škoda vvytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst | Aktuality | autoweek.cz

Škoda vvytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst

Škoda vvytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst

17.03.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Také pro oblast řízení lidských zdrojů byl rok 2014 intenzivní a úspěšný. Čtvrtá průmyslová revoluce již začala a změní náš svět práce.
Z vystoupení člena představenstva Škoda Auto za HR management Bohdana Wojnara:

Rok 2014 byl pro Škoda Auto dobrým rokem. Poprvé jsme prodali více než 1 milion vozů za rok - tento milník by bez našich zaměstnanců nebyl možný. Jsou základem úspěšného příběhu společnosti Škoda Auto. Jsme hrdi na angažovaný a kompetentní personál. Naší zaměstnanci „žijí“ značkou Škoda. Řada rodin pracuje v podniku již po několik generací. Loajalita pracovníků je velice vysoká: průměrná příslušnost k firmě dosahuje kolem 13 let.
 
Jako největší průmyslový zaměstnavatel v České republice máme mimořádnou zodpovědnost za naše zaměstnance. Naplňujeme ji v mnoha směrech. Prostřednictvím našich třech výrobních závodů v Mladé Boleslavi, v Kvasinách a ve Vrchlabí zajišťujeme zaměstnanost desítkám tisíc lidí a přispíváme výraznou měrou k zajištění budoucnosti automobilového průmyslu v této zemi.
 
Chtěl bych vyzdvihnout rozšíření výrobních kapacit pro převodovku DQ 200 ve Vrchlabí a rozhodnutí o novém produktu pro závod Kvasiny. Škoda v blízké budoucnosti vytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst.
 
Srdcovou záležitostí pro společnost Škoda Auto je obzvláště vzdělávání mladých lidí. Kromě různých námi podporovaných aktivit je těžištěm naší strategie v této oblasti Střední odborné učiliště Škoda Auto. Na Středním odborném učilišti Škoda Auto se aktuálně vzdělává asi 1000 mladých lidí v technických oborech. Všichni absolventi obdrží po ukončení studia nabídku pracovního místa.
 
Kromě toho investujeme masivně do kvality vzdělávání a vybavení školy. V roce 2014 šlo více než 50 milionů korun do nového vybavení a modernizace Středního odborného učiliště. A také na tento i příští roky jsou napevno plánované investice. Dlouhodobě tak zajistíme vysokou úroveň vzdělávání.
 
Je zcela zásadní získat mladé lidi zejména pro technické profese. Jejich odpovídající kvalifikace je nezbytná pro konkurenceschopnost českého hospodářství a je tím také celospolečenským úkolem, který Škoda Auto iniciovala a silně podporuje.
 
Průměrná mzda zaměstnance Škoda Auto vzrostla za poslední čtyři roky o čtvrtinu. Průměrná mzda dělníků výrazně překračuje celostátní průměr a průměrnou mzdu v českém automobilovém průmyslu. Nejen u mezd, ale také u ostatních výhod a zaměstnaneckých benefitů nabízí Škoda Auto více než mnohé jiné firmy. Škoda také dává svým zaměstnancům možnost dalšího rozvoje.
 
Dobré odměňování, kvalitní nabídky dalšího vzdělávání, rozsáhlé sociální výhody - všechno to dlouhodobě funguje pouze tehdy, když zůstaneme produktivní a flexibilní. A to ve všech oblastech podniku. Tím více to platí na pozadí dramatických změn v automobilovém odvětví. Ústřední výzvou pro řízení personálu je digitalizace. Ta zásadně mění a změní celý svět práce. Takzvaný internet věcí – tedy propojení strojů, robotů, výrobních úseků a závodů – změní trvale způsob výroby a administrativy v podniku. Vstupujeme do čtvrté průmyslové revoluce. Na tuto masivní změnu se musí připravit každý podnik. To jsou důvody, proč jsme v roce 2014 zahájili projekt vysoce výkonné organizace (High Performance Organization).
 
Občas jsem tázán, proč se podnik vůbec zabývá tímto projektem v aktuálně „dobrých časech“. Odpověď je jasná. Musíme tyto dobré časy využít, abychom se připravili na uvedené výzvy. Je to naše podnikatelská povinnost. Všechno ostatní by bylo nezodpovědné. Jde o to, abychom udrželi společnost Škoda Auto adaptabilní, agilní, rychlou a pružnou. Projekt je proto velkou šancí pro společnost Škoda Auto a pro celý náš tým. Jedno je totiž jasné: kdo se nepřizpůsobí, bude přizpůsoben. Škoda to už dokázala ve své 120leté historii a dokážeme to i nadále.
 
V rámci HPO se nám například podařilo zjednodušit organizační strukturu a zrychlit tok informací. Všechno toto urychluje rozhodovací procesy. Sestavili jsme nové, průřezové projektové týmy, které umožňují rychlejší a efektivnější spolupráci mezi jednotlivými útvary. A ve velké míře jsme již odbourali byrokracii. Realizace probíhá v intenzivním sociálním dialogu s odbory KOVO.
 
S vynikajícími automobily, se špičkovým týmem zaměstnanců a v úzké spolupráci s naším sociálním partnerem jsme v posledních letech psali jedinečný příběh úspěchu. S našimi zaměstnankyněmi a zaměstnanci se cítíme být dobře připraveni, abychom udrželi tento kurz i v budoucnu.
  • Škoda vvytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst
  • Škoda vvytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst
  • Škoda vvytvoří celkem až 2300 nových pracovních míst