škoda zaměstnanecké sbírky podporují světlušku | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku

Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku

26.11.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zaměstnanci společnosti Škoda Auto v rámci projektu Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují také Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Světluška pomáhá nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým z celé České republiky. V České republice je 200 000 lidí se zrakovým postižením.
Vybrané finanční prostředky jsou rozdělovány v rámci dvou programů: „Stipendijní program“ a „Pedagogický asistent“ pro těžce zrakově postižené děti z okolí závodů Škoda Auto. Stipendia jsou určena pro nevidomé studenty technických a příbuzných oborů. Souvisí s kompenzací zrakového handicapu, jako jsou úprava studijních materiálů, přepis učebnic a skript do Braillova písma, asistenční a průvodcovské služby, speciální kompenzační pomůcky a podobně. Průměrné náklady na jeden akademický rok jsou 30 000 Kč.
 
Pedagogický asistent umožňuje nevidomým dětem navštěvovat běžnou školu a plně je integrovat ve výuce a díky tomu i v kolektivu. Tato služba ale není plně hrazená státem, u jednoho dítěte stojí minimálně 80 000 Kč za rok.
 
Zaměstnanci Škoda Auto pomáhají nevidomým dětem ve svém regionu vystudovat technické obory, které jim následně zajistí lepší start do praxe a samostatnější život zajistit podmínky pro kvalitnější vzdělání a jejich začlenění do kolektivu.
 
Světluška se dle průzkumů řadí mezi tři nejznámější charitativní sbírky v České republice a ročně podporuje přes 350 žádostí jednotlivců a projektů. Jen v regionech v okolí závodů Škoda Světluška ročně poskytne granty související se vzděláním dětí za zhruba 450 000 Kč.
 
Nadační fond Českého rozhlasu Světluška za dobu své existence zrakově postiženým rozdělil 140 milionů korun. Jen v loňském roce obdržel 400 žádostí o pomoc v celkové výši 10 milionů korun. Už 13 let pořádá Kavárny po tmě. K významným aktivitám patří podpora vytváření audio filmů pro slepé, jichž vzniká okolo 15 ročně (to nejsou ty přihlouplé audiopopisy, které se objevují v televizi).
 
Stát sice pomáhá, ale zdaleka ne dostatečně. Dotace od státu ve výši 10 % je například pro zakoupení tiskárny na Braillovo písmo za 120 000 Kč jen velmi málo.
 
Plných 80 % zrakově postižených marně hledá zaměstnání. Zásadním problémem je, že zaměstnavatelé nevěří ve schopnosti nevidomých. Přitom mnozí z nich umí jazyky a zvládají práci s počítači se speciálním softwarovým vybavením. Větší důvěra v to, co nevidomí skutečně umí a dokáží, by byla velkou pomocí.
 
Pro zrakově postižené přinese velkou úlevu při dopravě a současně i novou svobodu zavedení autonomního řízení automobilů.
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku
  • Škoda Zaměstnanecké sbírky podporují Světlušku