škoda octavia g-tec rozhýbala trh | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh

Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh

31.05.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Od uvedení vozu Škoda Octavia G-Tec do prodeje se očekávalo výrazné oživení prodeje automobilů na zemní plyn v České republice. Skutečně se tak stalo. Přitom nádrže tohoto vozu zvýhodňují použití benzinu před CNG.
Význam vozu Škoda Octavia G-Tec pro domácí trh vozidel na CNG si nejlépe uvědomíme, pokud se podíváme na prodejní bilanci posledních tří let. Výroba vozu Octavia G-Tec začala ve 22. týdnu roku 2014.
Registrace osobních vozů na CNG v ČR
rok CNG vozy celkem Octavia G-Tec ostatní podíl Octavia G-Tec
2013 379 0 379 -
2014 1402 681 721 48,6 %
2015 2751 1658 1093 60,3 %
 
Zájem o vůz neustále roste, a to i v západní Evropě. Kupujícími jsou především firmy, ve většině případů jde o objednávky většího počtu vozidel najednou, ale pořizují si jej i rodiny. Prodejní bilance přitom je ovlivněna skutečností, že se Škoda Auto denní produkcí 75 vozů Octavia G-Tec dostala na limit výrobní kapacity pro tento vůz. Čekací doba na tento model proto je v současné době okolo tří měsíců. Výrobní kapacita linky na vozy Octavia je sice mnohem vyšší (1260 aut za den), ale produkce je limitována kapacitou speciální haly pro dokončování vozů na CNG.
 
Výroba
Pro zahájení výroby nové Octavie G-Tec uvedla Škoda Auto do provozu novou testovací halu a novou plničku CNG. Za tímto účelem automobilka investovala 5 milionů eur. Zde se provádějí předepsané bezpečnostní zkoušky CNG agregátů a poprvé plní plynové nádrže.
 
Výroba vozu probíhá ve standardních halách na stejné lince jako ostatní verze modelu Octavia. Instalují se na ní i speciální nádrže na stlačený zemní plyn. Výroba verze G-Tec vyžaduje úpravy ve svařovně, protože s ohledem na umístění nádrží na zemní plyn je trochu upravena zadní část podlahy vozu a zadní čelo. Další změny jsou v lakovně, kde se utěsňuje PVC a vkládá tlumicí fólie. Na montážní lince se pro instalaci nádrží využívá manipulátor.
 
Na konci linky musejí vozy G-Tec zamířit do speciálně vybudované haly uzpůsobené pro provoz s CNG. Legislativa totiž s ohledem na předpisy týkající se odvětrávání a další bezpečnostní zabezpečení neumožňuje dokončování vozů v hlavní hale. Tu nelze dovybavit tak, aby splnila veškeré předpisy a mohla být vybavena všemi požadovanými čidly bez omezení stávající výrobní kapacity.
 
Proto byla vystavěna samostatná CNG hala, kde bylo možné na menším prostoru za přijatelné prostředky splnit veškeré legislativní požadavky. Vozy na konci základní linky zůstávají bez náplně CNG a odjíždějí na benzin. Až poté se u vlastní plničky naplní CNG a mohou se otestovat všechny systémy. Po testu motoru a zakrytí CNG nádrží zespodu se vozy mohou vrátit do standardního procesu k dalším funkčním testům a na kontrolu kvality. Pro plnění vozů Octavia G-Tec zemním plynem vybudovala společnost Bonett Gas Investment ve výrobním závodě v Mladé Boleslavi plnicí stanici.
 
Pohonná jednotka
Škoda Octavia G- Tec je vybavena přeplňovaným zážehovým motorem 1,4 TSI. Při zdvihovém objemu 1395 cm3 má výkon 81 kW (110 k) při otáčkách 4800 až 6000/min. Největší točivý moment je 200 N.m v rozsahu otáček 1500 až 3500/min. Motor je bivalentní, tzn. je konstruovaný pro spalování zemního plynu CNG a benzinu. Součástí technické výbavy verze G- Tec je ekologický paket Green tec se systémem start-stop a rekuperace brzdné energie.
 
Vůz jezdí přednostně na CNG a při teplotě chladicí kapaliny do -10 °C na CNG také startuje. Při teplotě nižší než -10 °C řídicí jednotka automaticky při spouštění motoru přepne čerpání na benzin. Po zahřátí chladicí kapaliny (jde jen o několik desítek sekund) se provoz opět samočinně přepne na zemní plyn. Vyjma těchto studených startů je motor vždy přednostně provozován na zemní plyn. Až když dosáhne minimálního dovoleného množství CNG v nádrži, přepne řídicí jednotka motoru na provoz na benzin. Řidič sám upřednostnění provozu na zemní plyn nebo benzin nemůže ovlivnit. O tom, na jaké palivo jede, je informován rozsvícením kontrolky na přístrojovém panelu.
 
Motor má při provozu na CNG shodný výkon jako při provozu na benzin. Jeho chod na zemní plyn je však ještě kultivovanější, protože oktanové číslo zemního plynu je vyšší - cca 128 proti 95-100 u benzinu. To se se projevuje tišším a klidnějším chodem motoru.
 
Vůz je standardně vybaven šestirychlostní přímo řazenou převodovkou. Nově je v nabídce i verze se samočinnou dvouspojkovou převodovkou DSG.
 
Vůz má vpředu vzpěry typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem. Vzadu je použita víceprvková náprava s podélnými a příčnými rameny. Také zadní náprava je vybavena příčným zkrutným stabilizátorem. Verze Octavia G-Tec má proti jiným verzím specifické naladění podvozku.
 
Palivový systém
V autě je plyn uchováván v silnostěnných tlakových nádobách. Tlakové nádrže jsou extrémně pevné a podléhají nejpřísnějším bezpečnostním předpisům a kontrolám. Tlakové nádoby procházejí řadou přísných zkoušek na odolnost proti nárazu, požáru nebo zvýšení tlaku. Palivový systém v Octavii G- Tec je vybaven bezpečnostními ventily s řadou pojistek, které automaticky uzavírají palivový systém při havárii, postupně odpouštějí plyn a zajišťují jeho odhořívání při případném požáru vozidla, takže nedochází k destrukci a roztržení nádrží.
 
Dvě nádrže na CNG pojmou celkem 97 l, resp. 15 kg stlačeného zemního plynu při tlaku 20 MPa (200 bar). Nádrže na stlačený plyn jsou ve voze pod podlahou zavazadlového prostoru na speciálním rámu místo náhradního kola, což si vyžádalo úpravy zadní části podlahy vozu. Díky tomu není omezen prostor pro cestující a jejich zavazadla. Octavia na zemní plyn má zavazadlový prostor o objemu 460 l/1450 l (Octavia G-Tec), resp. 480 l/1610 l (Octavia Combi G-Tec). Vzhledem k instalaci CNG nádrží nelze vůz vybavit náhradním kolem. Nádrž na benzin má objem 50 l.
 
Jízdní výkony
Obecně platí, že spotřeba 1 m3 (0,7 kg) odpovídá 1 l benzinu resp. 0,8 l nafty. Kombinovaná spotřeba zemního plynu vozu Octavia G-Tec činí 5,3 m3 (3,4 kg) resp. u Combi 5,4 m3 (3,5 kg) na 100 km. To odpovídá emisím 94 resp. 96 g CO2/km. Jen na CNG ujede Octavia G-Tec 410 km. Při provozu na benzin při kombinované spotřebě 5,4 l/100 km umožňuje plná nádrž dojezd 920 km. Vůz má užitečné zatížení 559 kg (Combi 524 kg).
 
Stlačený zemní plyn (CNG) je z více než 90 % čistý metan (CH4). V porovnání se zážehovými motory na benzin obsahují spaliny CNG o 25 % méně emisí CO2, v případě mnohem škodlivějších uhlovodíků a NOx jsou emise nižší až o 80 %. Ve vozech na CNG lze používat i biometan, který poslouží jako 100% náhrada za zemní plyn. Tím se ještě více sníží dopad dopravy na životní prostředí.
 
Servis
Servis ve velké míře odpovídá běžnému zážehovému motoru na benzin. Vedle konstrukce motoru jsou jiným vlastnostem CNG přizpůsobeny servisní prohlídky. Interval výměny olejové náplně je každých 15 000 km (nebo 1 rok), interval výměny zapalovacích svíček (60 000 km/4 roky) a vzduchového filtru (90 000 km/6 let) jsou shodné s čistě benzinovou variantou motoru 1,4 TSI.
 
Aby byla dlouhodobě zajištěna bezpečnost, je předepsána řada periodických kontrol a revizí plynového zařízení. Kontroly související s CNG:
- každé dva roky kontrola stavu plnicího hrdla zemního plynu a uzávěru, případné vyčištění a kontrola těsnicího kroužku, kontrola plynových zařízení
- každé čtyři roky kontrola tlakových nádob na CNG
- každých 20 let: výměna tlakových nádob z důvodu omezené životnosti.
Pro vozy Škoda Octavia G-Tec je v ČR připraveno 270 značkových servisů s odpovídajícím vybavením.
 
Bezpečnost
V případě havárie se vedení plynu z nádrží samočinně uzavře. V případě příliš vysoké teploty (např. při požáru) je plyn bezpečnostním ventilem odveden, aby nedošlo k roztržení láhve. Zemní plyn je lehčí než vzduch, takže se při úniku rychle odvětrává do okolní atmosféry. Při úniku CNG nehrozí kontaminace půdy a spodních vod jako u benzin a nafty.
 
Auta na zemní plyn jsou ve skutečnosti bezpečnější než ta na benzin, naftu nebo LPG. To je dáno jednak fyzikálními vlastnostmi CNG ale i také způsobem jeho uložení. Zápalná teplota zemního plynu je dvojnásobná než u nafty - teplota vzplanutí zemního plynu je 537 °C, LPG 450 °C, benzinu 340 °C a nafty dokonce jen 250 °C.
 
Zemní plyn je ze své podstaty mnohem vhodnější pro parkování v podzemních garážích než benzin, nafta nebo LPG. V případě úniku totiž stoupá vzhůru a je bezpečně odsán vzduchotechnikou, která se běžně stará o odvětrávání výfukových zplodin a benzinových výparů. LPG je oproti tomu těžší než vzduch, proto se drží při zemi, kde hrozí jeho vznícení, resp. výbuch. Obdobně jsou na tom benzin a nafta, u nichž se vedle nebezpečných výparů musí pro případ úniku řešit také dekontaminace podlahové plochy.
 
Praxe ukazuje, že u nás stále ještě mnohde platící omezené možnosti parkování v některých garážích už není omezující při nákupu těchto vozů, ale rozhodně je obtěžující.
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh
  • Škoda Octavia G-Tec rozhýbala trh