spolujízda nebo taxi? | Aktuality | autoweek.cz

Spolujízda nebo taxi?

Spolujízda nebo taxi?

23.10.2017 | | Aktuality

„Balancuje Uber na hraně zákona nebo již za hranou zkouší reakční dobu státu a úřadů?“ ptá se generální ředitel společnosti Taxi Praha Milan Štědra.
Společnost Uber sama deklaruje, že neprovozuje taxi ale službu informační platformy a řidiči, jezdící pro Uber, vykonávají činnost spolujízda, sdílená ekonomika nebo smluvní doprava jenom ne taxi. Ve všech případech se jedná o uspokojení dopravní potřeby zákazníka (zákazníků). Rozdíl je ve způsobu objednání:
- mávnutím na ulici nebo nástupem do vozidla na stanovišti taxi (taxi z ulice)
- objednávkou přes APP (Uber taxi)
- objednávkou přes APP nebo operátorky (taxi dispečinky).
 
Vzhledem k rozdílným provozním podmínkám mají jednotlivé typy dopravců různé podmínky ve vstupu na společný trh. Někomu stačí pár kliknutí a může vozit zákazníky, zatímco jiní potřebují měsíc přípravy a splnění mnoha zákonných podmínek ke vstupu na stejný trh. Provozní náklady se také liší v neprospěch těch dopravců, kteří dodržují zákonné normy.
 
Tvrzení, že se jedná o sdílenou ekonomiku, je jen zneužitím toho pojmu. Ve skutečnosti nikdo nic nesdílí. Důvodem je vyhnutí se regulacím podle zákonů, které zajišťují splnění kvalifikačních, kvalitativních i jiných předpokladů a minimální požadavky na vozidla z důvodu ochrany zákazníka. Taková selekce omezuje přístup nových řidičů na přepravní trh. Ne každý z nich totiž splňuje podmínku spolehlivosti, bezúhonnosti případně věkový limit a další podmínky požadované u řidičů taxi.
 
Magistrátu hl. m. Prahy, resp. pracovníkům a vedení města je nezákonnost takového zajišťování dopravních potřeb zákazníků zcela zřejmá. Proto kontrolují samotné řidiče. Stát zde rezignoval - neví, jak vynutit dodržování zákonných norem v zahraničí sídlících organizací, které organizují dopravu na území ČR českými subjekty, které nerespektují zákonné normy. Stát zdůrazňuje svojí neschopnost tvrzením o potřebě legislativních změn (Ministerstva dopravy i průmyslu a obchodu) k regulaci sdílené ekonomiky, případně k deregulaci stávajících podmínek pro taxi. To by však vedlo k zafixování nelegálně (nekalou soutěží) získaného tržního podílu ve prospěch společnosti Uber, tedy legalizovat nedodržování zákonů.
 
ŘEŠENÍ
1. Ihned vynutit dodržování zákonných norem, zamezit neoprávněnému provozování taxi řidiči Uber.
2. Teprve poté deregulovat podmínky, upravit vyhlášku města, tzn. zrušit zkoušky z místopisu a upravit regulaci ceny pro zprostředkovatele (pro dispečinky a aplikace umožnit minimální cenu zakázky, umožnit koeficienty - násobky ceny a pro taxi z ulice zvýšit maximální cenu).
 
NESPRÁVNÉ ŘEŠENÍ = legalizovat nedodržování zákonů.
1. Rezignovat na dodržování zákonných norem.
2. Upravit zákony - deregulovat.
 
Na výše uvedené skutečnosti poukazuje mimo jiné i přiložená kopie aplikace pro řidiče Uber, v níž se přímo zobrazují místa, kde bude několika násobně vyšší jízdné, než je běžná regulovaná cena za taxi, mnoho stížností zákazníků Uber.