škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších | Aktuality | autoweek.cz

Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších

Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších

25.11.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost CG Car-Garantie Versicherungs-AG (CarGarantie) patří k nejvýznamnějším specialistům v oblasti záruk a programů zaměřených na zvýšení loajality zákazníků v Evropě. Nyní tato společnost vyhodnotila své pojistné portfolio.
Základem analýzy bylo 655 892 ukončených záruk na ojetá vozidla a 363 093 navazujících záruk pro nová vozidla roku 2015 s dobou platnosti 12, 24 a 36 měsíců, které se skládají ze všech značek a modelů.
 
Vyšší pravděpodobnost škody kvůli komplexnímu vybavení
Automobilový průmysl investuje vysoké částky do výzkumu a vývoje. Na významu stále více získávají inteligentní funkce automobilů. Vozidlo samo přidává plyn a brzdí nebo automaticky zaparkuje. Asistent pro jízdu v dopravní zácpě přebírá za řidiče úkony odpovídající monotónní dopravní situaci a pohybuje se podle aktuálního dění na silnici. Stále početnější funkce nepřinášejí pouze komfort, ale přispívají také k vyšší pravděpodobnosti vzniku závad. Aktuální vyhodnocení společnosti CarGarantie ukazuje, že průměrné náklady na jednu škodu v hodnotě 502 eur se pohybují i nadále na vysoké úrovni.
 
V oblasti ojetých vozidel jsou to opravy motoru, palivového systému (vč. turbodmychadla) a elektrického zařízení závadami, které vyžadují nejvyšší náklady. Na první příčce zůstává i nadále motor, jehož podíl na nákladech vzrostl ve srovnání s rokem 2015 téměř o 1 %. U navazující záruky pro nová vozidla jsou motor, elektrická zařízení a palivový systém (vč. turbodmychadla) také třemi nejdražšími konstrukčními celky. I zde zaujímá motor přední místo na seznamu. Náklady na elektrická zařízení ve srovnání s uplynulým rokem stouply, a tak se tento konstrukční celek vyhoupl ze 4. místa (11,8 %) na místo 2. (14,6 %).
 
Závady motoru v oblasti nových vozů na 3. místě
Konstrukčním celkem, který je nejvíce náchylný ke škodám u ojetých vozidel, je palivový systém (vč. turbodmychadla) s podílem 19,3 %. Palivový systém vytlačil z vedoucího místa elektrická zařízení. Dále následuje s 10,8 % komfortní elektronika. Motor obsadil s 10,5 % čtvrté místo.
 
U navazující záruky pro nová vozidla vykazují nejčastěji závady elektrická zařízení a palivový systém (vč. turbodmychadla) − ale v obráceném pořadí, než je tomu u ojetých vozidel. Elektrika je v aktuálním vyhodnocení nyní na 1. místě mezi konstrukčními celky, které jsou nejvíce náchylné ke vzniku škod. Nápadná je změna u konstrukční skupiny motor. Četnost škod stoupla ze 7,9 % v minulém roce na 10,5 % a dosáhla tak 3. místo.
 
To znamená, že u nových vozů je motor nejen nejdražší, ale současně  i jednou z konstrukčních skupin, u nichž se závady vyskytují nejčastěji. Také pro podvozek je typická vysoká náchylnost k opravě. Zatímco se podíl škod v roce 2015 pohyboval ještě kolem 2 %, poskočil tento konstrukční celek nyní s 8,6 % vzhůru na čtvrté místo.
 
Ojetá vozidla: Škody jsou častější na počátku záruky
Většina škod (31,7 %) se na ojetém vozidle vyskytne během prvních 5000 km po začátku záruky a 54,2 % závad se objeví během prvních 10 000 km. Následně pravděpodobnost škod s každým dalším najetým kilometrem klesá. Tato tendence je zřejmá i v časovém vyhodnocení výskytu škod. Téměř každý čtvrtý škodní případ (23,9 %) se vyskytne již v průběhu prvních tří měsíců.
 
Nová vozidla: 57 % škod v prvním roce
U nových vozidel je rozdělení škod jiné než u ojetých. Většina závad (78,2 %) se vyskytne po najetí prvních 25 000 km od počátku platnosti navazující záruky pro nová vozidla. Více než pětina škod (21,9 %) vznikne při nižším počtu najetých kilometrů. Z časového hlediska se 57,3 % škod přihodí během prvního roku od počátku platnosti záruky. Zbylých 42,7 % závad se objeví po prvním roce.
 
Zajištění proti nákladům na opravy se vyplatí
Axel Berger, předseda představenstva CarGarantie, k tomu říká: „Aktuální vyhodnocení škod ukazuje, že se zajištění proti nákladům vynaloženým na opravy v každém případě vyplatí. To je patrné zejména v segmentu ojetých vozidel, protože mnoho škod vzniká během prvních tří měsíců po koupi vozidla.
Navazující záruku pro nová vozidla lze také jen doporučit, bereme-li v úvahu četnost škod na drahých konstrukčních celcích, jako je motor. Záruka nabízí nejen zákazníkovi, ale i specializovanému obchodu četné výhody. Největším přínosem je zvýšení loajality zákazníků, posílení vlastní pozice díky kvalitativnímu hledisku a v neposlední řadě vyšší obrat servisu.
  • Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších
  • Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších
  • Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších
  • Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších
  • Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších
  • Škody na motoru patří k jedněm z nejčastějších