škoda zaměstnanecké sbírky podporují centrum helppes | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes

Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes

15.11.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zaměstnanci společnosti Škoda Auto v rámci projektu Škoda Zaměstnanecké sbírky spolu s automobilkou podporují šest neziskových organizací. Jednou z nich je i Centrum výcviku psů pro postižené Helppes.
Centrum výcviku psů pro postižené Helppes se zabývá výchovou a výcvikem asistenčních, signálních, terapeutických a vodících psů. Společnost provozuje bezbariérový výcvikový areál, který poskytuje klientům, pracovníkům, dobrovolným spolupracovníkům i psům ve výcviku nezbytný komfort a splňuje mezinárodní standard.
 
Helppes je jedinou organizací v České republice, která splnila podmínky pro udělení akreditace mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International a zároveň také splňuje podmínky zákona o sociálních službách a je registrovaným poskytovatelem sociální rehabilitace.
 
Prostředky zaměstnanců a firmy Škoda Auto posiluje rozpočet projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách, jehož cílem je začlenění osob s těžkým zdravotním postižením do společnosti a zajištění kvalitnějšího života pomocí speciálně vycvičeného asistenčního/signálního psa. Obdržené prostředky kryjí část nákladů spojených s výchovou, výcvikem, péčí o psy a předáním psů pro zhruba 12 až 15 klientů - čekatelů na psího pomocníka. Speciální výcvik každého psa trvá několik měsíců.
 
Průměrné náklady na výcvik jednoho vycvičeného psa jsou cca 230 000 Kč. Žadatelé o asistenční či signální psy jsou proto plně odkázáni na pomoc dárců. Zaměstnanci Škoda Auto přesně vidí, komu a jakým způsobem jejich dar pomohl. Doposud byl prozářen a zpříjemněn život 198 klientů.
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Centrum Helppes