stát bude dotovat nákup elektromobilů | Aktuality | autoweek.cz

Stát bude dotovat nákup elektromobilů

Stát bude dotovat nákup elektromobilů

11.03.2016 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří 260 miliony korun pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic formou dotací pro podnikatelské subjekty. Bude možné získat dotaci až ve výši 70 % rozdílu ceny přesahující cenu srovnatelného vozu se spalovacím motorem.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie umožňující mj. i možnost úhrady části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím motorem, a pořízení dobíjecích stanic. Státní podpora by se měla týkat elektromobilů nižší střední třídy a užitkových vozidel s elektrickým pohonem. Nemělo by jít o luxusní, sportovní a terénní vozidla.
 
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 4. 2016 a potrvá do 31. 7. 2016. Na výzvu je vyčleněno 260 milionů korun. Nejprve dojde k porovnání jednotlivých projektů mezi sebou a po zhodnocení všech projektů bude proveden výběr.
 
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zároveň usiluje o zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Pro projekty je v období 2014 – 2020 připravena přibližně 1 miliarda korun.
 
Kdo může dotace získat?
- podnikatelské subjekty všech velikostí
- podpořeny budou i podniky, které jsou ze 100 % vlastněny veřejným sektorem
- projekty na území ČR mimo hlavního města Prahy.
 
Podporované aktivity
a) elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel)
- pořízení elektromobilů
- pořízení dobíjecích stanic (neveřejných) pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
b) akumulace energie
c) druhotné suroviny.
 
Co lze v rámci podpory aktivit spojených s elektromobilitou získat
Výše dotace:
- malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 %
- střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60 %
- velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 %
Aktivita pořízení elektromobilů - 70 000 - 3 miliony Kč.
Aktivita pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily - min. 50 000 Kč, max. výše dotace dle pravidel de minimis.

Na co se dotace vztahuje:
- na pořízení dobíjecích stanic
- na pořízení souvisejících technologií a dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (včetně stavebních úprav)
- na podíl z ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu vozidla se spalovacím motorem.

Podávat žádosti bude možné od 1. 4. 2016. Dotační žádosti v programu Nízkouhlíkové technologie budou přijímány v období od 1. dubna do 31. července 2016.