štítkování pneumatik | Aktuality | autoweek.cz

Štítkování pneumatik

Štítkování pneumatik

26.10.2012 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Na novinku letošní podzimní pneumatikářské sezony jsme již upozorňovali. Přesto ještě jednou připomínáme povinné značení pneumatik informačními štítky. 

Od 1. listopadu 2012 smějí být nabízeny jen pneumatiky označené standardizovaným štítkem. Nově zaváděné štítkování pneumatik jsme už detailně popsali. Proto jej nyní připomínáme jen velmi stručně.

Cílem nového nařízení Evropské unie je podpora prodeje bezpečných pneumatik s menším valivým odporem a tedy sníženou spotřebou pohonných hmot. Štítkování s objektivně stanovenými a srovnatelnými informacemi o vlastnostech jednotlivých pneumatik by mělo pomoci výrobcům kvalitních pneumatik v porovnání s producenty nekvalitního obutí.

Štítky poskytují informace o třech parametrech pneumatiky - valivém odporu, přilnavosti na mokru a hlučnosti.

Hospodárnost provozu

Valivý odpor pneumatik má přímý vliv na spotřebu pohonných hmot a tím i na zatěžování životního prostředí emisemi CO2. Ve značení EU je hodnota valivého odporu vyjádřena písmeny od A do G (písmeno D se nebude používat) odpovídajícími zařazení pneumatik do výkonnostních úrovní. Písmeno A bude značit nejmenší valivý odpor, zatímco G největší. Rozdíl mezi jednotlivými úrovněmi na štítku vyjadřuje zvýšení spotřeby paliva přibližně o 2,5-4,5 %  což odpovídá asi 1 l na 1000 km.

Přilnavost na mokru

Přilnavost pneumatiky na mokré vozovce je jakožto bezpečnostní kritérium stanovena délkou brzdné dráhy na mokru za přesně definovaných podmínek. Opět je vyjádřena písmeny od A do G, přičemž A vyjadřuje největší přilnavost (tedy nejkratší brzdnou dráhu) a F nejnižší, přičemž písmena D a G nebudou používána. Posun o jednu úroveň by měl odpovídat prodloužení brzdné dráhy z rychlosti 80 km/h o 3 až 6 m. Mezi nejlepší a nejhorší úrovní bude rozdíl v brzdné dráze 18 m.

Vnější hlučnost

Vnější hlučnost se měří v decibelech a vyjadřuje se číslem a počtem černých vln vedle symbolu pneumatiky. Jedna vlna značí nejnižší hlučnost nejméně 3 dB pod připravovaným limitem, tři budou odpovídat maximální hodnotě na úrovni předepsaného maxima, které bude postupně vstupovat v platnost v období 2012 až 2016.

Z hlediska bezpečnosti jsou informace uváděné na štítcích zcela nedostačující. Neméně důležité jsou jízdní stabilita, ovladatelnost, boční vedení v zatáčkách, a to jak na suchu, tak i na mokru, chování ve velké rychlosti, odolnost proti aquaplaningu v přímém směru i při zatáčení. Pro výběr zimních pneumatik štítky nepodávají žádné relevantní informace. Nehodnotí chování na sněhu ani náledí. Paradoxně budou mít nejlepší vysocevýkonné zimní pneumatiky s asymetrickým dezénem na štítcích špatná hodnocení.

Z hlediska životního prostředí i celkových provozních nákladů je zásadním kriteriem životnost, ale štítek žádné informace o míře opotřebení nepřináší. Přitom hodnocené parametry lze vylepšovat na úkor životnosti.

U nového značení bohužel hrozí zjednodušení nabídky pro koncové zákazníky, což se už plně projevuje v nabídkách na internetu. Při volbě pneumatik by se kupující měli zajímat o mnohem více parametrů, než je uvedeno na štítcích. Zejména při volbě zimních pneumatik. Důležité je si také uvědomit, že i u stejného typu pneumatiky se mohou údaje na štítku lišit pro různé rozměry, protože prověřované parametry do jisté míry na rozměru závisejí.