stanovisko ek k přetáčení tachometrů | Aktuality | autoweek.cz

Stanovisko EK k přetáčení tachometrů

Stanovisko EK k přetáčení tachometrů

20.02.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová (S&D) se v souladu s článkem 130 jednacího řádu obrátila na Evropskou komisi ohledně nabízení služeb spojených se stáčením tachometru v EU.
Předmět:
V České republice je stále přetrvávajícím problémem na trhu s ojetými vozidly nabízení služeb spojených se stáčením tachometru. V posledním roce bylo podle dostupných informací o původu a historii vozidel v ČR přetočeno až 220 000 osobních vozidel, nejčastěji až o 100 000 najetých kilometrů.
Prodejci ojetých vozidel navíc ve smlouvách o koupi ojetého vozidla často uvádějí pasáž, v níž se zříkají odpovědnosti za stav tachometru vozidla, čímž se de facto brání případné reklamaci ze strany spotřebitele. Na českých silničních komunikacích je tak podle dostupných informací v silničním provozu užíváno v průměru půl milionu ojetých vozidel s přetočeným tachometrem.
Stáří a opotřebení vozidla přitom přímo ovlivňuje jeho jízdní a bezpečnostní vlastnosti a neznalost celkového technického stavu vozidla způsobuje přímé ohrožení jak řidičů a dalších cestujících ve vozidle, tak všech dalších účastníků silničního provozu.
V ČR v současnosti neexistuje legislativní opatření, které by přímo zakazovalo nabízet služby spojené se stáčením tachometru.
 
Odpověď Violety Bulcové jménem Komise:
Vážená paní poslankyně správně upozornila na to, že nová směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel stanoví, že během technické prohlídky se provádí povinná kontrola počítadla ujetých kilometrů. K vašim otázkám:
1) Směrnice výslovně stanoví, že v případech, kdy byla zjištěna manipulace s počítadlem ujetých kilometrů za účelem snížení záznamu o vzdálenosti ujeté vozidlem nebo zkreslení takového záznamu, členský stát zajistí, že budou uplatněny odpovídající sankce. Komise se proto domnívá, že nabízení služeb spojených s manipulací tachometru nelze považovat za legální činnost. Členské státy jsou povinny provést ustanovení směrnice nejpozději do 20. května 2018.
2) Komise nemá obecný přehled o osvědčených postupech v boji proti podvodům týkajícím se počítadel ujetých kilometrů. Nicméně pokud je Komisi známo, některé členské státy (například Belgie, Nizozemsko a Maďarsko) již údaje z počítadel ujetých kilometrů registrují a přijaly konkrétní opatření pro předcházení podvodům s tachometry.