strategická chyba eu | Aktuality | autoweek.cz

Strategická chyba EU

Strategická chyba EU

09.03.2022 | | Aktuality

Organizace Transport & Environment upozorňuje: absence ropy v bezpečnostní strategii EU ponechává Evropu závislou na despotech.
Environmentální skupina Transport & Environment (T&E) uvádí: „Evropská komise spustila svou strategii na ochranu spotřebitelů před růstem cen energií, přičemž se nezmínila o závislosti na ropě, která financuje Putinovu válku na Ukrajině. Dnešní strategie energetické bezpečnosti Evropské komise postrádá opatření k řešení evropské závislosti na ropě, přestože ropa je dojnou krávou pro Putinovu válku na Ukrajině.“
 
Výkonný ředitel T&E William Todts řekl: „Strategie energetické bezpečnosti, která ignoruje ropu, nestojí za papír, na němž je napsána. Plyn je pochopitelně znepokojující, ale je to ropa, která financuje Putinovy ​​války. Při ceně plynu blížící se 2 eura za litr posíláme Putinovi každý den čtvrt miliardy. Ukončení naší závislosti na ropě nás učiní bezpečnějšími před despoty i klimatickými změnami.“
 
Studie T&E ukazuje: „Strategie zahrnuje opatření k diverzifikaci evropských dodávek plynu a urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů - to je vítáno. O ropě však není ani zmínka, přestože Evropa dává Putinovi 285 milionů dolarů denně, aby pokryla svou závislost na dovážené ropě. Rusko loni získalo 104 miliard dolarů z vývozu ropy do Evropy a Spojeného království, což převyšuje jeho příjmy z plynu (43,4 miliardy USD).“
 
Globální ceny ropy se od dubna 2021 zdvojnásobily a dosáhly 125 USD za barel (u ropy Brent), což vyvolalo bezprecedentní tlak na evropské domácnosti. T&E doporučuje, aby strategie zahrnovala opatření k přípravě na narušení trhu s ropou, včetně plánů na snížení poptávky po ropě právě teď, např. prostřednictvím práce z domova, zavedením rychlostních limitů a dnů bez aut a také přesměrováním finančních prostředků z balíčků obnovy a dalších opatření, která zpřístupní elektrická vozidla rodinám a firmám s nízkými a středními příjmy.
 
Pokud jde o plyn, T&E varuje, že by Komise měla okamžitě stáhnout svůj návrh označovat plyn jako „zelený“ v evropské taxonomii udržitelného financování s argumentem, protože to jen činí EU závislejší na fosilních palivech a zejména ruském plynu. Místo toho musí EU radikálně a okamžitě urychlit budování větrné a solární energie a urychlit opatření na energetickou účinnost, zejména renovaci budov, která rovněž řeší energetickou chudobu. William Todts uzavřel: „Evropská komise stále nestáhla svůj návrh klasifikovat plyn jako zelený ve svém seznamu udržitelných investic. Tohle je trapné. Evropa nemůže věrohodně říci, že chce opustit ruský plyn, a zároveň jej označit za zelené palivo budoucnosti."