efekt propojených vozidel 2025 | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Efekt propojených vozidel 2025

Efekt propojených vozidel 2025

24.04.2017 | | Autoservis

Moje auto, můj hrdina: co zvládne propojený automobil v roce 2025 v ulicích budoucnosti: zachraňování životů i předcházení nehodám.
Společně s institutem pro výzkum Prognos nahlédl Bosch do budoucnosti a zhodnotil to, co budou propojená vozidla schopná zvládnout pomocí v té době již široce rozšířených technologií: vysoce automatizované řízení, asistenty nouzového brzdění a integrace chytrých telefonů. Ve studii zaměřené na Německo, USA a Čínu bylo zjištěno, že v roce 2025 budou mít důsledky propojení zřetelný dopad na každého řidiče.
 
„V dnešní době jsou počítače, chytré telefony a internet součástí každodenního života naší společnosti. Totéž bude v roce 2025 platit i pro propojená vozidla,“ tvrdí člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH Dr. Dirk Hoheisel.
 
Stručný pohled na nejzajímavější a nejvíce vzrušující fakta a čísla studie:
 
Asistenty pohotovostní služby
V roce 2025 by mohly propojené asistenční systémy zachránit 11 000 životů, z toho 300 v Německu (v USA: 4000, v Číně: 7000). Kromě toho může být každoročně zabráněno v součtu více než 260 000 nehodám, které končí zraněním (Německo 30 000, USA 210 000, Čína 20 000). Toto číslo se rovná počtu nehod, ke kterým dojde v Berlíně během dvou let.
 
Pohoda namísto rozčilování se v dopravní zácpě
Lidé budou moci v předem definovaných městských částech jednoduše použít svoje chytré telefony k tomu, aby si rezervovali sdílené vozidlo nebo městská autonomní vozidla taxi, která za nimi sama přijedou a dovezou je tam, kam budou potřebovat.
 
Na Venuši a zpět
Technologie propojeného parkování by mohly ušetřit 480 miliónů kilometrů ujeté vzdálenosti (tak daleko je to ze Země na Venuši a zpět). Například při hledání místa pro parkování hlásí auta volná místa a navádí řidiče přímo k nim. V současné době najezdí řidiči v Německu při hledání každého parkovacího místa průměrně jeden kilometr – což způsobuje další dopravní zácpy a zvyšování emisí.
 
Nižší náklady pro každého majitele vozidla
Propojené asistenční systémy ušetří až 4,43 miliard eur na materiálových nákladech a škodách následkem nehody. Ze 450 milionů eur uspořených v Německu (v USA 3,6 miliardy dolarů, v Číně 380 milionů dolarů) je 100 milionů následkem samotné integrace chytrého telefonu. To představuje obrovské úspory jak pro pojišťovny, tak pro peněženku každého jednotlivého majitele vozidla.
 
Úspory v oblasti životního prostředí
Německý národní park ve Schwarzwaldu dokáže za více než tři roky zpracovat 400 000 metrických tun CO2 – to je stejné množství, jaké budou funkce propojené mobility schopné ušetřit v roce 2025. Jak je to možné? Vysoce automatizovaná vozidla potřebují méně paliva a technologie na zjednodušení vyhledávání parkování sníží provoz a tím i výsledné emise.
 
Metodika studie:
Bosch a Prognos posoudily ještě před naplánováním výsledných efektů celkem dvanáct technologií soukromé osobní přepravy a jejich rozšířenost v Německu, ve Spojených státech, ale i ve velkých městech Číny do roku 2025. Model vychází z mezinárodních statistik o vývoji vozových parků, z údajů o nehodách, z aktuálního výzkumu, ale i z odhadů odborníků ze společností Bosch a Prognos.
  • Efekt propojených vozidel 2025
  • Efekt propojených vozidel 2025
  • Efekt propojených vozidel 2025
  • Efekt propojených vozidel 2025
  • Efekt propojených vozidel 2025
  • Efekt propojených vozidel 2025
  • Efekt propojených vozidel 2025