specifikace benzinu a motorové nafty v eu | Aktuality | autoweek.cz

Specifikace benzinu a motorové nafty v EU

Specifikace benzinu a motorové nafty v EU

09.04.2020 | | Aktuality

Evropská asociace výrobců automobilů ACEA upozorňuje na možné problémy s pohonnými hmotami během krize Covid-19.
Krize Covid-19 ovlivňuje mnoho oblastí průmyslu, které jsou rozhodující pro udržení Evropy v pohybu a které zajišťují, aby základní zboží a služby mohly nadále zůstat v chodu bez přerušení. Snížená přepravní aktivita, zejména osobních a dodávkových vozidel se zážehovými motory, však vedla k problémům se zásobami zimního benzinu, který musí najít odbytiště.
 
Evropská asociace výrobců automobilů ACEA chápe, že některé země umožní prodej zimního benzinu po běžném datu výměny 1. května, od okamžiku, kdy se letní benzin prodává v zemích s vyššími letními teplotami (pro země s méně teplými letními teplotami je datum přechodu 1. června).
 
Jak stanoví tento poziční dokument, automobiloví výrobci chápou tuto situaci, v níž se nacházejí rafinerie a dodavatelé pohonných hmot, ale ACEA varuje, že používání zimního benzinu při zvyšování teplot může vést k tomu, že zákazníci budou mít určité provozní problémy se svými vozidly, za něž výrobci automobilů nemohou nést odpovědnost. Jedná se o odpařování paliva v palivovém systému, zhasínání motoru či nemožnost jeho znovunastartování. Vyšší těkavost zimního benzinu používaného ve vyšší teplotě může vést i k zvýšeným emisím z odpařování. Systémy regulace emisí způsobených vypařováním budou zasahovat častěji než je kalibrované. Palubní diagnostický systém vozidla může toto pokládat za poruchu a aktivovat kontrolku poruchy.
 
Současně se snížila poptávka po leteckém palivu (jet fuel). Zde jsou automobilky zcela proti jakémukoli úmyslu přimíchat letecké palivo do nafty pro silniční dopravu. Letecké palivo mj. obsahuje vyšší podíl síry než motorová nafta, ovšem systémy snižování škodlivých emisí v osobních vozech, dodávkách, nákladních automobilech a autobusech jsou nastaveny na maximální podíl síry 10 mg/kg, zatímco v leteckém palivu to může být až 3000 mg/kg. Přimíchání leteckého paliva do nafty může způsobit nevratné poškození katalyzátorů, filtrů, snímačů a systémů vstřikování paliva. Diagnostika vozidla může signalizovat poruchu a aktivovat příslušnou kontrolku. Letecké palivo má také horší mazací schopnosti než nafta, což může způsobit poškození pohyblivých částí palivového systému.
 
Použití leteckého paliva jako příměsi do nafty může způsobit poškození, na něž se nevztahují záruky výrobce a může zákazníkům způsobit škody ve výši řádově stovek eur. Proto výrobci automobilů nepodporují jakékoliv změny, a to ani krátkodobé, ovlivňující standardní kvalitu pohonných hmot.