snížení emisí ano ale spolu s rozvojem infrastruktury nabíjení | Aktuality | autoweek.cz

Snížení emisí ano ale spolu s rozvojem infrastruktury nabíjení

Snížení emisí ano ale spolu s rozvojem infrastruktury nabíjení

03.04.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výrobci automobilů jsou připraveni přijmout vyšší cíle v oblasti emisí CO2 pokud EU zajistí odpovídající nárůst infrastruktury pro elektromobilitu. Dohodli se na tom členové ACEA.
Automobilový průmysl v Evropské unii je otevřený přijetí přísnějších cílů snižování emisí CO2 pro automobily do roku 2030 pokud budou přímo spojeny se závaznými přísliby členských států EU že vybudují potřebná nabíjecí místa a plnící stanice pro vodík. Shodli se na tom ředitelé předních evropských výrobců automobilů na zasedání představenstva Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA).
 
Pro elektricky poháněná vozidla a automobily s palivovými články na vodík stále chybí potřebná infrastruktura. ACEA proto požaduje, aby nadcházející přezkum nařízení, týkajících se emisí CO2 osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, byl založen na přísných celoevropských cílech budování infrastruktury stanovených v rámci revize zákona o infrastruktuře alternativních paliv AFID.
 
„Obrovské investice našeho odvětví do vozidel s alternativním pohonem se vyplácejí. V loňském roce měl téměř každý desátý automobil registrovaný v EU elektrifikovaný pohon. Tento trend však bude možné udržet pouze pokud vlády začnou odpovídajícím způsobem investovat do infrastruktury. Proto musí být všechny nové cíle, týkající se emisí CO2 pro automobily do roku 2030, podmíněny odpovídajícím rozšířením infrastruktury,“ zdůraznil prezident ACEA a generální ředitel BMW Oliver Zipse.
 
Konkrétně to znamená, že by měla existovat provázanost mezi cílem CO2 na jedné straně a závaznými a vymahatelnými národními cíli pro dobíjecí a čerpací stanice na straně druhé. „Musíme použít všechny dostupné technologie pohonu ke snížení uhlíkové stopy našeho vozového parku. Pro zavádění elektricky poháněných vozidel platí jednoduchá logika: to, co je realistickým cílem CO2 do roku 2030, určí počet dobíjecích stanic a čerpacích stanic na vodík, k němuž se členské státy EU skutečně zaváží v rámci AFID,“ uvedl Zipse.
 
ACEA rovněž požaduje, aby státy EU zavedly právní rámec pro rychlé rozšiřování soukromé nabíjecí infrastruktury v domácnostech a na pracovištích. „Automobilky zůstávají plně odhodlány k uhlíkově neutrální mobilitě. Požadovanou techniku dodáváme na trh rychlým tempem. To však nemůže být jednostranný závazek. Úspěch hlavního společného cíle, kterým je snížení emisí CO2 v odvětví dopravy, závisí zásadně na správné infrastruktuře. Spoléháme na to, že Komise vytvoří nezbytné propojení mezi průmyslovými cíli a cíli členských států EU,“ dodal Zipse.