soused v nouzi: velkou británií otřásá palivová krize | Aktuality | autoweek.cz

Soused v nouzi: Velkou Británií otřásá palivová krize

Soused v nouzi: Velkou Británií otřásá palivová krize

30.09.2021 | | Aktuality

Sean Goulding Carroll na Euractiv přináší nejnovější přehled zpráv o mobilitě z celé Evropy.
Britská palivová krize, doplněná scénami panikařících motoristů, kteří stojí ve frontách u benzínových pump, vedla k přehnaně zlomyslné radosti ve velké části EU. Nedostatek paliva, nedostatek řidičů těžkých nákladních vozidel, nedostatek jídla v regálech… zdá se, že všechny ty nejhorší předpovědi těch, kteří v EU zůstali, se naplňují v reálném čase.
 
Užívání si radosti z bolesti druhých je samozřejmě ošklivá emoce, ale touha říct Brexitérům: „Já vám to říkal,“ je pro mnohé neodolatelná - přinejmenším na Twitteru. Ale i když na rozvíjející se kalamitu lze z kontinentu pohlížet jako na jakýsi druh příležitosti k pomstě, potíže, jimž čelí lidé a malé podniky trpící nedostatkem, jsou velmi závažné.
 
Vláda Spojeného království podniká opatření ke zmírnění situace a dočasně opouští svůj protiimigrační postoj vydáním 5000 nouzových víz pro řidiče těžkých nákladních vozidel a 5500 pracovníků pro chov drůbeže (žádné úšklebky, prosím). Platnost těchto víz vyprší na Štědrý den, což povede k nemilé perspektivě těch, kteří byli povoláni zachránit letošní Vánoce, aby se stali nelegálními migranty, pokud zůstanou v zemi na Štědrý den.
 
Ale jak atraktivní je pro řidiče kamionů vyhlídka pracovat ve Velké Británii jen na několik měsíců? Podle některých zpráv nemusí být práce ve staré dobré Anglii zlatým lístkem pro pracovníky z EU, o kterých si vláda myslí, že ano.
 
„Proč byste chtěli jet do Británie, vyřizovat všechna ta povolení, čelit všemu tomuto nepřátelskému prostředí, pokud můžete jet do Irska nebo Nizozemska a vydělávat víc, být respektováni, jezdit po hezčích dálnicích s pěknými zastávkami pro kamiony a být svobodným Evropanem - občanem, a ne člověkem druhé kategorie?“ uvedl pro Financial Times polský řidič kamionu a novinář Tomasz Oryński.
 
Na otázku ohledně britských problémů s benzinem a potřeby dalších pracovníků si nadějný adept na post německého kancléře Olaf Scholz nemohl pomoct a dopřát si nějaké přednášky po faktu. „Volný pohyb pracovních sil je součástí Evropské unie a my jsme velmi tvrdě pracovali na přesvědčení Britů, aby z unie neodcházeli,“ uvedl pro list Guardian.
 
Obavy z nedostatku řidičů cisteren vedly k panickému nákupu pohonných hmot a benzinové pumpy se ve velkém zavírají, protože mají sucho v nádržích, Spojené království uvádí do pohotovostního režimu armádu, aby pomohla řešit pokračující palivovou krizí.
 
Nová studie zpochybňuje ekologické výhody nákladních vozidel poháněných plynem
Nová zpráva nevládní organizace pro čistou mobilitu Transport & Environment (T&E) uvádí, že nákladní vozidla poháněná zkapalněným zemním plynem (LNG) mají podobný dopad na klima jako nákladní automobily na naftu, což zpochybňuje chápání plynu jako čistšího zdroje paliva pro těžká nákladní vozidla.
 
Nákladní vozidla na LNG jsou tlačena automobilovým průmyslem jako ekologičtější alternativa k naftě a cenově dostupné palivo pro přechodné období, protože průmysl výhledově přechází na elektrická vozidla, vodíkovou energii a vyšší množství biopaliv.
 
Zpráva T & E však ukazuje, že emise skleníkových plynů kamionů poháněných plynem jsou stejně vysoké jako emise z nákladních vozidel poháněných naftou, dokonce ještě vyšší, pokud jde o ultrajemné částice.
 
„Plynové nákladní vozy jsou slepou uličkou pro snižování emisí, a dokonce zhorší klimatickou krizi. Je načase, aby čerpací stanice pro plynové palivo vypadly z cílů EU v oblasti infrastruktury a aby vlády přestaly stimulovat nákup nákladních vozidel na LNG,“ tvrdí manažer T&E Fedor Unterlohner.
 
Průvodce po zeleném leteckém palivu
Letectví přineslo revoluci v propojení Evropy, ale větší rozsah letecké dopravy přináší zátěž na životní prostředí. Před poklesem způsobeným pandemií, představovalo letectví 3,8 % celkových emisí CO2 v EU.
 
Aby splnila své klimatické cíle, včetně svého cíle snížit emise v celém bloku o 55 % do roku 2030, navrhla Evropská komise řadu politik zaměřených na snížení uhlíkové stopy letecké dopravy.
 
Jedním z nejsilnějších právních předpisů je ReFuelEU Aviation, která zavádí mandát udržitelných leteckých paliv (SAF) pro všechny lety přistávající nebo odlétající z Evropy. Ale zatímco SAF jsou obecně považována za nejlepší cestu k dekarbonizaci letectví v krátkodobém horizontu, jejich přijetí není bez problémů. Euractiv uspořádal živou politickou debatu, jejímž cílem bylo prozkoumat úlohu SAF při dekarbonizaci letectví - celou událost je možné najít na YouTube. Pro ty, kteří chtějí lépe porozumět zeleným palivům pro proudové motory, Euractiv sestavil podrobného průvodce různými dostupnými typy SAF a analyzuje úlohu SAF při dekarbonizaci letectví.
 
Přechod na elektromobily znamená pro Evropu obrovský rozsah rekvalifikací
Přechod na elektrická vozidla si vyžádá obrovské změny v automobilovém průmyslu a bude vyžadovat podporu EU pro programy „rekvalifikace“, které pracovníkům pomohou připravit se na budoucnost s nulovými emisemi.
 
Rozdíly mezi infrastrukturou pro alternativní paliva v EU zůstávají
Ministři dopravy EU jednali ve Slovinsku, které předsedá rotujícímu předsednictví Rady EU, o infrastruktuře pro alternativní paliva. Ministr infrastruktury Jernej Vrtovec poznamenal, že mezi zeměmi EU v této záležitosti stále existuje mnoho rozdílů.
 
Fit for 55 na všech frontách: může Evropa iniciovat inovace v oblasti zelené námořní dopravy?
Účinné propojení námořní dopravy je zásadní pro mobilitu občanů EU, pro rozvoj regionů EU a pro hospodářství EU jako celek. Virtuální konference Euractiv ukázal, jak může EU dekarbonizovat námořní odvětví a vést v oblasti zelených námořních inovací.