škoda auto se již 90 let podílí na odborném vzdělávání | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto se již 90 let podílí na odborném vzdělávání

Škoda Auto se již 90 let podílí na odborném vzdělávání

22.09.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Škoda Auto má jako první soukromá společnost v Česku vlastní odborné učiliště i vysokou školu, ale investice do lidských zdrojů jsou nedílnou součástí firemní historie. V oblasti odborného vzdělávání se systematicky angažuje už od roku 1927, kdy založila celozávodní učňovskou školu.
Škoda Auto patří k největším a současně nejoblíbenějším zaměstnavatelům v České republice. Rozvoji zaměstnanců věnuje mimořádnou pozornost i značné finanční prostředky. Kromě řady dalších benefitů jim poskytuje široké možnosti kontinuálního zvyšování kvalifikace. Automobilka sází na koncepci duálního odborného vzdělávání, které kombinuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi.
 
Už ve 20. letech minulého století mladoboleslavská automobilka hledala způsob, jak nejlépe připravit žáky na budoucí povolání. V roce 1927 otevřela svou vlastní učňovskou školu. Postupem doby přibývalo nejen žáků, ale také učebních oborů. Zavádění nových strojů a technologických postupů zvyšovalo nároky na kvalifikaci zaměstnanců, a tak byly koncem 70. let otevřeny čtyřleté učební obory s maturitou. Překotný vývoj na začátku 90. let si vyžádal mohutné investice do učiliště, které přesáhly 100 milionů korun.
 
V druhé polovině 90. let začala v Mladé Boleslavi fungovat Vyšší odborná škola průmyslových obchodníků, která se v roce 2003 transformovala ve Vysokou školu Škoda Auto. Ke stejnému datu došlo k reorganizaci stávajícího učiliště. Z něho se vyčlenilo Střední odborné učiliště strojírenské, nabízející studijní obory zakončené maturitou, a Odborné učiliště vzdělávající žáky dělnických profesí. V roce 2013 vznikla Škoda Akademie, která spojila odborné vzdělávání žáků a vzdělávání dospělých.
 
„Škoda Auto si uvědomuje důležitost kvalifikovaných odborníků, proto od roku 2013 vynaložila do modernizace vybavení přes 260 milionů korun. Můžeme tak našim žákům i zaměstnancům nabídnout prvotřídní vzdělávání, která je oceňována v rámci celého koncernu Volkswagen a to za velké podpory ze strany Odborů Kovo. Kromě odbornosti klademe důraz také na mezinárodní rozměr vzdělávacího systému. Naši žáci mají možnost absolvovat pracovní stáže v koncernových závodech po celém světě již během studia, čímž získají nejen cenné profesní zkušenosti, ale současně si prohloubí odborné znalosti a zdokonalí se v cizích jazycích,“ říká člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.
 
Spojení odborného vzdělávání s praxí se ukazuje jako zásadní pro budoucí růst mladoboleslavské automobilky i průmyslových podniků obecně. Proto se Škoda Auto zasazuje o zavedení duálního studia. Aktuálně představila koncept, který kombinuje bakalářské studium s dlouhodobou praxí v automobilce. Budoucí odborníci se tak cíleně připravují na reálné profesní požadavky, současně mohou za určitých podmínek absolvovat vysokou školu. Další výhoda spočívá v tom, že studenti jsou od počátku zasvěcováni do každodenního fungování společnosti. Ve srovnání se standardními vzdělávacími postupy se zkracuje doba zapracování až o 1 rok.
 
Škoda Auto čeká v následujících letech dynamický vývoj v souladu s růstovou strategií. Aby byla připravena na nové výzvy, které přináší 4. průmyslová revoluce, hodlá i nadále investovat do oblasti lidských zdrojů. Kromě vlastních vzdělávacích institucí podporuje řadu dalších škol a učilišť po celé republice. Kvalitní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ ekonomické prosperity. To platí dnes stejně jako před 90 lety, kdy se začala psát historie odborného vzdělávání pod hlavičkou značky Škoda.