než 160 manažerek. Tato síť přispívá k dosažení cíle většího zastoupení žen ve vedoucích pozicích cestou sdílení zkušeností a podpory profesního rozvoje žen.

Ředitel pro lidské zdroje skupiny PSA Peugeot Citroën Philippe Dorge k tomu uvedl: „Obnovení tohoto certifikátu je odměnou za naše úsilí zachovat si dominantní postavení v oblasti rovnosti žen a mužů v zaměstnání a v oblasti podpory rozmanitosti. Ekonomická výkonnost skupiny těží z rozmanitosti týmů, která je také zdrojem synergie a sociální rovnováhy. Je nezbytné, aby složení našich zaměstnanců odráželo rozmanitost společnosti, v níž působíme.“

V roce 2012 dosáhlo procento žen mezi zaměstnanci skupiny 22 % oproti 17,6 % v roce 2002. Procento žen mezi nově přijímanými zaměstnanci se zvýšilo na 36,2 %, což představuje nárůst o 7 procentních bodů oproti roku 2010. Krom toho představovaly ženy 33 % z nově přijatých manažerů.