prototyp urban lab 2 dosáhl snížení spotřeby o 12,8 % | Trendy | autoweek.cz

Prototyp Urban Lab 2 dosáhl snížení spotřeby o 12,8 %

Prototyp Urban Lab 2 dosáhl snížení spotřeby o 12,8 %

08.08.2018 | Rybecký Vladimír | Trendy

Po osmi měsících vývoje a sedmi měsících testování prototypu Urban Lab 2 dosáhl Renault Trucks snížení spotřeby paliva a emisí CO2 v městském a příměstském prostředí o 12,8 % v porovnání se standardním vozidlem.

Snížení spotřeby paliva a emisí CO2 u svých vozidel je pro Renault Trucks středem zájmu. V roce 2016 byla zahájena spolupráce v rámci projektu EDIT (Efficient Distribution Truck), kterého se vedle Renault Trucks zúčastnilo dalších šest partnerů: Valeo, Lamberet, Michelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS) a IFSTTAR (LICIT). Cílem projektu bylo dosáhnout 13% snížení spotřeby paliva u distribučního vozidla s chladírenskou nástavbou v městském a regionálním prostředí.
 
Na základě spolupráce těchto partnerů vznikl prototyp distribučního vozidla Urban Lab 2, který po sedmi měsících testování a 4500 km jízdy na simulátorech nebo na uzavřených okruzích dosáhl stanoveného cíle. Urban Lab 2 dosáhl o 12,8 % nižší spotřeby paliva než referenční vozidlo Renault Trucks D Wide, což představuje úsporu 3,5 l paliva a 9 kg emisí CO2 na 100 km.
 
Pro vytvoření testovacího cyklu, který by byl statisticky reprezentativní pro jízdu distribučního modelu s chladírenskou nástavbou, využili inženýři Renault Trucks databáze obsahující přes 8000 km měření. Zkušební cyklus na otevřených komunikacích zahrnoval 12 km v městském prostředí, 50 km na regionálních cestách a 57 km na dálnicích.
 
Ve spolupráci se společností Lamberet pracoval Renault Trucks na aerodynamice vozidla a chladírenské nástavby. Výsledky těchto testů potvrdily, že optimalizace aerodynamiky je jedním z klíčových aspektů pro snížení spotřeby paliva a emisí CO2 u distribučních vozidel, zejména pokud jsou používána v příměstských podmínkách.
 
Na vozidle Urban Lab 2 se testovala kombinace mikro-hybridní technologie a systému Stop & Start navržených společností Valeo. Mikro-hybridních technologie byly testovány s cílem maximalizovat energii obnovitelnou při brzdění i uvolnění plynového pedálu. Systém Stop & Start a mikro-hybridní technologie potvrdily významný přínos ohledně spotřeby paliva zvláště v městském prostředí. 
 
Součástí Urban Lab 2 je palubní navigační systém vyvinutý společností BeNomad společně s komunikačním systémem pro semafory. Tato infrastruktura umožňuje Urban Lab 2 přijímat informace ze semaforu a vypočítat, zda je efektivnější zrychlit, nebo brzdit.
 
Urban Lab 2 je vybaven prototypovými pneumatikami Michelin vyvinutými pro snížení valivého odporu bez negativního vlivu na výkonnostní parametry, bezpečnost, přilnavost nebo životnost.
 
Projekt EDIT potvrdil význam technologií používaných k dosažení snížení spotřeby paliva. Práce na laboratorním vozidle pomáhají značce Renault Trucks lépe porozumět fyzikálním mechanismům, které vedou k tomuto snížení a rozvíjet technická řešení pro své budoucí produkty, zejména s ohledem na budoucí emisní normy CO2.
 
Ačkoli Urban Lab 2 nebyl navržen pro uvedení na trh ve své současné podobě, mohou být ty nejúčinnější technologie z hlediska výkonu do budoucna zakomponovány do sériových vozidel.