stát podporuje vozy s alternativním pohonem | Aktuality | autoweek.cz

Stát podporuje vozy s alternativním pohonem

Stát podporuje vozy s alternativním pohonem

16.12.2016 | | Aktuality

Stát dotuje obce a kraje, firmy kupující vozy s alternativním pohonem a brzy možná podpoří i občany, kteří si chtějí pořídit tato vozidla.
V listopadu Ministerstvo životního prostředí odstartovalo příjem žádostí o dotace pro obce a kraje na nákup vozidel s alternativním pohonem. Podobnou výzvu zaměřenou na firemní vozidla již realizovalo také Ministerstvo průmyslu a obchodu, které aktuálně schválilo kritéria pro další výzvu, takže od počátku roku 2017 budou firmy moci žádat o další příspěvky na elektromobily. Podle ministra Richarda Brabce zváží Ministerstvo životního prostředí v roce 2017 rozšíření podobné dotační podpory například i pro fyzické osoby.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozdělí 100 milionů korun na dotacích pro obce a kraje na nákup vozidel s alternativním pohonem, konkrétně na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na zemní plyn.

Příjem žádostí začal 10. listopadu a potrvá do konce března příštího roku. V tuto chvíli se žadatelé s výzvou teprve seznamují. Navíc jsou dotace určeny obcím a krajům, které budou muset svůj zájem stvrdit přes zastupitelstva. Přesto se očekává, že zájem o peníze bude velký. Od dotázaných obcí, měst a krajů MŽP obdrželo 78 odpovědí (70 obcí/měst a 8 krajů).

„První žádosti očekáváme spíše až po Novém roce. Podle průzkumu, který jsme si v obcích udělali v průběhu přípravy výzvy, je evidentní, že obce a města o nákup vozů s alternativním pohonem mají zájem,“ upozorňuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

 „Z průzkumu vyplývá 57% zájem o elektromobily a plug-in hybridy (plug-in hybridy 9 % a elektromobily 48 %) a 43% o CNG. Co se týče typů vozidel, pak mají obce a kraje eminentní zájem o osobní a užitková vozidla, menší zájem pak evidujeme u nákladních automobilů a skútrů,“ dodává Richard Brabec.

S podobnou výzvou již v letošním roce přišlo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pro firmy a podnikatele. Byla v ní zahrnuta podpora na pořízení elektromobilů. Firmy však přitom v praxi preferují vozy s CNG pohonem.

„Nejvíce jsou ve firemních flotilách zastoupena vozidla s CNG pohonem, což je důsledkem většího výběru mezi značkami, typy a modely vozidel oproti dalším alternativním pohonům. V minulosti převládala ve fleetech spíše užitková vozidla nad osobními, nyní je širší nabídka i u osobních vozidel, zejména s nástupem tovární Octavie s CNG pohonem,“ uvádí Jiří Solucev, obchodní ředitel společnosti Arval CZ.

Podle Soluceva je jakákoliv podpora pořízení vozidel s alternativním pohonem zásadní a stát hraje důležitou roli jako výkonná moc s možností ovlivnit nákup a provoz těchto vozidel formou daňových úlev nebo jiných zvýhodnění. A není to jen záležitost na úrovni státní, ale také regionální. Například města by měla podpořit tato vozidla a jejich provoz vyhláškami usnadňujícími parkování a vjezdy do zvláštních zón.

„U firem nicméně stále rozhoduje spíše ekonomická výhodnost provozu nad ekologickou uvědomělostí. Vozidlo s ekologickým pohonem musí být tedy pro firmu především úsporné,“ dodává Jiří Solucev.

Stát hodlá v podpoře alternativních pohonů pokračovat: 5. prosince MPO schválilo navazující II. výzvu programu Nízkouhlíkové technologie (NUT) s podporou pořizovaní elektromobilů.

„Do konce roku 2016 bude zveřejněna výzva a příjem žádostí bude zahájen na začátku roku 2017. Výše celkové alokace II. výzvy programu NUT je 250 milionů Kč. V této výzvě budou zahrnuty další podporované aktivity, jako akumulace energie či zavádění inovativních technologií na zpracování druhotných surovin,“ uvádí tiskový mluvčí MPO František Kotrba s tím, že očekává minimálně stejný zájem jako v rámci I. výzvy, při níž ministerstvo obdrželo 53 žádostí o přibližně 40 milionů Kč.

MŽP v příštím roce možná bude podle výsledků pilotní výzvy pro obce, města, kraje a jimi řízené organizace uvažovat o poskytnutí dotací na pořízení vozidel s CNG či jiným alternativním pohonem i běžným občanům.

„Na základě zhodnocení výsledků aktuální výzvy a komplexní analýzy rozvoje alternativní dopravy v ČR zvážíme rozšíření podobné dotační podpory pro další skupiny žadatelů, například pro fyzické osoby. Více ale budeme vědět nejdříve v druhé půli roku 2017,“ uvedl Richard Brabec.