stanic technické kontroly přibude | Aktuality | autoweek.cz

Stanic technické kontroly přibude

Stanic technické kontroly přibude

26.05.2016 | | Aktuality

Ministerstvo dopravy plánuje otevřít trh konkurenci. STK a SME se sjednotí. Na vystoupení ministra Dana Ťoka reaguje Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM).
V České republice do budoucna vzniknou nové stanice technické kontroly. Motoristům to přinese větší komfort v tom, že STK budou dostupnější. Ministerstvo dopravy navrhne úpravy zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, které trh s STK otevřou konkurenci. Nová pravidla by měla platit již v příštím roce.

V současné době oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděluje krajský úřad. Ten vypočítává na základě počtu vozidel registrovaných v daném správním obvodu, zda je další stanice technické kontroly potřeba, nebo je daná oblast stanicemi dostatečně pokryta - v takovém případě není oprávnění pro provozování další STK uděleno.

Tento způsob však v některých případech není dostatečně vypovídající, protože auta registrovaná v určitém obvodu vůbec nemusí být v tom samém obvodu provozována, a nemusí zde tedy ani absolvovat technickou prohlídku. Tato služba by měla být pro motoristy co nejdostupnější a nemělo by docházet k tomu, že musí na objednání na STK delší dobu čekat.

Z toho důvodu chce Ministerstvo dopravy trh s provozováním stanic technické kontroly otevřít konkurenci.

„Chceme, aby se zvýšil počet stanic technických kontrol tam, kde aktuálně motoristům mohou chybět. STK budou tím pádem dostupnější a objednací lhůty se zkrátí. Díky tlaku konkurence by mohlo dojít i ke snížení cen,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Zároveň díky kontrolním mechanismům, které se uplatňují vůči STK již v současnosti (povinná fotodokumentace která se archivuje v Centrálním informačním systému STK po dobu 5 let, identifikace technika pomocí čárového kódu apod.) zůstane zachována kvalita a profesionalita prováděného servisu.
 
STK a SME se sjednotí
K této změně by mohlo ministerstvo přistoupit již v průběhu příštího roku. Otevíráním trhu s STK se chce Ministerstvo dopravy v dostatečném předstihu připravit na aplikaci evropské směrnice, kterou mají všechny členské státy povinnost provést do května 2018.

Tento unijní předpis požaduje, aby kontroly emisí i technickou kontrolu prováděl jeden subjekt. Dojde tak k zániku samostatných stanic měření emisí a naopak rozšíření pravomoci stanic technické kontroly. Pro řidiče tato změna přinese komfort absolvování obou prohlídek najednou a případné zjištěné nedostatky bude moci majitel vozidla řešit ihned a společně.

Protože touto praxí dojde přirozeně k nárůstu agendy jednotlivých stanic technické kontroly, chce Ministerstvo dopravy v dostatečném předstihu zajistit právě liberalizací trhu, že stanic bude dostatečné množství, aby prohlídky dostatečně pokryly. V současné době funguje v České republice přibližně 370 stanic technické kontroly a 1800 stanic měření emisí.   

Z reakce Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM)
„Estékáčka“ u nás zatím známe jako „průjezdní linku s velkými vraty na vjezdu i výjezdu“. Ale budou takto vypadat i vznikající nová „kontrolní místa“, která po novele musí úřad povolit kdekoliv, když splní podmínky technického vybavení? Dovolujeme si odhadnout, že nebudou, protože plánovat velkokapacitní linku v době, když jejich počet již není regulován, by byl z ekonomického pohledu risk. Pokud jich začne být v některé oblasti více, budou mezi sebou opět soutěžit, jako tomu bylo nedávno, kdy se ještě na STK nefotografovalo. Podvádění však zatnou tipec online protokoly a fotodokumentace.

Nařízení EU však úplně nezakazuje i variantu technických kontrol s opravami v jednom místě, pokud bude zajištěna dostatečná objektivita nestrannosti. Ta se právě zajišťuje např. focením vozidel, emisními protokoly on-line, přípravou implementace emisních výsledků do již fungujícího CIS (sběr dat z kontrol do centrálního serveru MD).

Kdy vstoupí v platnost „velká technická novela“?
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 uvádí: „Zkušební zařízení a vybavení používaná ve stanicích technické kontroly by měla splňovat požadavky stanovené pro provádění technických prohlídek. Vzhledem k tomu, že to vyžaduje významné investice a úpravy, které nemohou být provedeny okamžitě, měla by být ke splnění těchto požadavků poskytnuta lhůta pěti let. Obdobně by měla být poskytnuta lhůta pěti let orgánům dozoru, aby tyto mohly splnit všechna kritéria a požadavky týkající se udělování oprávnění stanicím technické kontroly a dozoru nad nimi.“

Pokud tady počítáme, že „velká technická novela“, jak ji pracovně nazveme, vyjde v roce 2017, začne platit 2018, tak náběhová doba 5 let dává datum Stanoviště technické kontroly (technická s emisemi) v roce 2023.

Neznalost ministra Ťoka
Ministr Dan Ťok v televizní reportáži prohlásil, že ministerstvo generovalo kastu „autoservisů“ s výhradním právem kontrolovat vozidla, a tím jim zajišťovaly jistý job. Leč to nebyly a nejsou „autoservisy“, nýbrž „kasta kontrolních stanic STK“ (když máme citovat označení ministra), které mají ze zákona zákaz oprav. Zákaz oprav pro technické kontroly také přestane platit.