statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018 | Aktuality | autoweek.cz

Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018

Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018

18.02.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel za loňský rok Cebia Summary 4/2018.
Společnost Cebia provedla analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za rok 2018, jejímž cílem je zjištění struktury a identifikace trendů trhů s ojetými vozidly. Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodávaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z interních dat a zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.
 
Trh s ojetými automobily v loňském roce rostl. Podle kvalifikovaných odhadů se prodalo o 2 % více ojetin než v roce 2017. Jejich počet dosáhl 765 000, z toho 177 000 vozů bylo dovezených ze zahraničí. Dovoz přitom rostl rychleji než prodej - meziroční nárůst dovozu byl podle statistik SDA 3,8 %. Jiná situace však panovala na trhu nových automobilů - meziročně se jich prodalo o 3,7 % méně.
 
Kupující se také stále více zajímají o historii vozidel, protože počet neplacených dotazů do systému Autotracer stoupl loni meziročně o více než 40 %. K častějšímu prověřování historie vozidel vedla i nová legislativa, která vešla v platnost v říjnu loňského roku. Zavedla mj., že stav ujetých kilometrů na tachometru nesmí být při nové STK nižší než v minulosti, jinak dostane majitel 30denní lhůtu na doložení výměny tachometru, bez něhož vůz technickou kontrolou neprojde. Někteří prodejci vozidel reagovali zpřísněním podmínek výkupu, takže i díky většímu zájmu kupujících o informace o vozidle je nyní těžší auta s nejasnou historií prodat.
 
„Pouze stavy tachometrů z STK nemusí být pro ověření, zda vůz nemá stočený tachometr, pokaždé dostačující. Vždy je dobré prověřit i data ze servisů, pojišťoven a dalších zdrojů. V rámci prověřování historie vozu by si měl kupující mj. také ověřit, zda vůz nebyl havarovaný, což lze díky systému Autotracer a dat, která do něj poskytují servisy a pojišťovny. 99,99 % ojetin je prodáváno jako nehavarované, přitom je zřejmé, že realita bude jiná,“ vysvětluje ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Vývoj počtu dovážených ojetin
V loňském roce bylo podle statistiky SDA do ČR dovezeno 177 117 ojetých osobních vozidel. Tempo nárůstu počtu dovezených aut zůstává druhým rokem v řadě stejné na 3,8 %. Z hlediska dovozu ojetých vozů byly nejslabšími měsíci tradičně prosinec, leden a únor. Prakticky na hodnoty měsíců na počátku roku se však loni dostalo i září, které se každoročně řadilo spíše k silnějším měsícům. Průměrné stáří dovezených vozů bylo 10,3 roku. Podíl vozidel starších 10 let činil 51,64 %.
 
Podíl dovozu a původ prodávaných vozidel
I přes konstantní nárůst počtu dovážených vozidel, trvající od roku 2014, byla stále většina prodávaných ojetin v loňském roce českého původu (54 %). Z vozů, které byly dovezeny vloni nebo v dřívějších letech mělo téměř 17 % uvedený německý původ a téměř 2 % pocházela z Rakouska. Je však nutné říci, že se jedná o původ deklarovaný prodejci. Jak Cebia již dříve zjistila, až třetina aut dovezených ze zahraničí může mít jiný než prodejcem uvedený původ. Nejčastěji je účelně uváděn německý původ, který má zakrýt, že auto ve skutečnosti pochází z jižní Evropy či Balkánu. O auta s německým původem mají totiž čeští zákazníci větší zájem, neboť jej považují za záruku kvality.
 
Podíl vozů dovezených ze zemí, ve kterých je zaveden systém CarPass, do něhož musí ze zákona zapisovat data všechny firmy v autobranži a který slouží k eliminaci stáčení tachometrů, tvoří jen necelá 2 %. Ta však nezahrnují jen vozy po spuštění tohoto systému, ale i vozy, u nichž vzhledem ke stáří nemusí být k jejich historii dostatek dat. Je zřejmé, že pro větší význam systému CarPass pro kupující v České republice je třeba, aby se do něj zapojily i velké evropské země, především Německo. Reálný přínos tohoto systému je tedy dlouhodobou záležitostí. Cebia je systému Car-Pass i tak nakloněna a je připravena na realizaci projektu v České republice spolupracovat a poskytnout do něj svá data.
 
Udávaný stav kilometrů na tachometru
Průměrná hodnota udávaná na tachometru loni dosahovala v průměru 157 000 km. Podíl aut se stočeným tachometrem se podle kvalifikovaných odhadů začíná snižovat. Zatímco v posledních letech se pohyboval okolo 40 %, v druhé polovině roku klesl na zhruba 37 %. Důvodem je větší nabídka zánovních vozů, u nichž ke stáčení tachometrů nedochází.
 
Jako další důvod se jeví skutečnost, že si lidé začali vozy před koupí více prověřovat, o čemž svědčí i statistiky využívání systému Autotracer. V rámci systému Autotracer je možné si nechat vyhotovit výpis z historie konkrétních vozů, díky němuž lze získat informace o kilometrovém nájezdu či například servisní historii vozidla. Počet neplacených dotazů do tohoto systému vzrostl loni o 650 000 a dosáhl téměř 2,3 milionu.
 
Třetím důvodem může být zvyšující se počet dovážených aut, u nichž nejsou k dispozici údaje z jejich historie. Podíl aut se stočeným tachometrem je přitom právě u dovážených aut větší než u tuzemských.
 
Z hlediska pravděpodobnosti, kde si může kupující spíše pořídit auto se stočeným tachometrem, nelze potvrdit častý mýtus, že stočená auta se vyskytují ve větší míře v autobazarech. Řada autobazarů před výkupem kontroluje historii vozů v systému Autotracer a auta se stočeným tachometrem odmítá vykupovat. Většina ojetých vozů se prodává fyzickými osobami. Kvalitní ojetá auta lze koupit jak v autobazarech, tak od fyzických osob, poznat se však s jistotou dají jen prověřením jejich historie a technického stavu.
 
Za stočené vozidlo pokládáme takové, jehož stav počtu najetých kilometrů podle evidence Cebia klesl v průběhu jeho provozu minimálně o 20 000 km a nejedná se přitom o chybně zapsaný údaj, tedy lidskou chybu.
 
Hitparáda stočených aut
Na podzim loňského roku Cebia zveřejnila Hitparádu stočených aut. Šlo o stovky ojetých vozů dvanácti nejprodávanějších a nejinzerovanějších značek. Cílem Hitparády bylo upozornit veřejnost na stáčení tachometrů a ukázat jaké vozy jezdí po českých silnicích. Veřejnost se navíc mohla zdarma přesvědčit, že se stáčejí také luxusní vozy značek BMW, Audi či Mercedes-Benz. V rámci hitparády stočených aut se objevovaly i vozy stočené o více než 500 000 km, stáčené průběžně či stočené opakovaně pravděpodobně poté, co se po prvním stočení neprodaly. Hitparáda ukázala také to, jak se vozy s nájezdem 250 000 a více kilometrů stáčejí na hodnoty zánovních aut.
 
Prodejní cena
Vloni se nejvíc prodávaly ojeté vozy s cenou do 200 000 korun. Meziročně posílila skupina vozů do 100 000 Kč o 7 %, což může být dáno zvyšujícím se počtem dovezených aut, neboť zhruba pětinu dovozů tvoří auta starší 15 let. Meziročně došlo také k nárůstu podílu vozů s prodejní cenou mezi 200 000 až 300 000 korunami, a to o 5 % na 26 %. Skupina kupujících, která je ochotna do vozu investovat víc než 200 000 Kč loni narostla. Důvodem je mj. zlepšení ekonomické situace jednotlivců i firem. Kupující hledají kvalitnější a lépe vybavené vozy, do nichž jsou ochotni více investovat. Zejména díky ukončeným operativním leasingům se loni rozšířila nabídka zánovních vozů, což mělo mj. i vliv na snížení podílu aut se stočeným tachometrem.
 
Průměrná cena ojetého vozu se v loňském roce zvýšila o 12 % na 226 500 Kč. Za jejím nárůstem lze spatřovat především zvyšující se nabídku zánovních vozů, která je reakcí na rostoucí prodej nových vozů v posledních letech.
 
Preference jednotlivých typů pohonu
Z hlediska paliva převažoval loni u prodávaných ojetých vozů opět podíl vznětových motorů (57,95 %), což je meziročně téměř beze změny. Podíl ojetin se zážehovými motory tvořil 38,95 %, což je meziročně téměř beze změny. Přitom u nových vozů byl trend opačný a zájem se přesouval čím dál více k zážehovým motorům na benzin (67,04 %). Prodej nových aut se vznětovými motory poklesl podle dat SDA na 30,21 %, což je do značné míry dáno tím, že nové emisní požadavky po aféře Dieselgate prodražily výrobu a koncovou cenu pro zákazníka, čímž v důsledku vedly k omezení výroby a prodeje dieselových motorů prakticky po celé Evropě.
 
Na základě uvedených dat lze očekávat, že i u ojetin se bude během následujících let postupně podíl ojetin se zážehovými motory zvyšovat. Důvodem snižujícího se zájmu o vznětové motory u nových aut je do značné míry ukončení výroby některých typů motorů, neboť nové požadavky na splnění emisních limitů zdražily jejich výrobu a následně prodejní cenu natolik, že zákazníci začali preferovat zážehové motory. Vzhledem k tomu, že se jedná téměř o celoevropský trend, nebude možné ojeté vozy se vznětovými motory v budoucnu levně dovážet ze zahraničí. Lze tedy rovněž očekávat, že v následujících pěti letech může dojít k nedostatečnému pokrytí poptávky po ojetých vozidlech se vznětovými motory, což by mohlo způsobit růst jejich ceny.
 
Podíl ojetých vozidel s pohonem na LPG byl 1,32 % a na CNG 0,52 %. Hybridní pohon měl podíl 0,26 % a elektromobily jen 0,12 %.
 
Doba prodeje
Lidé si koupi auta déle promýšlejí, neboť roste průměrná doba prodeje. Průměrná doba prodeje ojetiny závisela loni z velké míry na motorizaci. Obecně však platilo, že se doba prodeje ojetin prodloužila. Kupující, kteří byli ochotni za vůz zaplatiti více peněz, si také vůz déle vybírali. Ojetiny se zážehovým motorem se prodávaly v průměru za zhruba 90 dní, auta se vznětovými motory o 20 dní déle. Cebia Report zkracoval dobu prodeje průměrně o 18 dní.
 
Vozidla s možností odpočtu DPH
Loni bylo prodáváno 34 % ojetých vozidel s možností odpočtu DPH, což je o 3 % více než předloni. U takových vozidel je podmínkou, že byla kontinuálně od momentu prodeje jako nového vozu prvnímu majiteli vždy vlastněna a prodána plátcem DPH. Tyto vozy jsou pak atraktivní pro plátce DPH, kteří mohou realizovat odpočet DPH. Pokud si vozidlo koupí neplátce DPH, pak jakýkoli další vlastník již tuto možnost odpočtu ztrácí.
 
Nejprodávanější modely
Vzhledem k dlouhodobému vývoji není překvapením, že nejprodávanějším modelem mezi ojetými vozy byla opět Škoda Octavia, která si drží zhruba 10% podíl. Vozy domácí značky patří mezi nejvíce poptávané, takže se mezi 10 nejprodávanějších vozů dostávají hned čtyři modely. Vozy koncernu Volkswagen Group zabírají dokonce šest pozic a mezi 10 nejprodávanějšími ojetinami mají jednoznačnou převahu. Mírně rostla loni poptávka zejména po vozu Volkswagen Passat (+0,5 %).
 
Významné postavení však zaujímají i vozy značky Ford, přestože model Mondeo meziročně ztratil na podílu 0,5 %. Mezi nejprodávanější ojeté vozy se dlouhodobě řadí také BMW řady 3. Opomenout nelze ani Hyundai i30, které si loni držela 10. pozici, ačkoli rok předtím byla úspěšnější Kia cee´d (1,3 % v roce 2017), která loni skončila na 12. pozici s podílem 0,8 %. Volkswagen Touran skončil loni ve velice těsném závěsu na 11. pozici (1,1 %).
 
Výbava vozidel
Vybavenost vozidel se mírně zvyšuje, což odpovídá velkému množství mladých ojetin z certifikovaných programů importérů vozidel a vozidel po ukončení operativního leasingu. Zlepšující se vybavenost aut koresponduje také s vyšší ochotou lidí pořídit si dražší vůz, od něhož však očekávají rovněž lepší výbavu.
 
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018
  • Statistický souhrn o trhu s ojetými vozidly za rok 2018