škoda auto vítá podpis memoranda | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto vítá podpis Memoranda

Škoda Auto vítá podpis Memoranda

11.10.2017 | | Aktuality

Škoda Auto vítá podpis Memoranda a Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice. Vláda České republiky a Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP chtějí trvale podporovat konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu.
Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier připojil svůj podpis k deklaraci, vyjadřující podporu úspěšné implementaci závazků stanovených v Memorandu a Akčním plánu. Základy Memoranda a Akčního plánu byly položeny v únoru 2017 na kolokviu, které se konalo v sídle společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
 
​ Vláda ČR a Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP společně podepsaly zásadní dokument k posílení budoucí perspektivy českého automobilového průmyslu. Ústředními tématy Memoranda jsou elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace. Tato tři stěžejní témata jsou definována i ve Strategii 2025 společnosti Škoda Auto jako klíčové oblasti budoucích aktivit podniku. Škoda Auto se jako člen sdružení AutoSAP aktivně podílela na tvorbě Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu i souvisejícího Akčního plánu. Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier proto následně připojil svůj podpis k deklaraci, vyjadřující podporu úspěšné implementaci závazků obsažených v Memorandu a Akčním plánu.
 
​Předseda představenstva společnosti Škoda Auto Bernhard Maier memorandum o budoucnosti domácího automobilového průmyslu vítá: „Tímto Memorandem vysíláme zřetelný signál, že společně pracujeme na řešeních mobility budoucnosti. Politická reprezentace, Sdružení automobilového průmyslu i hospodářský sektor podporou digitalizace, elektromobilů, nabíjecí infrastruktury i testů autonomních vozidel v reálných podmínkách společně vytváří předpoklady pro další pokračování úspěšného kurzu českého automobilového průmyslu,“ dodává Maier.
 
Škoda Auto stanovila ve své Strategii 2025 oblasti elektromobility, autonomního řízení a digitalizace za centrální sféry svých aktivit pro nadcházející roky. Jako člen Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP se společnost Škoda Auto, spolu s dalšími partnery z řad firem i institucí, výraznou měrou podílela na tvorbě Memoranda a Akčního plánu.
 
Již v únoru automobilka pozvala do svého sídla v Mladé Boleslavi řadu vysoce postavených představitelů politického a hospodářského života i odborů, aby při kolokviu pořádaném Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP diskutovali o důležitých otázkách a šancích pro budoucnost tuzemského automobilového průmyslu. Dnes podepsané Memorandum bezprostředně vychází z diskuzí a závěrů tohoto kolokvia. Nyní začíná fáze konkrétní realizace Memoranda. Dohoda zahrnuje Akční plán zahrnující celkem 25 opatření, týkajících se stěžejních témat, jakými jsou elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace a zahrnuje také průřezová témata jako podpora vzdělávání nebo výzkumu a vývoje.
 
Tyto nové sféry obchodní činnosti skýtají pro český automobilový průmysl velký potenciál. Aby jej bylo možné beze zbytku vyčerpat a úspěšně zvládnout nadcházející transformační procesy, byla dohodnuta konkrétní opatření: autonomnímu řízení bude poskytnuta podpora prostřednictvím cílených podpůrných programů pro výzkum a vývoj. Akční plán například dále stanoví, že bude umožněno testování autonomních vozidel za reálných podmínek a na zkušebních tratích. Navíc se Vláda ČR a sdružení AutoSAP dohodly na podpoře a vývoji vozů s alternativními pohony, zejména elektromobilů. K tomu patří mimo jiné výstavba nabíjecí infrastruktury pro elektromobily na území České republiky. Navíc má být podporována oblast digitalizace. Cílem je mimo jiné zajistit pokrytí dopravních cest vysokorychlostním připojením k  internetu.
 
Tři stěžejní témata (elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace), která jsou důležitá pro úspěšný trvale udržitelný rozvoj České republiky jako automobilové lokality a zajištění dlouhodobé zaměstnanosti v odvětví, mají být i nadále rozvíjena. Koncem roku 2018 proběhne vyhodnocení dílčích výsledků opatření obsažených v Akčním plánu.
 
Automobilový průmysl je důležitým pilířem české ekonomiky. K tvorbě hrubého domácího produktu země přispívá devíti procenty a přímo či nepřímo zaměstnává přibližně 400 000 lidí a je tak jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů, navíc s rostoucí tendencí. Na automobilový průmysl připadá 25 procent veškerého českého exportu. Přibližně dvě třetiny všech osobních vozů vyrobených v České republice sjely letošním roce z výrobních linek společnosti Škoda Auto. Tradiční česká značka je největším výrobcem motorových vozidel v zemi a celosvětově působí na více než 100 trzích.