škoda auto podporuje mobility innovation hub | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto podporuje Mobility Innovation Hub

Škoda Auto podporuje Mobility Innovation Hub

17.06.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Nově vznikající národní program bude podporovat vývoj služeb mobility a technologií, jejich testování a rychlou implementaci. Cílem programu je přilákat do ČR globální inovace nejen do automobilového průmyslu a sektoru služeb mobility.
Škoda Auto patří k nejvýznamnějším podporovatelům nově vznikající inovační platformy Mobility Innovation Hub (MIH). Jde o iniciativu založenou na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Firmy, startupy, výzkumná centra, univerzity, státní správa a samospráva chtějí novou platformu využít k výměně know how a k efektivní realizaci nových inovativních projektů mobility.
 
Jedním z cílů jsou globální inovace a posílení konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu i dalších odvětví. MIH bude efektivně napomáhat při zajištění legislativního rámce, rozhodování a při přípravách projektů. O koordinaci a přípravu programu MIH se stará státní agentura CzechInvest.
 
MIH bude financován státem i ze zdrojů partnerů. Má podpořit inovace a vývoj v mobilitě a službách s ní spojených. Základní parametry programu byly představeny během vládního Kolokvia II o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice, které v březnu 2019 hostila Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
 
Hlavní témata Mobility Innovation Hubu jsou čtyři: Smart factory, eMobilita a alternativní pohony, autonomní řízení a digitalizace. Tím má přispět k tomu, aby se Česká republika stala jedním z globálních center inovací v automobilovém průmyslu, který je páteří české ekonomiky. Škoda Auto je přitom jeden z největších podporovatelů MIH. Jeho výsledky budou všem partnerům k dispozici.
 
Od své účasti v novém inovačním programu Škoda Auto očekává ještě intenzivnější propojení s univerzitami a globálními výzkumnými institucemi, užší kontakty ke startupům z celého světa, snadnější přístup k novým technologiím a pružnou spolupráci se státní správou a samosprávami. Zapojení značky do Mobility Innovation Hubu koordinuje její inovační centrum Škoda Auto DigiLab.