spotřeba cng v čr loni stoupla o více než 12 % | Aktuality | autoweek.cz

Spotřeba CNG v ČR loni stoupla o více než 12 %

Spotřeba CNG v ČR loni stoupla o více než 12 %

08.02.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Prodej CNG v ČR každoročně narůstá i přesto, že se růst prodeje aut na zemní plyn zastavil. Provoz aut na CNG je stálr jednodušší, protož se stále rozšiřuje se potřebná infrastruktura. Daňové zvýhodnění CNG a biometanu v dopravě je garantováno do roku 2025.
Výhodné ceny, rostoucí počet plnicích stanic i širší nabídka nových modelů osobních automobilů a autobusů stojí za rekordní spotřebou stlačeného zemního plynu (CNG) v ČR. V roce 2018 vzrostl prodej tohoto alternativního paliva o 12,2 % na celkových 75,8 milionu metrů krychlových. Aktuálně jezdí po českých silnicích téměř 23 000 vozidel na CNG, což je meziroční nárůst o 20 %. Přitom prodej osobních aut na CNG meziročně poklesl ze 2890 na 1936 vozidel, tj.o 33 % protože nejprodávanější model Škoda Octavia G-Tec byl ve druhém pololetí nedostupný.
 
„Vloni se počet veřejných stanic CNG rozrostl o 16 nových na celkových 185. Další přibydou letos. K tomu evidujeme ještě více než 50 neveřejných firemních plniček. Hustota sítě plnicích stanic je dnes v ČR taková, že umožňuje bezproblémovou jízdu na CNG. Největší podíl na spotřebě CNG mají autobusy městské hromadné dopravy, které jezdí už ve více než 60 českých městech. Zvláště v období opakujících se inverzí a nebezpečných smogových situací narůstá význam využívání CNG v dopravě,“ uvedla výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu (ČPS) Lenka Kovačovská.
 
Vozy na CNG se vyznačují mimořádně nízkými hodnotami emisí oxidů dusíku (NOx), pevných prachových částic (PM) a karcinogenních uhlovodíků (PAU), tedy složek s nejhorším dopadem na lidské zdraví, které běžné automobily produkují. V mnoha ohledech (s výjimkou emisí CO2, ale i v tomto případě jsou na tom podstatně lépe než auta na benzin nebo naftu) tak jsou srovnatelné s elektromobily. Přidanou hodnotou vozů na CNG oproti automobilům na naftu či benzin je také tišší provoz, stejně jako výrazně nižší náklady na palivo při zachování pořizovací ceny.
 
U vozů na CNG je značná pozornost věnována bezpečnosti, která je proto reálně vyšší v porovnání s auty na benzin, naftu nebo zkapalnělý ropný plyn (LPG). To dokládá i fakt, že zatímco benzin a LPG patří do I. třídy nebezpečnosti a nafta do III. třídy, CNG spadá až do IV. třídy.
 
„Cena CNG se včetně daně pohybuje kolem 25 Kč za kilogram. To odpovídá necelým 18 Kč za metr krychlový, což je ekvivalent jednoho litru benzinu. Náklady na ujetý kilometr tak dosahují zhruba 1 Kč. Pořizovací cena CNG automobilů je srovnatelná s vozy na klasický pohon, přičemž v některých případech nabízejí leasingové společnosti lepší obchodní podmínky pro ekologické vozy,“ připomněla Kovačovská.