společný podnik pro evropské mýtné systémy | Aktuality | autoweek.cz

Společný podnik pro evropské mýtné systémy

Společný podnik pro evropské mýtné systémy

14.11.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnosti T-Systems, Daimler a DKV plánují založení společného podniku pro evropské mýtné systémy.
Společnosti T-Systems International GmbH, Daimler AG a DKV Euro Service GmbH + Co. KG se dohodly na spolupráci při vývoji a plošném zavádění elektronických mýtných služeb (EETS – European Electronic Toll Services) po celé Evropě. Spolupráce má probíhat formou společného podniku, tzv. joint venture. Záměrem je vytvořit obchodní platformu pro poskytování služeb EETS a pro vyúčtování mýtného koncovým zákazníkům. Zamýšlenou spolupráci musí schválit kartelové úřady.
 
DKV Euro Service je jednou z vedoucích servisních společností v oblastech logistiky a silniční přepravy. Deutsche Telekom patří mezi přední integrované telekomunikační společnosti na světě se 156 miliony zákazníků v oblasti bezdrátových telefonních sítí, 29 miliony zákazníků v oblasti pevných telefonních sítí a více než 18 miliony širokopásmových přípojek. Deutsche Telekom má zastoupení ve více než 50 zemích.
 
Technickým základem plánovaných služeb je palubní jednotka OBU (On-Board Unit), kterou bude možné používat ve všech zemích. To umožní realizovat vyúčtování mýtného po celé Evropě pomocí jediného zařízení. Nabízené služby s jednou palubní jednotkou OBU mají zahrnovat veškeré silnice, tunely a mosty, jejichž používání je v současnosti spojeno s povinností platit mýtné poplatky nebo na nich bude mýtné v budoucnosti zavedeno.
 
Uvedení na trh je plánováno na rok 2018 v následujících zemích: Belgie, Německo, Francie, Rakousko a Polsko. Cílem je rozšířit službu již při jejím uvedení na trh, nebo v nejkratší možné době poté, i do následujících zemí: Itálie, Portugalska, Španělska a Maďarska.