směrnice o pojištění motorových vozidel | Aktuality | autoweek.cz

Směrnice o pojištění motorových vozidel

Směrnice o pojištění motorových vozidel

26.01.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výbor IMCO Evropského parlamentu přijal závěrečnou zprávu o směrnici o pojištění motorových vozidel. Mezinárodní automobilová federace FIA tuto zprávu vítá a v této souvislosti vyzdvihuje práci české europoslankyně Dity Charanzové, která prosadily vypuštění některých absurdních návrhů.

V květnu 2018 zveřejnila Evropská komise návrh revize směrnice o pojištění motorových vozidel, jejímž cílem je posílit pravidla EU o pojištění motorových vozidel, lépe chránit oběti nehod motorových vozidel a zlepšit práva pojistníků.
 
Několik pozměňovacích návrhů ve zprávě Evropského parlamentu se týká odškodnění obětí nehod, když pojistitel zkrachoval, minimální výše krytí, kontroly členských států v oblasti pojištění vozidel, jak uchovat historii pojištěnce při přechodu k nové pojišťovně a oblast působnosti směrnice, která se stala kritickým prvkem pro motoristický sport.
 
Co se týče motoristického sportu, závěrečná zpráva schválená velkou většinou poslanců Evropského parlamentu (34 pro, 2 se zdrželi, 1 proti) je významným krokem vpřed. Doporučuje vyloučení „vozidel určených výhradně pro motoristický sport, neboť tato vozidla jsou zpravidla pokryta jinými formami pojištění odpovědnosti a nepodléhají povinnému pojištění motorových vozidel jsou-li používána výhradně k závodní činnosti.“ Kromě toho v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu zahrnuje přiměřené rozlišení mezi vozidly používanými k dopravě a vozidly používanými k nedopravním účelům.
 
FIA s podporou svých národních sportovních autorit (ASN) a dalších zainteresovaných subjektů v motoristickém sportu, jako jsou FIM, ACEM a ATVEA, od roku 2017 neustále takové upřesnění požadovala. FIA proto vítá a blahopřeje práci, kterou provedl výbor IMCO a konkrétně zpravodajka Dita Charanzová, která prokázala, že jasně porozuměla této složité záležitosti a specifickým obavám, které sdíleli ti, kteří se zabývají motoristickým sportem.
 
FIA očekává nadcházející závěrečné hlasování při příštím plenárním zasedání Evropského parlamentu dne 13. února 2019 ve Štrasburku před závěrečným jednáním („trialogem“), který poté ještě v roce 2019proběhne mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.
 
Povinné ručení pro elektrokola? Nesmysl, říká Dita Charanzová
 
Evropská komise navrhla, aby se povinné ručení vztahovalo na elektrická kola, zahradní traktůrky a další typy vozidel a vozítek.
 
Česká poslankyně EP Dita Charanzová, coby zpravodajka materiálu v Evropském parlamentu, s návrhem hrubě nesouhlasí a prosadila zhruba pět desítek pozměňovacích návrhů, které by měly mj. zrušit navrhovanou povinnost platit povinné ručení i za tyto typy „vozidel“.
 
„Některé návrhy, které se nám dostanou z Komise na stůl, jsou skutečně absurdní, a kdyby neměly dopad na nás všechny, tak snad až úsměvné. Tohle je klasický příklad. Návrh Komise dává prostor pro velmi divoké interpretace, a to až po povinné pojištění zahradních traktůrků, dětských autíček a elektrických kol, koloběžek apod. Komise snad postupovala v dobré víře zvýšit bezpečnost, ovšem způsobem zcela nešťastným a nevhodným.
 
Podařilo se mi přesvědčit kolegy, abychom za Parlament povinné ručení požadovali pouze na ty dopravní prostředky, které se přímo účastní silničního provozu a na něž se vztahuje schválení typu, tedy de facto homologace vozů tak, jak probíhá při uvádění vozidla na trh, ať už se jedná o osobní automobil, autobus nebo například zemědělskou techniku. Tím by z materiálu vypadla elektrická kola, hračky, zahradní technika, závodní auta apod. Výčet vozů, které musí mít povinné ručení, by se tím vlastně nezměnil.
 
Vyhráli jsme bitvu, nikoli válku. V dané chvíli v legislativním procesu jsme udělali maximum možného. Jsem vděčná, že se výčet za nás oklestil. Nyní bude hodně záležet na tom, jak se ve finále k problému postaví nejen Parlament, ale i členské státy, které své společné stanovisko zatím projednávají. Může to být ještě boj,“ vysvětluje Dita Charanzová.
 
Návrh počítá s některými dalšími úpravami v oblasti povinného ručení. Řeší například situaci, kdy se stanete účastníkem nehody v cizině a kdy viník nehody nemá ve své zemi povinné ručení, případně definici postupu při přesídlení osoby do jiného členského státu. „Pokud jezdíte roky bez nehod, při stěhování do jiného státu přijdete o všechny bonusy, které vám povinné ručení nabízí v původním bydlišti. Navrhuji proto, aby při změně státu, v němž přihlašujete svůj vůz k povinnému ručení, pojišťovna garantovala, že i vám nabídne bonusy, které garantuje svým domácím klientům. Každá pojišťovna samozřejmě může mít jiné bonusy, nechceme je sjednocovat, ale zároveň nevidím důvod, proč by měl být někdo diskriminován za to, že se přestěhoval v rámci jednotného trhu,“ vysvětluje Dita Charanzová.