stabilní vývoj společnosti bosch v české republice | Aktuality | autoweek.cz

Stabilní vývoj společnosti Bosch v České republice

Stabilní vývoj společnosti Bosch v České republice

28.05.2013 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V Jihlavě, kde společnost Bosch oslavuje 20 let své působnosti, byly zveřejněny výsledky hospodaření společnosti v České republice za rok 2012.

Za rok 2012 dosáhly čisté tržby Bosch Group v České republice 1300 milionů eur, včetně dodávek ostatním společnostem Bosch. Výsledek je téměř shodný s rokem 2011.

Samotný prodej na českém trhu za rok 2012 reagoval na globální zpomalení ekonomiky poklesem o 8 % na 511 milionů eur z 558 milionů v roce 2011. Počet zaměstnanců během roku 2012 mírně klesl o 4 % ze 7700 na 7400.

„Změny v českém zákoníku práce omezily řetězení pracovních smluv na dobu určitou. To nám brání v udržení zkušených pracovníků a nutí nás najímat agenturní pracovníky,“ řekl Klaus Huttelmaier, reprezentant Bosch Group v České republice během zveřejnění výročních výsledků v Jihlavě.

Na druhou stranu se však zvýšil počet pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje na téměř 400, zvláště v Českých Budějovicích, kde se tak stalo díky nedávno dokončenému rozšíření výroby investicí v hodnotě 12 milionů eur.

V roce 2012 Bosch Group v České republice investovala 73 milionů eur především do závodů automobilové techniky v Jihlavě a Českých Budějovicích. Za posledních 10 let Bosch v České republice investoval téměř jednu miliardu eur.

Vývoj tržeb v různých obchodních oblastech se v roce 2012 značně lišil. Celosvětové zpomalení automobilového průmyslu ovlivnilo oba závody automobilové techniky v Jihlavě i v Českých Budějovicích. Klesající prodej nových vozidel naproti tomu měl pozitivní vliv na výsledek divize Automobilová technika - Aftermarket, jejíž tržby v roce 2012 dosáhly dvouciferného růstu.

Vývoj obchodní oblasti Průmyslová technika si v České republice navzdory stagnaci ve světě, zachoval pozitivní směr z předešlých let, byť umírněný. Zejména vývoj Bosch Rexroth, výrobce technologie řídících a ovládacích systémů s jejím závodem v Brně byl dobrý a dosáhl mírného růstu.

Divize Elektrické nářadí díky vzrůstu svých tržeb a počtu oprav v Servisním centru Mikulov významně přispěla k pozitivnímu výsledku oblasti Spotřební zboží. Divize Domácí spotřebiče pokračovala v mírném růstu. Obtížná situace ve stavebnictví v České republice předznamenává negativní vývoj divize Termotechnika. Navzdory situaci na trhu zaznamenala divize Zabezpečovací systémy významný růst a posílila svůj podíl na českém trhu.

Automobilová technika vytváří většinu obratu společnosti Bosch v České republice. Vedle dodávek místním výrobcům automobilů je větší část produkce určena zákazníkům z celého světa.

Místní závody jsou pro několik výrobků Bosch označovány za tzv. vedoucí závody („lead plants“). To znamená, že se zde nové výrobky vyvíjejí, testují a poprvé sériově vyrábějí předtím, než se předají pro další masivní výrobu do jiných zemí.

Místní trh práce se potýká se závažným nedostatkem techniků a studentů s praktickými zkušenostmi.

„Negativní demografický trend a zastaralý vzdělávací systém se zaměřením na teorii představuje pro Českou republiku velké riziko ztráty konkurenční výhody,“ konstatoval Huttelmaier.

Důvody poklesu konkurenceschopnosti České republiky jsou:

- neflexibilní zákoník práce

- nedostatek technicky vzdělané pracovní síly se správnými dovednostmi

- byrokracie, málo transparentní a málo stabilní právní prostředí

- nedostatečná státní podpora výzkumu a vývoje a inovací

Dlouhodobý nedostatek kvalitně vzdělané pracovní síly s vhodnými dovednostmi má tyto příčiny:

- Mateřské školky bez technicky zaměřených her

- Nezájem rodičů a neoblíbenost technických zaměstnání, náročné studium

- Vyučující jsou demotivovaní bez zkušeností s rozvojem kariéry

- Demografické změny - méně žáků ve školách

- Omezená praktická část vzdělávání, žádné dovednosti, žádné zkušenosti, žádná motivace

Společnost Bosch se v obou svých závodech automobilové techniky snaží zvýšit atraktivitu technických oborů a výuku více přizpůsobit na současné potřeby pracovního trhu. Místním školám a univerzitám proto nabízí svá školicí střediska. Ročně zde možnost absolvovat praktickou část výuky využívá celkem 350 studentů a učňů.

„Ocenili bychom státní iniciativu, díky které by se praktická část výuky pevně začlenila do středoškolského vzdělávání,“ dodává.

V září 2012 bylo dokončeno rozšíření českobudějovického závodu o plochu 9000 m2. Díky investici ve výši 12 milionů eur tak vzniklo celkem 300 nových pracovních míst.

Bosch v Českých Budějovicích od roku 2005 provozuje důležité výzkumné a vývojové centrum pro benzinové systémy. Téměř 400 výzkumníků a vývojářů zde pracuje na vývojových projektech pro zákazníky z celého světa. Díky nedávnému rozšíření a dalším projektům závod hledá dalších více než 100 techniků.

Po 20 letech svého působení v Jihlavě závod Bosch Diesel zaměstnává více jak 4000 lidí. Jen za rok 2012 se tu vyrobilo 2,4 milionu kusů vstřikovacího čerpadla CP4 Common Rail, které patří mezi klíčové hi-tech výrobky. Kromě toho zde byla zahájena výroba zcela nové generace čerpadla vznětových motorů pro trh s užitkovými vozidly.

  • Stabilní vývoj společnosti Bosch v České republice
  • Stabilní vývoj společnosti Bosch v České republice
  • Stabilní vývoj společnosti Bosch v České republice