špatné výpočty poškozují klima | Aktuality | autoweek.cz

Špatné výpočty poškozují klima

Špatné výpočty poškozují klima

04.06.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Evropská unie stojí před přelomovým hlasováním, které bude mít dalekosáhlé důsledky hospodářské i sociální. Vědci z různých oborů vyzývají europoslance, aby v úterý hlasovali proti zákazu spalovacích motorů.
„Jednostranná elektrifikace nepřináší nic pro klima, ale působí gigantické problémy se surovinami, škody životnímu prostředí, nebezpečné závislosti, rostoucí bezpečnostní rizika, destabilizuje energetické sítě, brání energetické transformaci a je extrémně asociální.“ To je jedno ze základních prohlášení otevřeného dopisu 185 vědců Evropskému parlamentu.
 
Signatáři dopisu pochází z nejrůznějších oborů, jako jsou procesní inženýrství, biotechnologie, strojírenství, technika vozidel a pohonů, letecká technika, energetická technika a elektrotechnika přes přírodní vědy jako jsou matematika, fyzika, chemie a biologie až po aplikované vědy, např. termodynamiku, ekonomii, informatiku, zemědělství, lesnictví a environmentální vědy a také atmosférickou chemii a výzkum klimatu.
 
V roce 2030 bude zřejmé, že se ochrana klimatu zhroutí
Jeden ze iniciátorů kampaně prof. Dr. Thomas Willner zdůrazňuje: „Úkolem politiky je stanovit cíle a podněcovat soutěž otevřených technologií o nejlepší možná řešení aby jich bylo dosaženo. To, co jsme pomohli posílit, je nyní bezstarostně ohroženo jednostranným zaměřením na elektromobilitu, která se neřídí fyzikou, ale ideologickými předpoklady.“
 
Jako důkaz ideologického namísto logického základu Willner uvádí: „Měření uhlíkové stopy u vozidel s akumulátory bylo vědecky opakovaně demaskováno jako chybné. Oficiálně se jako základ pro výpočet používá pouze běžný elektrický mix. Správné však je brát v úvahu mezní hodnotu fosilních paliv v nabíjecím proudu. To ukazuje, že skutečná uhlíková stopa nabíjecí energie je výrazně vyšší než se oficiálně udává. Chybné posouzení elektromobility vrcholí mnohonásobným navýšením podílu údajně „zeleného“ nabíjecího proudu do klimatické rovnováhy.“
 
„Bohužel v roce 2030 bude zřejmé, že se ochrana klimatu zhroutí,“ varuje biotechnolog Prof. Dr. Matthias Brunner ze Saarbrückenu. „Cílené snížení CO2 o 55 % v dopravním sektoru lze dosáhnout pouze ve spojení s defosilizací podstatné části stávajících vozidel. K tomu jsou nepostradatelná udržitelná biopaliva a syntetická paliva na bázi odpadu a e-paliva, včetně plynů jako jsou metan, vodík a další.“ Mnohé z nich jsou již na trhu, například až z 90 % klimaticky neutrální náhrada nafty HVO (Hydrogenated Vegetable Oils). Díky příznivé energetické bilanci lze toto palivo vyrábět a s podílem 33 až 100 % v motorové naftě je k dispozici již u více než 7700 čerpacích stanic v Evropě.
 
„Paliva na bázi odpadu budou k dispozici ve velkém množství za osm let v kombinaci s e-palivy. Tou dobou už dávno skončí zbytečná diskuse o vysokých energetických požadavcích výroby syntetických paliv. Na jedné straně syntetická paliva vyžadují výrazně méně elektřiny na ujetý km než průměrná čistě elektricky poháněná auta, na druhé straně by se tato paliva vyráběla ve větrných a slunečných oblastech, což znamená, že spotřeba energie by byla nižší,“ předpovídá Willner.
 
Ochrana klimatu naléhavě potřebuje různé technologie
Syntetická paliva se spalují velmi čistě a tím okamžitě a udržitelně zlepšují klimatickou a ekologickou rovnováhu celého vozového parku včetně starých vozidel. „Na tomto pozadí je démonizace spalovacího motoru stejně absurdní jako domněnka, že každý, kdo prosazuje vyvážený dopravní mix v zájmu rozumné transformace, je proti elektromobilitě a odmítá pokrok,“ konstatují oba vědci.
 
Ochrana klimatu potřebuj různé technologie, abychom se vyhnuli nebezpečným závislostem, zvýšili odolnost vůči nepředvídatelným krizím a dali všem technologiím šanci v soutěži o nejlepší řešení. Signatáři dopisu politikům doporučují, aby místo předepisování technických řešení hledali dialog s vědou. „Posoudit, jaké inovace přijdou v oblasti technologií a s jakým výkonnostním potenciálem v budoucnu, je pro politiky těžký úkol. Zákazy potlačují inovace a připravují nás o cenné možnosti jednání,“ apelují vědci na europoslance.
 
Zákaz spalovacích motorů a s tím spojené zaměření na elektromobilitu by bylo vážnou strategickou chybou, jejíž důsledky si snad Evropský parlament vzhledem k rizikům, škodám a problémům s tím spojeným uvědomuje. Žádný jiný kontinent se nechystá udělat chybu jednostranné elektrifikace odvětví energetiky, tepla a dopravy. Mimo Evropu se již dlouho uznává, že jednostranná elektrifikace nepřispívá k klimatu a je extrémně asociální. „Všechna zmíněná rizika a důsledky jsou pro orgány EU vědecky prokázána a zdokumentována,“ poznamenává Willner.
 
Již v dubnu vědci zaslali první otevřený dopis Evropskému parlamentu pod názvem „Klima reaguje pouze na fyziku a ne na politiku“. Dokonce i mnozí ​​výzkumníci z oblasti elektromobility vědecky uznávají, že elektromobilita sama o sobě nemůže vyřešit problémy.