škoda auto založila poradní výbor pro udržitelný rozvoj | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto založila Poradní výbor pro udržitelný rozvoj

Škoda Auto založila Poradní výbor pro udržitelný rozvoj

01.12.2021 | | Aktuality

Nově ustavené, nezávislé expertní grémium bude automobilce poskytovat poradenství v otázkách udržitelného rozvoje a při realizaci konkrétních opatření pro udržitelný rozvoj. 
V rámci setkání se zástupci médií Škoda Auto poskytla přehled aktivit v oblasti udržitelného rozvoje. Vedle členky představenstva za oblast Lidé a kultura Maren Gräfové, člena představenstva za oblast Výroby a logistiky Michaela Oeljeklause a člena představenstva za oblast Nákupu Karstena Schnakeho umožnili nahlédnout do své působnosti také vedoucí Vnějších vztahů Michal Kadera a vedoucí Podnikové strategie a Inovačního managementu Christian Schrader.
 
V roce 2021 automobilka dosáhla důležité cíle v oblasti udržitelného rozvoje. Závod na výrobu komponent ve Vrchlabí jako první závod Škoda Auto na světě od konce roku 2020 vyrábí s neutrálními emisemi CO2. Na začátku roku 2021 automobilka ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi zahájila výstavbu a provoz největší střešní fotovoltaické elektrárny v České republice.
 
Škoda Auto se snaží systematicky zlepšovat svoji pozici v oblasti environmentální, sociální a ekonomicko-správní udržitelnosti. Proto se dohodla na spolupráci s pěti externími odborníky s mezinárodními zkušenostmi, kteří tvoří Poradní výbor pro udržitelný rozvoj, který bude poskytovat poradenskou činnost při realizaci plánovaných opatření v oblasti udržitelného rozvoje. Toto nezávislé a nestranné grémium přinese nové podněty a návrhy týkající se opatření v oblasti udržitelného rozvoje. Škoda Auto je jednou z prvních společností v České republice a třetí v koncernu Volkswagen po společnostech VW AG a Porsche, která sází na hluboké odborné znalosti vlastního Poradního výboru pro udržitelný rozvoj.
 
Členy Poradního výboru jsou bývalý náměstek ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské unie Ladislav Miko, Soňa Klepek Jonášová, která vedle Institutu cirkulární ekonomiky zakládala centra a platformy a zřídila agenturu, která firmám poskytuje poradenství v otázkách udržitelného rozvoje, zakladatel a jednatel společnosti Grameen Creative Lab, inkubátoru v oblasti společensky prospěšného podnikání a Hans Reitz, který pracuje jako poradce laureáta Nobelovy ceny za mír Muhammada Yunuse. Know-how v oblastech investičního bankovnictví a analýzy finančních trhů přináší hlavní ekonom české investiční banky Patria Finance Jan Bureš a pátým členem je Sandra Felthamová, zakladatelka česko-britské společnosti Flagship, která poskytuje poradenství v otázkách CSR a je presidentkou nejstaršího českého sdružení společensky odpovědných podniků Business Leaders Forum.