složení vozového parku osobních automobilů v čr | Aktuality | autoweek.cz

Složení vozového parku osobních automobilů v ČR

Složení vozového parku osobních automobilů v ČR

19.02.2016 | | Aktuality

Tisková zpráva Svazu dovozců automobilů (SDA): složení vozového parku osobních automobilů v ČR k 31. 12. 2015.
Vozový park osobních automobilů loni opět zestárl. K 31. 12. 2015 bylo v ČR registrováno 5 158 516 osobních automobilů s průměrným stářím 14,3 roku, podíl vozidel starších 10 let činil 64,2 %. K 31. 12. 2014 to bylo 4 937 205 osobních automobilů s průměrným stářím 14,1 roku, podíl vozidel starších 10 let činil 63,2 %.

Příčiny stárnutí vozového parku spočívají jak ve značném množství dovážených ojetých automobilů, jejichž podíl na prvně registrovaných vozidlech v roce 2015 činil 40 % (z toho téměř 50 % bylo starších než 10 let), tak v zatím stále nízké obnově novými automobily, která je na úrovni 4,5 % z celkového počtu registrovaných vozidel. Stupeň obnovy novými vozidly v motoristicky vyspělých zemích se pohybuje mezi 6-10 %.

Je samozřejmé, že stárnutí vozového parku se nepříznivě projeví i v dopadu na životní prostředí, včetně přetrvávajícího nadměrného znečišťování ovzduší provozem těchto vozidel.

V Evropě je průměrný věk osobních automobilů 9,7 roku.