škoda auto za první tři čtvrtletí dosáhla zisk | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto za první tři čtvrtletí dosáhla zisk

Škoda Auto za první tři čtvrtletí dosáhla zisk

31.10.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Škoda Auto dodala zákazníkům na celém světě navzdory pandemii koronaviru od ledna do září celkem 721 900 vozů a dosáhla pozitivní provozní výsledek ve výši 469 milionů eur, což je v porovnání s jinými evropskými automobilkami ojediněle vynikající výsledek.
Po velkém poklesu dodávek vozů i finančních ukazatelů společnosti Škoda Auto v prvním pololetí, způsobeném rozsáhlými omezeními přijatými proti šíření koronaviru během první vlny pandemie, následovalo v uplynulém třetím čtvrtletí výrazné oživení.
 
Díky opět stabilně fungujícím prodejním kanálům a na míru šitým restartovacím programům na jednotlivých trzích se automobilce podařilo dodat zákazníkům 295 200 vozů, takže za první tři čtvrtletí dodala Škoda Auto svým zákazníkům celkem 721 900 vozů. To je sice o 21,0 % méně než před rokem, ale po znovuotevření prodejen ve třetím čtvrtletí překonaly zářijové celosvětové dodávky automobilky úroveň minulého roku. V září dodala automobilka zákazníkům celkem 104 600 vozů a překročila tak loňskou úroveň o 2,6 %.
 
Škoda Auto zaznamenala za první tři čtvrtletí roku 2020 tržby ve výši přes 12 miliard eur a na konci září dosáhla pozitivní provozní výsledek ve výši 469 milionů eur, což je v současné době v rámci automobilového průmyslu ojediněle vynikající hodnota. Rentabilita tržeb činila 3,9 %.
 
Důvodem poklesu dodávek bylo výrazné narušení trhů společně s výpadky ve výrobě, způsobené uzavřením českých výrobních závodů na 39 dní ve druhém čtvrtletí. Tyto výpadky se v České republice již do konce roku nepodaří nahradit, s ohledem na možná výrobní omezení, vyplývající z následků koronavirové pandemie. Dodávky zákazníkům a výsledky v posledním čtvrtletí budou záviset na dalším vývoji situace v souvislosti s pandemií koronaviru v České republice a Evropské unii, stejně jako na vládních opatřeních nutných pro ochranu zdraví
 
Porovnání výsledků za devět měsíců výrobců lehkých vozidel koncernu VW AG bez Číny
značka prodej ks 2020/2019 obrat zisk
Volkswagen 1 900 000 -31,1 % 47,2 mld. eur -1,0 mld. eur
Audi 682 000 -24,2 % 33,3 mld. eur +0,2 mld. eur
Lamborghini 5 696 -11,2 % - -
Škoda 596 000 -25,9 % 12,0 mld. eur +0,47 mld. eur
Seat 319 000 -38,3 % 6,0 mld. eur -0,29 mld. eur
Bentley 7 610 +5,3 % 1,4 mld. eur -0,05 mld. eur
Porsche 181 000 -11,6 % 17,5 mld. eur +1,9 mld. eur
Volkswagen NF 250 000 -27,3 % 6,7 mld. eur -0,36 mld. eur
 
Klaus-Dieter Schürmann, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast financí a IT, zdůrazňuje: „Finanční výsledky za třetí čtvrtletí dokazují, že se naše maximální nákladová kázeň vyplácí. Také dodatečně zavedený krátkodobý program, vedoucí ke snížení nákladů a kapitálových výdajů, stejně jako opatření zaměřená na optimalizaci oběžných aktiv a likvidity, jsou účinná. Bedlivě dále sledujeme celosvětový vývoj situace v souvislosti s pandemií koronaviru. Podnikneme další kroky, abychom v maximální míře eliminovali finanční dopady stále se zpřísňujících opatření na zamezení dalšího šíření koronavirové pandemie.“
 
Člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu Alain Favey, říká: „Za poslední tři měsíce se nám na mezinárodních trzích podařilo potvrdit náš úspěšný kurs. Naši dealeři podávají po celý rok vynikající výkony, aby i v této nelehké situaci poskytli našim zákazníkům co nejlepší péči. Účinek prokazují i naše restartovací programy – náš tržní podíl v EU dosáhl v září rekordní hodnoty 5,4 %, což představuje nárůst o 0,6 % v porovnání s minulým rokem. Také objednávky a dodávky vozů zákazníkům v září překonaly úroveň loňského roku. Další vývoj prodejů bude rozhodující měrou záviset na průběhu aktuální vlny pandemie Covid-19. Spolehlivou prognózu pro čtvrté čtvrtletí proto v současné době nemůžeme odhadovat.“

  • Škoda Auto za první tři čtvrtletí dosáhla zisk
  • Škoda Auto za první tři čtvrtletí dosáhla zisk