stanovisko koncernu volkswagen | Aktuality | autoweek.cz

Stanovisko koncernu Volkswagen

Stanovisko koncernu Volkswagen

26.05.2020 | | Aktuality

Rozsudek německého Spolkového soudního dvora nemění právní pozici koncernu Volkswagen, a to ani v Německu, ani na mezinárodní úrovni. Nadále zastáváme názor, že zákazníci neutrpěli žádnou ztrátu ani škodu. Tento právní názor budeme ve všech případech rozhodně obhajovat.
Právní otázka náhrady škody se na jednotlivých trzích liší. Každá národní jurisdikce je svébytná a rozsudek Spolkového soudního dvora nemá přímý dopad na případy mimo Německo (např. kvůli zákonům o odškodnění, místním předpisům, specifikám skupinových žalob, použitelným emisním normám). Proto soudní řízení probíhající v různých státech, včetně České republiky,  budou beze změny pokračovat.