škofin se mění na volkswagen financial services | Aktuality | autoweek.cz

ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services

ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services

11.09.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Vedoucí společnost na tuzemském trhu financování automobilů ŠkoFIN s.r.o. se k 1. lednu 2016 přejmenuje na Volkswagen Financial Services s.r.o. Nový název bude společnost využívat v marketingové komunikaci již od poloviny letošního září.
Důvodem změny obchodního názvu je sjednocení celosvětové image skupiny, výraznější posílení firemní kultury a intenzivnější sdílení globálního know-how společnosti, které přispěje mimo jiné k dalšímu rozšiřování nabídky produktů a služeb.
 
Termíny
Aktuálně se změna týká výhradně obchodního názvu společnosti. Změna názvu společnosti nabude právní moci k 1. 1. 2016. ŠkoFIN s.r.o., od nového roku Volkswagen Financial Services s.r.o., zůstává 100% dceřinou společností Volkswagen Financial Services AG. Z hlediska zákazníků je ale zcela zásadní, že právní subjektivita zůstává zachována (je stejné IČ) a všechny uzavřené smlouvy a závazky nadále platí. Zákazníci jsou o této skutečnosti podrobně informováni - bylo jim rozesláno 63 762 dopisů.
 
Pro komunikaci s klienty jednotlivých automobilových značek budou od 14. září nově využívány odpovídající značky – Volkswagen Financial Services, Audi Financial Services, Seat Financial Services, Škoda Financial Services a Ducati Financial Services. Pro nabídku firemní klientele (fleet), nabídku nekoncernových a ojetých vozů (tzn. programy Škoda Plus i Das WeltAuto) bude využíván obchodní název Volkswagen Financial Services. Od 14. září budou spuštěny redesignové  webové stránky na nové doméně www.vwfs.cz.
 
Proč dochází k tak zásadní proměně
„Rozhodnutí změnit po 23 letech obchodní jméno ŠkoFINu nebylo snadné. Jedná se však o logický krok. Jsme si vědomi toho, že naši zákazníci mají své individuální potřeby a od naší společnosti očekávají ty nejmodernější a sofistikované finanční služby. Jako Volkswagen Financial Services budeme schopni lépe využívat veškerých benefitů skupiny. Úroveň kvality našich produktů a profesionalitu našich služeb budeme i nadále zvyšovat a zároveň chceme našim zákazníkům poskytovat nové formy financování zajišťující mobilitu,“ uvedl jednatel společnosti Joachim Ewald.
 
Tradiční spojení se značkou Škoda a financováním už dlouho neodpovídá realitě. ŠkoFIN svou činnost rozšířil i na další koncernové značky včetně Porsche a Ducati. Z náplně činnosti společnosti je patrný postupný posun od půjčování peněz k zajišťování mobility. Portfolio ŠkoFINu tedy už dlouho bylo mnohem větší, než povědomí ze strany zákazníků.
 
Je proto zcela logické, že dochází ke sjednocení mezinárodně osvědčeného označení Volkswagen Financial Services. To umožní i intenzivnější sdílení celosvětově získaných zkušeností. Posílí se tak i vazby na jednotlivé koncernové značky, přičemž označení Škoda jakožto nejvýznamnější financované značky na českém trhu je i nadále zachováno v subbrandu Škoda Financial Services
 
Nejsilnější hráč na trhu
ŠkoFIN, nově Volkswagen Financial Services, nabízí produkty v oblasti úvěru, finančního a operativního leasingu, pojištění a služeb soukromým osobám, podnikatelům i firmám. Komplexní škálu produktů, zajišťujících mobilitu, poskytuje u více než 250 prodejců.
 
ŠkoFIN působil na českém trhu 23 let a za tu dobu uzavřel více než 920 000 smluv. Dlouhodobě je jedničkou na českém trhu ve financování vozů. Nabízí finanční služby již pro většinu značek vozů z koncernu Volkswagen, takže každý třetí automobil dodaný některou z koncernových značek byl financován společností ŠkoFIN. Jednateli společnosti jsou Joachim Ewald (od 1. března 2014) a Reinhard Mathieu (od 1. září 2015).
 
Nové služby
ŠkoFIN se před více než rokem stal průkopníkem v poskytování operativního leasingu pro soukromé osoby. Následně přidal další novinku v podobě služby Škoda Předplacený servis. Nejnověji se společnosti Volkswagen Financial Services připravuje na poskytování operativního leasingu on-line, k rozvoji značkového pojištění a dalšímu rozvoji servisních balíčků. Výhledově je v plánu i podíl na sdílení vozidel (car sharingu) a financování elektromobility.
 
V rámci rozšířené strategie Route 2025 se společnost Volkswagen Financial Services zaměří také na digitalizaci, a to jak v oblasti prodeje, tak i komunikace, a operační excelenci, která souvisí s naplňováním legislativních předpisů v rámci EU.
 
Výhledově je cílem poskytovat finanční služby pod hlavičkou Volkswagen Financial Services pro všechny koncernové značky, tedy i Bentley a Lamborghini. U nákladních vozidel bude pokračovat dobře zavedená služba Scania Financial Services, u níž není důvod ke změně. Připravuje se ale nabídka financování pro vozidla značky MAN.
 
Poroste význam služeb při koupi ojetin
Stále větší důraz bude kladen na retailové zákazníky. S tím souvisí i podpora financování ojetých vozů ve snaze udržet pod kontrolou značkových servisů automobily po delší dobu jejich provozního života, tedy nejen prvních tři až šest let u prvního majitele, ale i po jejich prodeji jako ojetých, tedy nejméně po dobu deseti let od uvedení do provozu. Cílem je ještě více zapojit prodejce a současně nabídnou kupujícím ojetin větší jistotu.
  • ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services
  • ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services
  • ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services
  • ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services
  • ŠkoFIN se mění na Volkswagen Financial Services