společnost britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3 | Aktuality | autoweek.cz

Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3

Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3

01.06.2015 | Rybecká Ivana | Aktuality

Společnost Britax, která se zabývá problematikou přepravy dětí, se snaží pomáhat rodičům, protože ti nemají dostatek informací o bezpečnosti dětských sedaček a nevyznají se v nejnovějších předpisech týkajících se autosedaček.
Každoročně dochází ve vozidlech při dopravních nehodách k poranění či úmrtí tisíců malých i větších dětí. Některým z těchto případů nelze předejit. Mnoha by se však zabránit dalo, pokud by byli lidé správně vybaveni a připraveni na přijímání bezpečných a odpovědných rozhodnuti.
 
Nedílnou součásti seznamu povinnosti každého rodiče by mělo být zajištění bezproblémového přesunu z porodnice domů. Je důležité, aby byla autosedačka na svém místě dříve, než se dítě narodí. Je velmi důležité si bezpečnou cestu domů pečlivě naplánovat předem. Rodiče běžně potřebuji být mobilní i poté, aby mohli dojíždět na pravidelné lékařské kontroly.
 
Jistota je jen u nové autosedačky
Pro začátek je vždy nejlepší kupovat novou dětskou autosedačku se známou historií a jistotou, že nebyla poškozena při nějaké dřívější nehodě nebo že její bezpečnostní funkce nejsou zastaralé. V tomto ohledu je uklidňující, že většina rodičů (87 %) nakupuje úplně nové sedačky a 58 % z nich si je aktivně chodí vybírat přímo do obchodů.
 
Na internetu lze najít nejvýhodnější ceny, takže není překvapivé, že 30 % rodičů nakupuje online. Nákup dětských sedaček přes web může být cenově i časově výhodný, ale vyžaduje obezřetnost. Může totiž skončit nákupem nevhodného typu sedačky pro daný automobil či konkrétní dítě nebo chybnou instalací autosedačky. Totéž platí i pro půjčené autosedačky či nákup autosedačky použité.
 
I když není první instalace autosedačky ve většině případů úplně jasná, velké množství rodičů (12 %) ji provádí samo bez jakékoli pomoci. Pouze o něco málo více než třetina (38 %) rodičů si nechala s instalaci první autosedačky pomoci od někoho kvalifikovaného.
 
Tápání v legislativě
Směrnice o bezpečnosti dětí se v různých zemích liší, neustále se mění, a navíc je k dispozici neustále se rozrůstající nabídka autosedaček. Je tedy pochopitelné, že se rodiče často cítí zahlceni informacemi a nejsou si jistí, jak zajistit budoucí bezpečí svých děti. Spousta rodičů také přijímá nebezpečná rozhodnutí týkající se toho, kdy otočit autosedačku nebo kdy přejit do její další fáze. Téměř polovina (45 %) rodičů prohlašuje, že nezná nejnovější zákony.
 
Nepříliš známý ISOFIX
Jedním z nejvýznamnějších vývojových úspěchů v oblasti bezpečnosti autosedaček tohoto desetiletí bylo představení technologie ISOFIX (International Standards Organisation FIX). Poprvé byla představena společností Britax, která na jejím vývoji spolupracovala se společností Volkswagen pro model Golf IV jako alternativu metody zadržování dětské autosedačky pomoci bezpečnostního pásu. ISOFIX využívá standardizované body pro ukotvení, které jsou nainstalované ve vozidlech a odpovídají konektorům na dětských autosedačkách. Tím minimalizují chyby při instalaci a optimalizují ochranu dítěte. Jenže 44 % rodičů o technologii ISOFIX nikdy neslyšelo nebo chápou její přínos.
 
Neznámý nový celoevropský standard i-Size
Celoevropský standard i-Size (ECE R129) je novou směrnicí pro dětské autosedačky. Několik dalších let bude platit souběžně s aktuální směrnicí ECE R44/04. Účinný je od července 2013, takže od tohoto data mohou výrobci autosedaček schvalovat své výrobky podle nové směrnice. Směrnice je navržena tak, aby rodičům ulehčila výběr a instalaci správné sedačky. Nová norma stanoví, že o volbě sedačky rozhoduje váha dítěte a jeho výška namísto dosud používaného věku. Jenže více než polovina (51 %) rodičů o ní nemá ani potuchy.
 
Podle nové legislativy musí být dítě ve vozidle, vyhovujícím normě i-Size, usazeno v autosedačce s technologií ISOFIX proti směru jízdy až do věku 15 měsíců, zatímco doporučení EK R44 uvádělo změnu směru usazení dítěte v sedačce ve věku okolo jednoho roku při váze 9 kg.
 
Pětina (17 %) rodičů dobrovolně přiznává, že nemají tušeni, kdy dítě přesunout do další skupiny sedaček. Téměř čtvrtina (23 %) rodičů v Evropě by přesedlala na autosedačku vyšší skupiny jen proto, že se jim narodilo další dítě, 21 % by provedlo změnu, aby se uvolnilo místo v autě, a 14 % by tak učinilo čistě z hygienických důvodů. Tato rozhodnuti tedy nejsou založena na výškových či hmotnostních doporučeních, jež určuji úroveň bezpečnosti.
 
Britax se snaží vysvětlovat
Paul Gustavsson, výkonný ředitel společnosti Britax, k tomu říká: „Přestože si rodiče dělají starosti o bezpečnost svých dětí, zvláště při cestování automobilem, vypadá to, že spěch a touha po pohodlí nadále nutí některé lidi zbytečně riskovat. Očividně je nezbytné neustále vysvětlovat na čem záleží a proč. Ucelenější a komplexnější pokyny umožní rodičům přijímat informovanější rozhodnutí, která sníží často zdánlivě malá rizika, jež však mohou mít ohromné a strašlivé následky na lidské životy. Ve společnosti Britax jsme odhodláni některá z těchto rozhodnutí alespoň trochu usnadnit, protože věříme, že svoboda rodiny začíná u její bezpečnosti.“
 
Jednoznačný přenos technického a právnického jazyka do pokynů, které jsou pro rodiče a řidiče snadno pochopitelné, je mimořádně důležitý, protože na vzdělání rodičů v této oblasti závisejí životy jejich dětí. Britax se proto snaží převést jazyk zákonodárců do jazyku spotřebitele, vzdělávat rodiče, vyjasnit termíny, pochopení používání.
  • Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3
  • Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3
  • Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3
  • Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3
  • Společnost Britax pomáhá čelit nedostatku informací 2./3