škoda auto digilab pro mobilitu budoucnosti | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti

Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti

29.12.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Již více než rok Škoda Auto DigiLab se podílí na vývoji technologií a řešení pro mobilitu budoucnosti. Tato inovativní ideová dílna podporuje výměnu zkušeností a posouvá vývoj perspektivních služeb souvisejících s konektivitou a mobilitou.
Digitalizace a konektivita jsou hlavními pilíři firemní Strategie 2025. Škoda v této oblasti s velkou intenzitou rozvíjí a podporuje nové inovativní projekty. Pro podporu tohoto trendu byl vytvořen ideový inkubátor DigiLab, zabývající se mobilitou budoucnosti a konektivitou. Nejde přitom jen o nové služby. Kreativní týmy zkoumají a vyvíjejí také nové obchodní modely, protože s moderními službami pro individuální mobilitu chce Škoda vstoupit do nových oblastí podnikání. Přitom je zde i přesah mimo oblast mobility, například do oblasti smart cities.
 
Pilotní fáze byla odstartována v Praze v říjnu 2016. Od počátku roku 2017 Škoda Auto DigiLab funguje jako samostatná obchodní jednotka společnosti Škoda Auto. Stalo se tak proto, že zde je povolen i neúspěch a nelze tu vše měřit na základě tradičních ekonomických ukazatelů.
 
Škoda Auto pomocí DigiLabu podporuje výměnu zkušeností. Velký důraz je kladen na kooperaci jak v rámci koncernu Volkswagen, tak s externími partnery. V popředí zájmu stojí mimo jiné témata jako Smart Home, Online-Streaming a komunikace Car2X.
 
Inovativní služby, související s konektivitou a mobilitou, se budou značnou měrou podílet na obratu společnosti. Předpoklady pro to budou vytvořeny ve Škoda Digital Labu, kde bude možné rychle generovat, odzkoušet a připravit pro uvedení na trh nové nápady a řešení.
 
 „Naším cílem je vyvíjet pro naše zákazníky zcela nová řešení mobility. Jádrem naší nabídky i nadále zůstává automobil. Ten v budoucnosti doplníme o služby, díky nimž bude život v každodenním provozu jednodušší, efektivnější, pohodlnější a bezpečnější. Škoda se tak z čistého výrobce automobilů stane dodavatelem mobility,“ řekl při spuštění projekt předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier.
 
  • Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti
  • Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti
  • Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti
  • Škoda Auto DigiLab pro mobilitu budoucnosti